automobilový průmysl pilířem české ekonomiky | Aktuality | autoweek.cz

Automobilový průmysl pilířem české ekonomiky

Automobilový průmysl pilířem české ekonomiky

01.07.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2019 opět výborné výsledky. Přes negativní trend na světových trzích české automobilky téměř vyrovnaly úroveň produkce předchozího rekordního roku.
V minulém roce již desátý rok v řadě rostly celkové tržby, stejně jako export i mzdy v odvětví. České automobilky přes negativní trend na světových trzích v roce 2019 téměř vyrovnaly úroveň produkce předchozího rekordního roku. „I přes postupné ochlazování trhu posunul rok 2019 výsledky českého autoprůmyslu na nová maxima, když celkové tržby znovu vzrostly a čtvrtý rok po sobě překonaly hranici 1 bilionu korun,“ hodnotí pozitivně uplynulý rok prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar.
 
V porovnání s ostatními zeměmi zůstává Česko významným světovým producentem vozidel. V přepočtu na jednoho obyvatele jsme jedničkou ve výrobě autobusů a dvojkou v produkci osobních vozů. V absolutních počtech jsme se navíc posunuli o jedno místo a stali se čtvrtým největším producentem automobilů v Evropě a v světovém měřítku se dokonce dostali na 11. pozici.
 
Produkce firem sdružených v AutoSAP opět překonala rekordní hodnoty předchozího roku. Celkové tržby při meziročním růstu ve výši 1,9 % dosáhly výše 1123,8 miliardy Kč. Objem exportu se oproti roku 2018 zvýšil o 2,4 % na celkových 942,4 miliardy Kč z 920,7 miliardy Kč v roce 2018. Většina produkce byla vyvezena na zahraniční trhy, dominantním exportním partnerem je dlouhodobě s více než třetinovým podílem Německo. Firmy AutoSAP se na celkové průmyslové produkci v roce 2019 podílely 23 %, podíl na celkovém exportu ČR činil v loňském roce 21 %.
 
Do vývoje počtu zaměstnanců v automobilovém průmyslu v České republice se v loňském roce promítla rekordně nízká nezaměstnanost a neuspokojivá situace na trhu práce. Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP dosáhl 133 000 osob.  Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2019 vzrostla o 6,0 % na 43 949 Kč, v dělnických profesích o 5,4 % na 36 905 Kč. Průměrná mzda v ČR je 34 125 Kč. Členové AutoSAP představují 11 % zaměstnanců v průmyslu ČR. V sektoru automotive pracuje celkově přímo téměř 180 000 osob.
 
Členské firmy AutoSAP v roce 2019
TRŽBY: 1 123,8 miliardy Kč (+ 1,9 %)
EXPORT: 942,4 miliardy Kč (+ 2,4 %)
POČET ZAMĚSTNANCŮ: 133 378 (+ 1,0 %)
PRŮMĚRNÁ MZDA: 43 949 Kč (+ 6,0 %)
 
Výroba vozidel
Výroba vozidel zůstala na stabilní úrovni, ale zaznamenali jsme výrazný růst tržeb finálních výrobců.
TRŽBY: 657,6 mld. Kč (+ 6,5 %), z toho EXPORT: 600,5 mld. Kč (+ 6,4 %)
CELKOVÁ PRODUKCE: 1 461 179 silničních vozidel (- 0,6 %)
OSOBNÍ AUTOMOBILY: 1 427 563 kusů (- 0,7 %)
AUTOBUSY: 5217 kusů (+ 6,7 %)
NÁKLADNÍ: 1181 kusů (+ 42,5 %)
MOTOCYKLY: 980 kusů (- 34,4 %)
PŘÍVĚSY A NÁVĚSY: 26 238 (+ 3,7 %)
 
Produkce finálních výrobců oproti předchozímu roku mírně poklesla (- 0,6 %). Celkově bylo v ČR vyrobeno více než 1,46 milionu vozidel, z toho největší část zaujímá výroba osobních vozidel (1,43 milionu ks). I nadále je velký zájem o „české“ autobusy vyráběné výhradně na zakázku. Nárůst ve výši 6,7 % znamená celkem 5 217 vyrobených kusů. Rok 2019 přinesl také růst v segmentu přívěsů a návěsů (+ 3,7 %) na celkových 26 238 ks.
 
Dodavatelé v automobilovém průmyslu
TRŽBY: 441,0 mld. Kč (- 4,1 %)
EXPORT: 333,9 mld. Kč (- 4,7 %)
ZAMĚSTNANOST: 78 430 osob (- 1,4 %)
PRŮMĚRNÁ MZDA: 37 883 Kč (+ 4,4 %)
 
Přínos dodavatelských firem pro výkonnost celého autoprůmyslu v ČR je významný. Podíl na celkových tržbách firem AutoSAP činí 39,2 %, na exportu pak 35,4 %. Do skupiny 10 největších exportérů AutoSAP se dlouhodobě řadí celkem 6 dodavatelů.
 
Výrazněji než u finalistů se u dodavatelských firem projevilo ochlazení na exportních trzích. Tržby dodavatelů poklesly o 4,1 %. Z celkové produkce v hodnotě 441 mld. Kč bylo exportováno zboží za téměř 334 mld. Kč.
 
Dodavatelé jsou zároveň významnými zaměstnavateli v jednotlivých regionech Česka. Bezmála 79 tisíc zaměstnanců se na celkovém počtu zaměstnanců firem AutoSAP podílí téměř z 60 %.
 
Účelové organizace
Účelové organizace jsou nejvíce rostoucí součástí AutoSAP
TRŽBY: 25,3 mld. Kč (+ 1,6 %)
EXPORT: 8,1 mld. Kč (+ 31,0 %)
 
Firmy, které se zabývají službami, výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl nabývají na své důležitosti a potvrzují tak skutečnost, že autoprůmysl prochází zásadní transformací. Účelové organizace tvoří téměř třicet procent firem AutoSAP s více než 10 000 zaměstnanců. V uplynulém roce rostly jejich tržby jen mírně, výrazně se ale zvýšil jejich export (+ 31,0 %).

  • Automobilový průmysl pilířem české ekonomiky
  • Automobilový průmysl pilířem české ekonomiky
  • Automobilový průmysl pilířem české ekonomiky