světová produkce automobilů 2014 | Aktuality | autoweek.cz

Světová produkce automobilů 2014

Světová produkce automobilů 2014

16.03.2015 | | Aktuality

Světová výroba i prodej vozidel v roce 2014 zaznamenaly růst. Vývoj v jednotlivých regionech byl však rozdílný. Uvádí to informace AutoSAP.
Mezinárodní organizace výrobců automobilů OICA zveřejnila údaje o výrobě a prvních registracích (prodejích) nových motorových vozidel ve světě za minulý rok. V roce 2014 bylo vyrobeno celkem 89 747 430 motorových vozidel (tj.  osobních automobilů, malých užitkových vozidel, nákladních vozů a autobusů), což bylo o 2,56 % více než v roce 2013. Prodej nových vozidel přitom celosvětově vzrostl o 3,15 % na celkem 88 164 642 vozidel.
 
Růst výroby vozidel v Evropě činil 2,31 % (výroba 2014 celkem 20 382 459 vozidel) a v Americe pouze 0,73 % (výroba 2014 celkem 21 284 523 vozidel). Růst o 3,40 % byl zaznamenán v regionu Asie/Oceánie (výroba 2014 dosáhla 47 372 100 vozidel) a k nejvyššímu růstu výroby, o 11,28 %, došlo v Africe (výroba 2014 zde ale činila jen 708 348 vozidel, tedy méně než v ČR).
 
Prezident AutoSAP Martin Jahn k tomu uvádí: „Český automobilový průmysl v roce 2014 pružně reagoval na oživení, především evropských trhů. To spolu s nabídkou nových modelů vedlo ke zvýšení výroby vozidel v ČR oproti roku 2013 o 10,40 %, tedy o více, než činil průměrný růst v Evropě, Americe či v zemích Asie a Oceánie.“ 
 
Za uplynulých 10 let došlo k významným posunům. Zatímco v Evropě byl počet vyrobených vozidel v porovnání s rokem 2005 téměř stejný (na úrovni přes 20 milionů, proti roku 2005 pokles výroby o 2,10 %), k prudkému růstu výroby došlo v regionu Asie/Oceánie (oproti roku 2005 nárůst výroby o 83,38 %).

V oblasti prodeje nových motorových vozidel je situace v Evropě méně příznivá. Prodej motorových vozidel v Evropě se za posledních 10 let snížil o více než 2 miliony - oproti roku 2005 to byl pokles o 12,26 %, zatímco v regionu Asie/Oceánie došlo k růstu o 108,60 %.

Téměř 62 % světové produkce vozidel vytváří pět zemí v pořadí Čína, USA, Japonsko, Německo a Jižní Korea. Dle údajů OICA se motorová vozidla vyrábějí v 52 zemích. Česká republika je dle počtu vyrobených vozidel na 16. místě ve světě.

Obdobně se téměř 60 % celosvětového prodeje nových vozidel uskutečňuje v pěti zemích, a to v Číně, USA, Japonsku, Brazílii a Německu. Údaje OICA zaznamenávají údaje o prodeji v celkem 144 zemích, český trh je dle velikosti v roce 2014 na 38. místě ve světě.

Struktura výroby motorových vozidel se za uplynulých 10 let příliš nezměnila, přes 75 % celosvětové produkce vozidel tvořily v roce 2014 osobní automobily.

Zajímavý je také pohled porovnávající výrobu a prodej nových vozidel v jednotlivých zemích, tedy u kterých výrobních zemí převažuje vývoz vozidel (21 zemí včetně České republiky) a u kterých dovoz vozidel (31 zemí).

Zajímavý je také pohled porovnávající výrobu a prodej nových vozidel v jednotlivých zemích, tedy u kterých výrobních zemí převažuje vývoz vozidel (21 zemí včetně České republiky) a u kterých dovoz vozidel (31 zemí).

A na závěr jen malé historické ohlédnutí na počty vyráběných osobních automobilů v letech před a po 2. světové válce. 
  • Světová produkce automobilů 2014
  • Světová produkce automobilů 2014
  • Světová produkce automobilů 2014
  • Světová produkce automobilů 2014
  • Světová produkce automobilů 2014
  • Světová produkce automobilů 2014
  • Světová produkce automobilů 2014