tři roky plug-in hybridů toyota v štrasburku | Aktuality | autoweek.cz

Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku

Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku

17.04.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Automobilka Toyota, francouzská energetická společnost EDF a Město a metropolitní oblast Štrasburk oficiálně uzavřely tříletý pilotní projekt technologie Plug-in Hybrid. Projekt prokázal efektivitu technologie Plug-in. 

Partneři zveřejnili konečné závěry vyplývající z tohoto velkého ukázkového projektu, jehož cílem bylo získat věrohodné informace o praktickém využívání vozidel vybavených technologií Plug-in Hybrid od Toyoty a současně podpořit rozvoj veřejně přístupné dobíjecí infrastruktury. 

Byla vybudována speciální dobíjecí infrastruktura čítající 145 dobíjecích míst (9 na parkovištích a 12 na veřejně přístupných místech). Uživatelé v 60 % případů dobíjeli v zaměstnání a ve 37 % případů doma. Veřejná dobíjecí místa vítají uživatelé pro doplňkové dobíjení.

 

Konečné závěry

Oproti srovnatelně velkým vozidlům s běžným zážehovým motorem poklesla spotřeba paliva v průměru o 46 %. Tohoto podstatného poklesu spotřeby bylo dosaženo při průměrné četnosti dobíjení 1,1x denně.

Projekt věrohodně prokázal, že ti uživatelé, kteří dobíjejí častěji, jsou schopni dosáhnout podstatně výraznějšího poklesu spotřeby než ti, kteří dobíjejí méně často. Jako příklad lze uvést uživatele, který dobíjí v průměru 1,6x denně. V situaci, kdy vůz ujede 40 % vzdálenosti v hybridním režimu a 60 % v režimu elektromobilu, může dosáhnout cca 70 % úspory paliva (oproti srovnatelně velkému vozidlu s tradičním zážehovým motorem). To představuje úspory v provozních nákladech ve výši 7,1 eur/100 km, tj. 1 400 eur ročně (při předpokladu ročního nájezdu 20 tisíc km).

Kromě nižší spotřeby paliva jsou dalším přínosem i menší dopady na životní prostředí díky většímu podílu bezemisní jízdy na elektrický pohon. Oproti srovnatelně velkým vozům s běžným zážehovým motorem může pokles emisí CO2 činit až 61 %.

Michel Gardel, viceprezident pro komunikaci, vnější vztahy a ekologické záležitosti ze společnosti Toyota Motor Europe, k tomu uvedl: „Díky občanům města Štrasburk, kteří se tohoto projektu zúčastnili, dokázala Toyota nashromáždit řadu cenných údajů, které využije k dalšímu prosazování technologie pohonu plug-in hybrid. Toyota vnímá technologii Plug-in Hybrid jako nejlepší řešení ekologické mobility, jaké je dnes k dispozici, a také jako důležitý krok při vývoji maximálně ekologického vozu s nulovými emisemi. Přejeme si, aby byla tato technologie ještě dostupnější a přijala ji široká veřejnost.“

 

Technologie hybridního pohonu Toyota Plug-in Hybrid

Vozy s technologií Plug-in Hybrid spojují výhody elektromobilů a vozů s hybridním pohonem. Vůz typu PHV používá stejnou architekturu plně hybridního systému pohonu jako klasický Prius, zde však s výkonnějším akumulátorem, který lze dobíjet z vnějšího zdroje energie (například v domácnosti). Na krátké až střední vzdálenosti se vůz dokáže s nulovými emisemi pohybovat v čistě elektrickém režimu (EV). Na delších trasách vůz využívá hybridní režim pohonu (HV), kdy kombinuje zážehový motor s elektromotorem.

Toyota na počátku roku 2012 uvedla Prius Plug-in na japonský trh, po němž následovaly premiéry v Severní Americe a Evropě. Doposud se prodalo cca 31 100 vozů Plug-in, což je 1,5x více, než činily prodeje modelu Prius během prvního roku, kdy se tento vůz poprvé nabízel po celý rok (2000). V Evropě činí dosavadní letošní prodej 4417 vozů (prodej byl zahájen až v létě 2012).

V rámci dalšího vývoje vozu pro komerční nasazení byly brány v potaz i názory uživatelů vyplývající z ukázkového projektu ve Štrasburku. Jízdní dosah v čistě elektrickém režimu se prodloužil o 25 % na 25 km. Tato vzdálenost je nejen optimální volbou z pohledu jízdního dosahu, výkonu a poměru hmotnosti a ceny vozidla, ale zároveň naplňuje potřeby až 80 % cest, které evropští řidiči absolvují.

Flexibilita jízdy čistě na elektřinu (EV) se ještě zvýšila díky tlačítku pro přepínání mezi režimy EV (elektromobil) a HV (klasický hybrid), a tak uživatelé mohou sami ve městě zvolit jízdu čistě na elektřinu. Jednou z předností často zmiňovaných zákazníky je odbourání obav z krátkého jízdního dosahu, neboť v případě vyčerpání akumulátoru se automaticky zapíná režim HV.

Ke snazšímu používání dobíjecího kabelu přispělo snížení jeho hmotnosti o 26 %. V neposlední řadě se o 10 % zvětšil objem zavazadelníku, jenž je nyní srovnatelný s modelem Toyota Prius třetí generace (443 litrů namísto 403 l).

 

Zkušenosti EDF

Společnost EDF za podpory své dceřiné společnosti Electricité de Strasbourg (ES group) dokázala dobíjecí infrastrukturu používanou v rámci projektu doplnit o řadu vysoce pokrokových řešení. Jedno z těchto řešení automaticky posouvá čas dobíjení vozidla na dobu mimo odběrovou špičku, což se odráží v nižších nákladech na elektřinu. Díky službě monitorování přes Internet si uživatelé mohou sami ověřit, že průměrné náklady na dobití nepřekročí 0,30 eur.

V zájmu ještě příjemnějšího používání vyvinula EDF společně se svojí dceřinou společností Sodetrel aplikaci pro chytré telefony umožňující vyhledat ve městě dobíjecí místa a ověřit jejich dostupnost. V souvislosti s vlastním dobíjením máme zpětnou vazbu od uživatelů, kteří údajně oceňují trvalé připojení kabelu v dobíjecím místě, ať již doma nebo v zaměstnání. Pomocný kabel je zapotřebí i v případě příležitostného použití na veřejných dobíjecích místech.

Michel Couture, ředitel pro elektrickou mobilitu ze společnosti EDF, vítá tuto cennou spolupráci i zkušenosti získané v průběhu tříletého ukázkového projektu: „Shromážděná data umožnila EDF lépe definovat nabídku v oblasti mobilních služeb, v souladu s očekáváními zákazníků.“

 

Město a městská oblast Štrasburk

Tento tříletý ukázkový projekt v partnerské spolupráci se společnostmi Toyota a EDF umožnil městské oblasti Štrasburk získat potřebnou zpětnou vazbu k rozvoji veřejné dobíjecí infrastruktury. Díky tomuto experimentu byly elektromobily a hybridní vozy s technologií Plug-in v městském prostředí postupně přijaty obyvateli za své. Vybudováním veřejných dobíjecích míst se zmírnily potenciální obavy uživatelů z krátké dojezdové vzdálenosti, a je nezbytné takto doplnit domácí dobíjecí místa. Projekt rovněž napomohl lépe pochopit souvislosti mezi dobíjením vozidel a zatížením elektrorozvodné sítě.

Městská oblast Štrasburk se dnes posouvá dále zapojením do přeshraničního programu CROME (Cross Border Mobility for Electric Vehicle). Byly instalovány nové zásuvky splňující evropské normy pro elektromobily, z nichž některé umožňují plné dobití elektromobilu již za dvě hodiny. Tato nová dobíjecí místa uvítají uživatelé elektromobilů i hybridních vozů s technologií Plug-in.

„Motivací musí být rozšíření sítě; problém nyní spočívá ve vybudování dostatečně husté sítě a v rychlosti dobíjení vozidel tak, aby motoristé mohli zvolit optimální způsob přepravy za použití co nejekologičtějšího vozidla,“ komentuje Alain Fontanel, místostarosta města Štrasburk a viceprezident pro finance zodpovědný za elektrickou mobilitu v městské oblasti Štrasburk.

  • Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku
  • Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku
  • Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku
  • Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku
  • Tři roky Plug-in hybridů Toyota v Štrasburku