tatra trucks po loňském poklesu zažívá úspěšný rok | Aktuality | autoweek.cz

Tatra Trucks po loňském poklesu zažívá úspěšný rok

Tatra Trucks po loňském poklesu zažívá úspěšný rok

03.07.2019 | | Aktuality

Společnost Tatra Trucks prožívá úspěšný rok. Tatra Trucks také zveřejnila svoje hospodářské výsledky za rok 2018.
Společnost Tatra Trucks prožívá úspěšný rok. EBITDA za první pololetí roku 2019 je přibližně 80 miliónů Kč, podnik je zakázkově naplněn až do konce roku a celková EBITDA za probíhající rok by se měla pohybovat v rozmezí 350 až 400 miliónů Kč. Tatra letos plánuje prodat okolo 1100 až 1200 jednotek mobilních platforem (kompletních vozidel i samostatných podvozků určených pro montáž nástaveb).

Tatra Trucks také zveřejnila svoje hospodářské výsledky za rok 2018. Po třech úspěšných letech 2015, 2016 a 2017, za které dosáhla EBITDA v součtu 1,64 miliardy Kč, přinesl rok 2018 meziroční pokles tržeb a záporný hospodářský výsledek. EBITDA po historicky nejúspěšnějším roce 2017, kdy dosáhla 646 miliónů, klesla v roce 2018 do ztráty 69 miliónů Kč.

Tatra v roce 2018 nesplnila očekávání z důvodu odložení některých významných zakázek pro zákazníky z řad ozbrojených sil i z vnitřních důvodů v oblasti procesních pravidel v průchodu zakázek firmou. Na situaci akcionáři reagovali i změnami v managementu. Do čela Tatry se dočasně vrátil Petr Karásek, který v ní jako generální ředitel působil už v době po převzetí novými vlastníky v letech 2013 až 2015 a jehož cílem bylo situaci v Tatra Trucks stabilizovat.
Petr Karásek k situaci uvádí: „Tatra je pod současnými českými vlastníky perspektivní společnost s unikátním produktem. Vnitřním problémem, který má kořeny v roce 2017 a projevil se ve výsledcích roku 2018, byla určitá netrpělivost a snaha o velmi rychlý objemový růst, kterému za oběť do určité míry padla přísná disciplína dodržování v letech 2013–2015 nastavených procesních pravidel uvnitř podniku. K tomu se přidružila v roce 2018 i odložená poptávka po tatrováckých podvozcích v segmentu obranných programů.“

Situaci se podařilo postupně poměrně rychle změnit. Svědčí o tom výsledky prvního pololetí roku 2019 i celkový letošní plán. Tatra je zakázkově naplněná a v současnosti řeší spíš problémy s technickou přípravou a realizací zakázek.

Ekonomický ředitel Tatra Trucks Miloslav Mahut uvádí: „Za první stabilizační pololetí roku 2019 jsme dosáhli EBITDA cca 80 miliónů. Na konci roku je plánovaná EBITDA v rozmezí 350 až 400 miliónů Kč podle toho, kolik aut zvládneme připravit a dodat zákazníkům. Počítáme, že v roce 2019 vyrobíme okolo 1000 až 1100 mobilních platforem a prodáme ještě o stovku více, tedy 1100 až 1200 vozidel.“

Zhruba necelá polovina objemu je v segmentu obranných programů. Mezi nimi vyniká v současnosti export do Jordánska, kde jsou podepsané kontrakty na celkový počet 292 letos dodávaných vozidel.

 
Prodej vozidel Tatra Trucks a.s. od roku 2013 do současnosti
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (plán) Celkem
Počet 722 850 858 1312 1338 841 1200 7121
 
Hospodářské výsledky Tatra Trucks a.s. od roku 2015 do současnosti
Ukazatel MJ 2015 2016 2017 2018 Celkem
Tržby mil. Kč 3 560 5 287 5 704 3 801 18 352
EBITDA mil. Kč 446 548 646 -69 1571
Aktiva celkem mil. Kč 3513 5043 5675 4985  
Počet zaměstnanců os. 856 1007 1192 1101