tatra trucks loni dodala 1186 vozů | Aktuality | autoweek.cz

Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů

Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů

15.01.2021 | | Doprava

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks i přes pandemickou situaci a celosvětový propad automobilového průmyslu splnila své výrobní cíle a splnila své závazky vůči zákazníkům. Celkem zákazníkům dodala 1186 vozů.
V roce 2020 Tatra oslavila jubilejní 170. výročí svého založení a získala mj. významnou referenční zakázku v Německu. V souhrnu kopřivnická automobilka za rok 2020 vyrobila 1181 a prodala 1186 vozů, z toho téměř 60 % mířilo na export a přes 40 % pak na český a slovenský trh. Co se týče produkce, Tatra Trucks v roce 2020 dokonce mírně překročila své plány.
 
„Pro rok 2021 plánuje Tatra srovnatelný objem výroby a prodejů jako v roce 2020. Neustále rozšiřujeme portfolio zákazníků a projektů tak, abychom tohoto cíle dosáhli. Nicméně pracujeme i s variantou, že zákazníci mohou z důvodu epidemie některé projekty odsunout na pozdější dobu,“ sdělil generální ředitel a předseda představenstva společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar.
 
V roce 2020 Tatra Trucks získala společně s partnerskými společnostmi i nové zakázky a vyrobila unikátní vozidla. Především šlo o dodávku 41 hasičských speciálů Tatra Force 4x4 s opcí na dalších 5 kusů pro hasičské jednotky spolkové země Braniborsko, na níž Tatra Trucks spolupracuje se svým dlouholetým partnerem THT Polička. Jde o první takto velkou objednávku hasičských vozů Tatra z Německa, kde působí velmi silná konkurence.
 
Již počátkem roku Tatra Trucks ve spolupráci s Excalibur Army a THT Polička dodala HZS České republiky dvě speciální hasičská vozidla - cisternovou zodolněnou stříkačku CZS 15 Triton a velkoobjemovou cisternu CV 40, která jsou ve svých kategoriích jedinečná.
 
Co se týče oblasti obranných technologií, v září loňského roku na obranném veletrhu MSPO v polských Kielcích zástupci společností Tatra Export a Huta Stalowa Wola podepsali smlouvu o spolupráci na projektu obrněného vozidla s podvozkem Tatra 4x4, které bude nabídnuto polské armádě.
 
Pokračovaly také dodávky automobilů Tatra pro Armádu České republiky na základě kontraktů podepsaných již v předchozích letech. Tatra Trucks také oznámila, že plánuje expandovat na brazilském trhu. Vedle rozšíření spolupráce s brazilským obranným průmyslem by mělo letos dojít ke zřízení výrobního závodu přímo v Brazílii, který by produkoval automobily Tatra určené především pro tamní civilní trh.
 
Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie koronaviru, která se nevyhnula ani automobilovému průmyslu, na který měla zvláště tvrdý dopad. V této souvislosti naprostá většina automobilek v Evropě na nějaký čas přerušila výrobu a musela řešit s tím spojené problémy a propad produkce. Jednou z mála, které výrobu nezastavily, byla kopřivnická Tatra Trucks. Její výroba běžela po celý rok na plné obrátky. Vedení společnosti při tom zavedlo přísná hygienická a bezpečnostní opatření.
 
Díky tomu automobilka zajistila ochranu zdraví zaměstnanců a zároveň plnila závazky vůči svým zákazníkům. „I když ještě nezveřejňujeme hospodářské výsledky, můžu říci, že se nám díky zavedeným organizačním opatřením a oboustranně vstřícné spolupráci se všemi obchodními partnery povedlo nejen zajistit výrobu bez přerušení, ale i překročit plánované obchodní a ekonomické cíle na rok 2020,“ konstatoval ekonomický ředitel a místopředseda představenstva společnosti Tatra Trucks Miloslav Mahut.
 
Tatra Trucks výrobní plány i dodávky zákazníkům splnila i přesto, že musela čelit některým obtížím. Ty vznikaly především kvůli zpoždění dodávek komponent od některých subdodavatelů, u nichž pandemie a omezení z ní plynoucí způsobily výrobní komplikace. Management Tatra Trucks tyto problémy řešil operativním přeskupováním plánu výroby a sestavením nového pořadí produkce vozidel. Dařilo se také v plném rozsahu zajišťovat servisní a poprodejní služby pro zákazníky.
 
Společnost navíc nastavila servisní služby tak, aby v maximální možné míře podporovala provoz automobilů značky Tatra ve službách IZS České republiky a Armády České republiky, které plnily důležité úkoly v rámci vládních opatření na ochranu zdraví obyvatel.
 
Loňský rok byl také 170. rokem existence kopřivnické společnosti. Ta si v červnu připomněla své založení v roce 1850, kdy Ignác Šustala zahájil svou podnikatelskou činnost. Tatra Trucks se tak může pyšnit nejdelší nepřetržitou tradicí výroby kolových dopravních prostředků na světě. V prosinci si v Tatře připomněli ještě 198. výročí narození svého zakladatele Ignáce Šustaly.
 
  • Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů
  • Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů
  • Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů
  • Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů
  • Tatra Trucks loni dodala 1186 vozů