trh ojetých vozidel v roce 2017 | Aktuality | autoweek.cz

Trh ojetých vozidel v roce 2017

Trh ojetých vozidel v roce 2017

22.01.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Analýza výsledků trhu ojetých vozidel za rok 2017 společnost Cebia přináší odhad objemu trhu, jeho struktury a identifikace trendů. Český trh ojetých vozidel podle Cebia Summary 4/2017 v roce 2017 meziročně vzrostl o více než 7 % na celkem prodaných 750 000 ojetých osobních vozidel.
Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z interních dat a zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.
 
Odhad velikosti trhu
V roce 2017 bylo v ČR prodáno 750 000 ojetých osobních vozidel, což znamená více než 7% nárůst oproti roku 2016. Při průměrné ceně vozidla 202 400 Kč činil celkový objem trhu s ojetými vozidly téměř 152 miliardy korun. Z ojetých vozidel prodaných v roce 2017 bylo téměř 23 % dovezeno ze zahraničí.
 
Rozdělení podle původu vozidel
Podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v roce 2017 pokračoval růst počtu dovážených ojetých vozidel, ale prodej ojetin s tuzemským původem rostl 2x rychleji než ojetin dovážených. Podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) byla vloni individuálně dovezena a zaregistrována 170 634 ojetá vozidla, což znamená nárůst oproti roku 2016 o 3,78 %. V roce 2017 byl tedy do ČR dovezen historicky nejvyšší počet ojetých vozidel od roku 2008. Zbývajících 579 366 ojetých vozidel bylo koupeno v tuzemsku (meziroční nárůst o 8,18 %). Počet ojetých vozidel s českým původem tedy roste rychleji.
 
„Rostoucí zájem českých motoristů o ojetiny českého původu je pozitivní signál, protože dovážené ojetiny jsou rizikovější, než ty tuzemské,“ komentuje trend v oblasti prodeje ojetin ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Důvodem rizikovosti dovážených ojetin je především hůře dohledatelná historie a původ. Dovážené ojetiny jsou 2x častěji stáčené a velmi často pocházejí z jiné země, než uvádí prodejce. Rovněž hrozí riziko, že jde o odcizená vozidla nebo vozidla po totální škodě. Dlouhodobě se příliš nemění země, z nichž se ojeté vozy nejvíce dovážejí. Dominuje Německo následované s odstupem Itálií, Rakouskem a Francií. Podle zjištění Cebia však nadpoloviční většina vozidel, která má deklarovaný původ v Německu, reálně pochází ze zemí jižní nebo dokonce z jihovýchodní Evropy a států bývalého Sovětského svazu.
 
Rozdělení podle prodejců vozidel
Z celkových 750 000 prodaných ojetin bylo zhruba 412 500 (55 %) prodáno mezi soukromými osobami a 337 500 (45 %) prodejci ojetých vozidel (firmami). Z prodejců ojetých vozidel prodali 252 500 vozidel (34 %) autobazary a autorizovaní prodejci vozidel, kteří prodávají i ojetiny, dalších 80 000 ojetých vozidel (11 %) prodali autorizovaní prodejci vozidel v rámci importérských certifikovaných programů a zbytek (5000 vozidel) leasingové a splátkové společnosti. V případě leasingových a splátkových společností se jedná převážně o ojeté vozy prodané po skončení operativního leasingu a vozidla zabavená zákazníkům nesplácejícím financování.
 
„Dochází ke koncentraci trhu s ojetými vozidly na velké autobazary a stále větší roli hrají také dealeři nových vozidel, kteří úspěšně nabízejí ojeté vozy v rámci importérských certifikovaných programů,“ říká Martin Pajer.
 
Prodejní cena
Dlouhodobě roste zájem zákazníků o kvalitnější a dražší vozy na úkor levnějších. Nejvíce čeští motoristé vloni kupovali vozy v ceně mezi 200 000 a 300 000 korunami. Rapidně klesl zájem o vozy do 100 000 korun – meziročně z 27 % na 19 %. Zájem zákazníků o kvalitnější a dražší ojeté vozy je patrný i z podílu 22 % segmentu nejdražších ojetin s cenou přesahující 300 000 korun.
 
Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v loňském roce vzrostla na 202 400 Kč.
 
Udávaný stav km na tachometru
Průměrné stáří vloni prodaných vozidel bylo 10,1 roku. Více než polovina vloni prodaných vozidel měla uvedený stav tachometru mezi 100 000 a 200 000 km. 51 % nově pořízených ojetin však je starší 10 let, což neodpovídá udávanému stavu najetých kilometrů. Vozidla starší 10 let by reálně měla mít najeto přes 200 000 km.
 
Dlouhodobě roste udávaná hodnota stavu tachometru. V roce 2017 bylo prodáno 28 % vozidel s udaným počtem najetých kilometrů nad 200 000 km. V roce 2016 to bylo jen 26 % a nárůst tohoto podílu pravděpodobně svědčí o větší transparentnosti trhu. 
 
Průměrná hodnota udávaná na tachometru v roce 2017 byla 172 000 km. Vzhledem k tomu, že zhruba 40 % vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 000 km, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na 212 000 km. Tato hodnota také odpovídá průměrnému stáří vloni prodaných ojetin 10,1 roku.
 
Vozidla se servisní knížkou a STK
V roce 2017 bylo prodáno 74 % ojetých vozů vybavených servisní knihou, zatímco v roce 2016 to bylo pouze 53 %. Tento výrazný nárůst je pravděpodobně způsoben větším zájmem zákazníků o tuzemské vozy se zdokumentovanou servisní historií a zároveň i zájmem o dražší a kvalitnější vozy, stejně jako růstem podílu velkých bazarů a dealerů na celkovém prodeji. Současně je však nárůst ovlivněn známou praktikou falšování servisních knih, resp. vytváření fiktivních servisních záznamů.
 
V roce 2016 bylo prodáno 51 % vozidel po prvním majiteli zapsaném v technickém průkazu. Vloni tento podíl vzrostl na 56 %. Příčiny tohoto růstu budou podobné jako u růstu vozidel se servisní knihou.
 
Vloni bylo prodáno 99,9 % ojetých vozidel jako „v minulosti nehavarováno“. Tento údaj nemůže odpovídat realitě a spíše dokládá snahu prodejců oklamat zákazníky a zatajit předchozí havárie vozidla.
 
V České republice se vloni prodalo 7,5 % ojetých vozidel bez platné STK. Pro zákazníky to znamená, že nesou finanční zátěž následného provedení STK a kontroly emisí, ale především nesou riziko, že vozidlo těmito kontrolami neprojde a budou muset na své náklady uvést vozidlo do požadovaného stavu.
 
V roce 2017 bylo prodáno 31 % ojetých vozidel s možností odpočtu DPH. U takových vozidel je podmínkou, že byla kontinuálně od momentu prodeje nového vozidla vždy vlastněna a prodána plátcem DPH. Tyto vozy jsou atraktivní pro plátce DPH, kteří mohou provést odpočet DPH. Pokud si vozidlo koupí neplátce DPH, jakýkoli další vlastník již tuto možnost odpočtu ztrácí.
 
Preference typů pohonných hmot
U letos prodaných ojetých vozidel převažuje podíl vozidel se vznětovými motory (59 %) následovaný zážehovými motory na benzin (38 %). Podíl ostatních typů pohonu je stále minoritní a nedochází u nich k výraznějším změnám: LPG - 1,5 %, CNG - 0,6 %, hybridy - 0,2 % a elektromotory - 0,1 %. (Pozn.: Škoda Auto ale uvádí, že v rámci sítě Škoda Plus počet prodaných ojetých automobilů s pohonem na CNG meziročně stoupl o +96 %!).
 
V segmentu ojetých vozidel je poměr nafty a benzinu zcela opačný než u nových vozidel, kde dochází k pozvolnému poklesu zájmu o osobní automobily se vznětovými motory. V průběhu celého roku se postupně snižoval podíl nových vozidel se vznětovými motory oproti loňsku až téměř o 5 % na 37,79 % (benzin 58,46 CNG 1,06 %, hybrid 1,04 %, LPG 0,44 %, elektromobily 0,11 %, nezjištěno 1,08 %).
 
Tržní podíly značek
Dochází také ke stále větší koncentraci zájmu zákazníků na deset nejprodávanějších značek na trhu s ojetými vozidly. Podíl deseti nejprodávanějších značek ojetin tvořil v roce 2017 75 % celého trhu. V roce 2016 tyto značky tvořily 73 % trhu, v roce 2015 jen 67 %. Dochází tedy ke stále větší koncentraci na deset značek na trhu.
 
Čtvrtina ojetých vozidel je značky Škoda s velkým náskokem na ostatní značky. Ojeté vozy značky Škoda vloni ještě meziročně posílily podíl na trhu o 2 % na 25 %. Na druhé a třetí pozici následují tradiční značky oblasti ojetin Volkswagen a Ford. I tyto značky v roce 2017 zvedly svůj podíl proti roku 2016 (Volkswagen z 9 na 11 %; Ford ze 7 % na 8 %). Do Top 10 patří ještě Renault, Hyundai, Peugeot, Kia, Citroen, Toyota a Opel.
 
Mezi modely dominují Škody Octavia a Fabia a Volkswagen Golf. Deset nejprodávanějších modelů ojetin dohromady tvoří více než 35 % trhu. Mezi nimi má čtyři zástupce značka Škoda a po dvou zástupcích mají Ford a Volkswagen.
 
  • Trh ojetých vozidel v roce 2017
  • Trh ojetých vozidel v roce 2017
  • Trh ojetých vozidel v roce 2017
  • Trh ojetých vozidel v roce 2017
  • Trh ojetých vozidel v roce 2017
  • Trh ojetých vozidel v roce 2017