studie ek o problémech s ojetými auty | Aktuality | autoweek.cz

Studie EK o problémech s ojetými auty

Studie EK o problémech s ojetými auty

10.11.2016 | | Aktuality

Téměř polovina zákazníků po cele Evropě zjisti do roka po koupi ojetiny problém. ukazuje to studie evropského trhu s ojetými vozidly, kterou nechala vypracovat Evropská komise.
Nákup ojetého vozidla je riziková akce nejen pro zákazníky v ČR. Potvrdila to rozsáhlá studie evropského trhu s ojetými vozidly, kterou nechala vypracovat Evropská komise na velkém vzorku spotřebitelů i prodejců ojetin v celé Evropě. Zaměřila se na prodejní praktiky a jejich soulad se současnou legislativou a na informovanost zákazníků při nákupu a jejich následné problémy s vozidly. Výsledky průzkumu z východní části Evropy jsou výrazně horší.
 
Ze studie vyplývá, že 41 % zákazníků se setkalo s minimálně jedním problémem se zakoupeným ojetým vozidlem do roka po nákupu. Většina z nich se projevila dokonce již do měsíce po nákupu.
 
Studie se zaměřovala především na tzv. stáčení tachometrů, ale i na problémy technického charakteru. Výskyt byl dokonce u 60 % zákazníků z nově přistoupivších států EU (tzv. EU13 vč. ČR), oproti 37 % zákazníků z původních členských států EU (tzv. EU15). Jen u 27 % zákazníků byla následná reklamace problému vyřešena v rámci záruky. Průměrná škoda na jednom vozidle byla 518 eur a celková výše škody na sledovaném vzorku byla vyčíslena mezi 1,9 až 4,1 miliardy eur, přičemž větší část připadla na zákazníky ve státech východní a jižní Evropy.
 
„Jsou to alarmující čísla, která dokládají naše zkušenosti, které říkáme našim zákazníkům v ČR. V celé Evropě řeší podobné problémy s ojetinami jako u nás a nekalé praktiky při prodeji ojetin nejsou ryze českým specifikem,“ shrnuje výsledky studie Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.
 
Nejvíc - 54 % - zákazníků si koupilo svůj poslední ojetý vůz od nezávislého prodejce (autobazaru), 42 % od autorizovaného prodejce a jen 4 % v aukci. Jen 21 % prodejců aktivně poskytlo při zkušebních nákupech (mystery shopping) údaje o předchozím vývoji stavů tachometru a dalších 42 % tyto údaje poskytlo až po vyžádání. Nekalé obchodní praktiky byly zjištěny u 25 % prodejců, v případě států EU13 (tj. zemí přijatých do EU od roku 2004 vč. České republiky) dokonce u 44 %.
 
Studie Evropské komise uskutečnila společnost GfK prostřednictvím 25 000 online rozhovorů se zákazníky, kteří si koupili v posledních třech letech ojeté vozidlo, dále pomocí 63 hloubkových pohovorů s představiteli trhu s ojetými vozidly z řad prodejců i spotřebitelů a 1200 mystery shopping provedených u prodejců ojetin.
 
„Závěrem studie uvádí doporučení ke zlepšení stavu. Zdůrazňuje potřebu lepšího prosazování existující legislativy členských států EU, aby prodejci poskytovali transparentní a důvěryhodné informace zákazníkům a nezamlčovali důležité aspekty ve vztahu k charakteristice ojetých vozidel. Doporučuje zejména osvětové kampaně pro spotřebitele ohledně záruk, větší poskytování informací o prodávaných vozidlech prodejci a využívání měření preventující stáčení,“ shrnul doporučení Martin Pajer.