stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel

Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel

03.08.2012 | | Aktuality

Dle údajů CRV bylo k 30. 6. 2012 v ČR registrováno celkem 7 450 131 vozidel všech kategorií. K 31. 12. 2011 to bylo 7 358 727 vozidel. Celkový nárůst registrací za 1. pololetí 2012 činil 91 404  vozidel. Uvádí to tisková informace Sdružení automobilového průmyslu.

 

Průměrný věk celého vozového parku v České republice přesahuje 17 let a k 30. 6. 2012 činil 17,43 roku (ke konci roku 2011 to bylo 17,32 roku). Zvýšení průměrného věku bylo zaznamenáno v podstatě u všech základních kategorií vozidel .

Počet v ČR registrovaných osobních automobilů se za 1. pololetí 2012 zvýšil o 55 469 vozů, to je o 1,21 %. K 30. 6. 2012 bylo v ČR registrováno celkem 4 638 372 osobních automobilů v průměrném věku 13,90 roku. První registrace za 1.- 6. měsíc 2012 přitom činily 159 214 osobních vozů (z toho 94 233 nových a 64 981 ojetých z dovozu).

Těmto číslům by odpovídalo vyřazení 103 745 ks osobních aut z registru. Údaj o počtu z registru vyřazených osobních automobilů však uvádí číslo 74 034 ks (64 981 vozidel bylo zrušeno a 12 952 v ČR již registrovaných vozidel exportováno).

V průběhu 1. pololetí 2012 došlo ke zvýšení průměrného věku parku osobních automobilů, na 13,90 roku (k 31. 12. 2011 to bylo 13,83 roku). Stále roste podíl vozidel starších než 10 let, který ke konci pololetí 2012 činil 60,59 % (v konci roku 2011 to bylo "jen" 60,38 %), přičemž podíl vozidel ve věku nad 15 let již přesahuje 32 %.

Vysoký průměrný věk osobních automobilů registrovaných v ČR a podíl vozidel ve věku nad 10 let (více než 60 % osobních automobilů registrovaných v ČR) svědčí o dlouhodobě nedostatečné obměně vozového parku. V roce 2011 dosáhl podíl obměny hodnoty 3,85 %, což je hluboko pod optimální hodnotou, která je pro nové vozy uváděna na úrovni min. 8 % až 10 %. Ani při zahrnutí obměny ojetými vozy ve výši 2,93 % (dané prvními registracemi ojetých osobních automobilů z dovozu) nedosáhla v roce 2011 obměna vozového parku alespoň minimální 8% hodnoty.

Průměrný věk osobních automobilů se, jak bylo výše uvedeno, za 1. pololetí 2012 dále zvýšil. Existují však relativně značné rozdíly mezi jednotlivými kraji a okresy. Jestliže například v Praze byl průměrný věk osobních automobilů 13,02 roku (nejnižší hodnota, oproti konci roku 2011 nižší o 0,04 roku), tak např. v Karlovarském kraji je to 14,17 roku (střední hodnota, oproti konci roku 2011 vyšší o 0,10 roku) a v Ústeckém pak 15,06 roku (nejvyšší hodnota, oproti konci roku 2011 vyšší o 0,13 roku).

Vozový park v průměrném věku přes 15 let je v okresech Bruntál (15,12 roku), Louny (15,13 roku), Most (15,22 roku), Česká Lípa (15,25 roku), Jeseník (15,26 roku), Chomutov (15,40 roku) a Děčín (15,69 roku).

Průměrný počet obyvatel na jeden osobní automobil se za celou Českou republiku nepatrně snížil a činí 2,27 obyvatele na 1 OA. V Praze přitom připadá na jeden osobní automobil 1,82 obyvatele (k 31. 12. 2011 to bylo 1,88 obyvatele/1 OA), naopak v Moravskoslezském kraji to je 2,65 obyvatele/1 OA (k 31. 12. 2011 to bylo 2,70 obyvatele/1 OA). V žádném okrese ČR nepřipadají na jeden osobní automobil více než 3 obyvatelé - nejvíce je to 2,83 v okrese Jeseník.

Počet registrovaných užitkových vozidel se zvýšil celkem o 5052 vozidel, největší nárůst (o 3843 vozů) byl zaznamenán v kategorii užitkových vozidel kategorie N3. V průběhu 1. pololetí 2012 došlo ke zvýšení průměrného věku užitkových vozidel v souhrnu o 0,35 roku, přičemž nejvíce zestárla vozidla kategorie N3 (o 0,39 roku). Z registru bylo vyřazeno 6191 vozidel kategorie N1 (4006 bylo zrušeno, 2185 exportováno) a 6949 vozidel kategorií N2 a N3 (3072 zrušeno a 3877 vyvezeno). 

  • Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel
  • Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel
  • Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel
  • Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel
  • Stručný komentář k registracím základních kategorií vozidel