toyota a honda testují mobilní elektrárnu | Aktuality | autoweek.cz

Toyota a Honda testují mobilní elektrárnu

Toyota a Honda testují mobilní elektrárnu

04.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Automobilky Toyota a Honda spolupracují na systému mobilní elektrárny. Jde o generátor zahrnující autobus na palivové články umožňující přepravovat velké množství vodíku, přenosná zařízení pro externí napájení a přenosné akumulátory.
Automobilky Toyota a Honda chtějí vytvořit systém mobilní elektrárny a zahájit poloprovozní testování dodávek elektřiny spotřebitelům. Systém Moving e je mobilní a lze jej využívat například v době katastrofy. Systém Moving e pomůže s řešením kritické situace dodávkami elektřiny do zasažených oblastí, ale uplatnění najde i v normálních časech, například pro zásobování elektřinou na venkovních akcích či festivalech.
 
Nasazení vypadá tak, že mobilní externí generátory elektřiny a mobilní akumulátor načerpají elektřinu z autobusu s palivovými články, které zde slouží jako zdroj energie, a dodají elektřinu spotřebičům.
 
Vozidlo na palivové články bylo vyvinuto na bázi autobusu Toyota FC Bus. Je vybaveno dvojnásobným počtem vysokotlakých vodíkových nádrží pro maximální objem převáženého vodíkového paliva. Nabíjecí stanice tak dokáže zajistit vysoký výkon a vysokou kapacitu výroby elektrické energie. Vyprodukuje až 454 kWh při maximálním výkonu 18 kW. Nabíjecí stanice má navíc v interiéru autobusu prostor, v němž mohou lidé dočasně odpočívat.

  • Toyota a Honda testují mobilní elektrárnu
  • Toyota a Honda testují mobilní elektrárnu