tpca prezentovala ekologické projekty | Aktuality | autoweek.cz

TPCA prezentovala ekologické projekty

TPCA prezentovala ekologické projekty

09.11.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

TPCA nechala kolínské podniky nahlédnout pod pokličku ekologických projektů.

 

Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot Citroën Automobile se sama nazývá "Zelenou továrnou". Má skutečně právo se takto označovat? Na to se snažilo najít odpověď téměř 40 účastníků odborného semináře, který se uskutečnil v TPCA.

Zástupci státní správy, obcí a místních podniků si od vedení firmy vyslechli, jak je důležité zakotvit ochranu životního prostředí již do samotné firemní vize. Odborníci firmy na ochranu životního prostředí poté prezentovali nejzajímavější projekty realizované v posledních letech. Setkání uzavřela praktická ukázka přímo ve výrobě.

"Zástupcům kolínských firem jsme chtěli ukázat, že velké úspory energií či snižování množství produkovaných odpadů není vždy jen záležitostí velkých projektů, které si vyžádají vysoké počáteční investice. Nejzajímavější jsou právě ty projekty, které jsou postaveny na nápadech zaměstnanců firmy, nevyžadují velké náklady a přitom jejich přínos je mnohdy stejně významný jako obrovské investice do technologií," přiblížil důvody k uspořádání semináře prezident automobilky Satoši Tačihara.

Hlavní pilíře projektu Zelené továrny

Již od samého začátku se TPCA snaží o co nejefektivnější využívání energií při výrobě, vede zaměstnance k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí, vyrábí vozidla s nízkou spotřebou a velmi nízkými emisemi a také podporuje projekty na ochranu životního prostředí prostřednictvím grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.

ESCO týmy TPCA

Vedle standardního nástroje používaného ke snižování environmentální zátěže kaizenu, neboli zlepšovacího návrhu, byly na semináři prezentovány i tzv. ESCO týmy. Jde o proškolené specializované týmy pracovníků údržby, kteří jsou zaměřeni na vyhledávání možných úspor energií. Neuvěřitelné totiž je, že i když stroj nevyrábí, spotřebovává až 80 % energie potřebné pro plný chod při výrobě. Právě úpravou pracovních postupů při odstávkách, náběhu, či dojezdu výroby, je možné uspořit významné množství elektrické energie. Dosavadních 16 realizovaných projektů tak TPCA ušetřilo celkem 9,6 milionu roku a 2613 tun emisí CO2.

Ukázka konkrétních projektů: snížení spotřeby na vypalovacích pecích lakovny

Změna systému vypínání ventilátorů na pecích po ukončení výroby:

Podle původního nastavení systému se ventilátory ve vypalovacích pecích v lakovně vypínaly najednou po ukončení výroby. Změnou systému na postupné vypínání ventilátorů po projetí posledního vozu se snížila při nulových nákladech spotřeba energie o 123,6 MWh. Do ovzduší se díky tomu nedostalo 62 t CO2, které by vyprodukovala elektrárna při výrobě uspořeného množství energie.

Změna systému zapínání chladících zón pecí při nájezdu výroby:

Před realizací projektu se chladící zóna pece zapínala ihned po spuštění výroby. Zapínáním chladící zóny až při vjezdu prvního vozu TPCA šetří ročně 76 MWh energie a 38 t CO2 nevypuštěných do ovzduší při výrobě energie.

  • TPCA prezentovala ekologické projekty
  • TPCA prezentovala ekologické projekty
  • TPCA prezentovala ekologické projekty
  • TPCA prezentovala ekologické projekty
  • TPCA prezentovala ekologické projekty
  • TPCA prezentovala ekologické projekty
  • TPCA prezentovala ekologické projekty