tesla mezi firmami obviněnými z podpory dětské práce v kongu | Aktuality | autoweek.cz

Tesla mezi firmami obviněnými z podpory dětské práce v Kongu

Tesla mezi firmami obviněnými z podpory dětské práce v Kongu

18.12.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Pět největších technologických společností na světě bylo obviněno ze spoluviny na smrti dětí v Demokratické republice Kongo. Děti tam jsou nuceny těžit kobalt používaný k výrobě akumulátorů pro mobilní telefony, počítače a nově i elektromobily.
Jménem 14 rodin z Konga podala skupina International Rights Advocates a neziskové organizace se sídlem v USA žalobu proti společnostem Tesla, Apple, Alphabet (majitel mj. Google), Microsoft a Dell Technologies.
 
Uvedené společnosti byly součástí systému využívajícího otrockou práci dětí, o níž rodiny tvrdí, že vedla k smrti a vážným zraněním jejich dětí. Obrázky v soudních dokumentech, předložené Okresnímu soudu ve Washingtonu D.C., ukazují děti se znetvořenými nebo chybějícími údy. Šest ze 14 dětí, jejichž případů se žaloba týká, bylo zabito při kolapsu tunelů a další utrpěly zranění, které je poznamenají na celý život včetně ochrnutí.
 
Je to poprvé, kdy technologické společnosti čelí žalobě týkající se zdrojů kobaltu, který používají. „Tyto společnosti, a jsou to nejbohatší společnosti na světě, tak tyto fantastické společnosti, vyrábějící vynikající technická zařízení - nechaly mrzačit a zabíjet děti proto, aby pro sebe získaly levný kobalt. Jako právník specializující se na oblasti lidských práv jsem se za 35 let nikdy nesetkal s tak extrémním zneužíváním nevinných dětí v tak velkém měřítku," uvedl pro agenturu Reuters právník zastupující rodiny postižených dětí Terrence Collingsworth.
 
Kobalt je nezbytnou surovinou pro výrobu lithio-ionových akumulátorů používaných v milionech produktů, především v mobilních telefonech, počítačích a nejnověji v největší míře v akumulátorech pro elektromobily a hybridy. O nelidských podmínkách těžby tohoto kovu v Kongu se diskutuje již dlouho. Někteří výrobci elektromobilů se proto snaží kontrolovat své dodavatelské řetězce a vyhýbat se dodávkám od společností, u nichž je riziko porušování lidských práv. Jenže při složitosti dodavatelských řetězců je obtížné zajistit, aby výrobci článků pro akumulátory, což jsou převážně čínské a jihokorejské společnosti, zajistili dodávky jen od dodavatelů dodržujících veškeré předpisy. Zvláště když rozdíl v ceně suroviny může plně legální články značně prodražit.
 
Podle různých zdrojů 60 až 80 % celosvětové produkce kobaltu pochází z dolů v Katanze v Kongu. Podle studie Evropské komise z roku 2018 se očekává, že spolu s rozvojem elektromobility celosvětová poptávka po kobaltu v příštím desetiletí poroste o 7 až 13 % ročně.
 
Žaloba tvrdí, že všechny společnosti mají prostředky prověřovat své dodavatelské řetězce při zajišťování kobaltu, aby zajistily bezpečnější podmínky při jeho těžbě.
 
Soudní dvůr uvedl, že děti, některé ve věku šesti let, byly extrémní chudobou svých rodin přinuceny, aby opustily školu a pracovaly při těžbě kobaltu v dolech, které jsou ve vlastnictví britské těžební společnosti Glencore. Glencore už byla z používání dětské práce obviněna dříve. Některé děti dostávaly jen 1,50 dolaru za den a musely pracovat šest dní v týdnu.
 
Mluvčí společnosti Glencore k tomu uvedl: „Glencore bere na vědomí obvinění obsažená v americkém soudním sporu. Produkce kobaltu společností Glencore v Demokratické republice Kongo je vedlejším produktem naší průmyslové výroby mědi. Společnost Glencore netoleruje žádnou formu dětské práce, a to vynucenou ani dobrovolnou.“
 
„Dosud nikdy jsem se nesetkal ani jsem nezdokumentoval závažnější asymetrii při přerozdělování příjmů mezi nejvyšší částí dodavatelského řetězce a tím co je úplně dole. To je to přerušení, které z toho dělá to možná nejhorší nespravedlivé otroctví a vykořisťování dětí, s jakým jsem se za dvě desetiletí svého výzkumu setkal,“ prohlásil výzkumník moderního otroctví Siddharth Kara, který je v tomto případě odborným poradcem.
 
Na stránkách autoweek.cz a AutoTablet.cz dlouhodobě upozorňujeme na temné stránky elektromobility, spojené s otrockou prací dětí při těžbě kobaltu v Kongu a rozsáhlou devastací přírody a spodních vod při těžbě lithia v Latinské Americe. Bohužel ekologické organizace, prosazující elektromobilitu, se těmito problémy dosud nezabývají.
 
Na fotografii organizace UNICEF se můžete podívat jak se rodí naše nejmodernější technologie.