tři automobilky pomohou vodíku do aut | Aktuality | autoweek.cz

Tři automobilky pomohou vodíku do aut

Tři automobilky pomohou vodíku do aut

13.02.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Automobilky Toyota, Nissan a Honda se společně zasadí o rozvoj infrastruktury pro tankování vodíku jako paliva pro vozidla s palivovými články.
Společnosti Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co. a Honda Motor Co. se dohodly na spolupráci s cílem urychlit rozvoj infrastruktury vodíkových stanic pro vozidla poháněná palivovými články (FCV).
 
Mají-li zákazníci v širším měřítku přijmout za svá vozidla poháněná palivovými články, nestačí jen nabízet jim atraktivní automobily. Neméně důležité je zajistit i rozvoj infrastruktury vodíkových čerpacích stanic. Provozovatelé infrastruktury se dnes o rozvoj této infrastruktury snaží, avšak čelí potížím s budováním a provozem vodíkových stanic, neboť vozidla na palivové články nejsou na silnicích příliš vidět.

Japonská vláda v návaznosti na vypracovaný Strategický plán pro vodík a palivové články z června 2014 zdůraznila význam co nejrychlejšího rozvoje infrastruktury vodíkových čerpacích stanic, aby si vozidla typu FCV získala vyšší přízeň zákazníků. Vláda proto podporuje nejen samotnou instalaci vodíkových čerpacích stanic formou dotací, ale současně se rozhodla zavést i řadu dalších plánů na podporu aktivit vedoucích k vyšší poptávce po vozidlech poháněných palivovými články, včetně částečného subvencování provozu vodíkových stanic.
 
Trojice automobilek věří v nárůst obliby vozidel typu FCV a chce zajistit jejich snadné tankování. Automobilky se shodly na potřebě podporovat další rozvoj infrastruktury vodíkových čerpacích stanic společně s vládou a provozovateli infrastruktury s cílem dosáhnout splnění výše zmíněného Strategického plánu, jenž je zdrojem subvencování ze strany vlády.
 
Tři uvedené automobilky pečlivě zváží konkrétní iniciativy, jako jsou např. záruky za část nákladů spojených s provozem vodíkových čerpacích stanic.
 
Očekává se, že vozidla typu FCV sehrají ústřední roli na cestě k rozvoji tzv. „vodíkové společnosti“. Cílem automobilek Toyota, Nissan a Honda je přispět ke vzniku této společnosti cestou co nejširšího prosazení vozidel poháněných palivovými články.
  • Tři automobilky pomohou vodíku do aut
  • Tři automobilky pomohou vodíku do aut
  • Tři automobilky pomohou vodíku do aut
  • Tři automobilky pomohou vodíku do aut
  • Tři automobilky pomohou vodíku do aut