uberpop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu | Aktuality | autoweek.cz

UberPop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu

UberPop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu

27.04.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Aplikace UberPop nedodržuje platnou legislativu a narušuje tak rovné podmínky na trhu. Vyplývá to z právního rozboru advokátní kanceláře Urban & Hejduk. Řidiči přepravující osoby na základě UberPop mohou svým jednáním naplňovat skutkovou podstatu několika trestných činů.
Popis situace
UberPop je aplikace pro mobilní telefony, prostřednictvím které registrovaní zákazníci objednávají svou osobní přepravu motorovými vozidly. Přepravu mohou zajišťovat řidiči, kteří nemají živnostenské oprávnění pro provozování koncesované živnosti „silniční motorová doprava“. Přeprava je zajišťována motorovými vozidly, které přepravci mají ve svém vlastnictví nebo v pronájmu. Tato vozidla nejsou označena jako vozidla taxi. Provozovatel aplikace UberPop v oficiálních prohlášeních uvádí, že výše uvedený způsob přepravy osob není taxislužbou, ale spolujízdou.
 
Přeprava je cestujícími placena bezhotovostně platební kartou. Cena přepravy je dynamicky určena aplikací UberPop - mění se podle vytížení vozidel. Někdy je cena opravdu zajímavá, ale v některých případech v nejexponovanější době cena přepravy přesáhla částku 28 Kč/km. Řidiči jsou smluvními partnery společnosti provozující aplikaci UberPop. Platba za přepravu je prováděna bezhotovostně na účet provozovatele aplikace UberPop. Po strhnutí své provize pak tato osoba předává peníze řidičům.
 
Jednatel společnosti Taxi Praha David Franc upozorňuje: „Často se zaměňuje Uber a moderní aplikace. Jenže objednání taxi i platbu pomocí aplikací používají i jiní. Nabízejí totéž jako Uber, ale snaží se přitom odvádět co nejlepší službu zákazníkům. Nejde o soupeření mezi starým a novým přístupem, ale mezi těmi, kteří dodržují a nedodržují pravidla. Je na státu, který by měl konat aby chránil své občany a vše probíhalo v souladu se zákony.“
 
Právní stanovisko
Podle kanceláře Urban & Hejduk je přeprava osob řidiči bez příslušného živnostenského oprávnění (koncese) za úplatu na základě aplikace UberPop v rozporu s několika českými právními předpisy. Konkrétně jde o zákon o silniční dopravě nebo o živnostenský zákon.
 
Pokud řidiči nemají živnostenské oprávnění, logicky porušují i daňové předpisy a předpisy o povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Otázkou také je, zda řidiči uvádějí pravdivé údaje v pojistných smlouvách. Pojišťovny mají totiž pro vozy, které slouží k přepravě osob, jiné pojistné podmínky. Pokud řidič takovou skutečnost nenahlásí, dopouští se pojistného podvodu.
 
Nejde ale jen o porušení celostátních zákonů. Z dostupných informací vyplývá, že některé jízdy byly realizovány za cenu převyšující 28 Kč za kilometr, což je v rozporu s maximální cenou taxislužby stanovenou pro hlavní město Prahu.
 
Shrnutí právního posouzení
Na základě dostupných informací právníci kanceláře Urban & Hejduk dospěli k závěru, že řidiči přepravující osoby na základě aplikace UberPop bez příslušného živnostenského oprávnění (koncese)
- porušují zákon o silniční dopravě;
- porušují živnostenský zákon;
- zřejmě uvádějí nepravdivé údaje v pojistných smlouvách a neodvádějí řádně pojistné;
- mohou svým jednáním naplňovat skutkovou podstatu trestných činů, např. neoprávněné podnikání (§ 251 TZ), nebo pojistný podvod (§ 210 TZ), nebo zkrácení daně (§ 240 TZ);
- v některých případech překračují maximální povolenou cenu taxislužby na území hl. m. Prahy;
- zřejmě v některých případech neodvádí řádně daň z příjmu a příspěvek na sociální a zdravotní pojištění;
- svým jednáním zřejmě naplňují znaky nekalé soutěže.
 
Provozovatel aplikace UberPop
- svým jednáním zřejmě naplňuje znaky nekalé soutěž, přičemž takové jednání je občanským zákoníkem zakázáno;
- může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podílnictví (§214 TZ) jako právnická osoba
- zřejmě v některých případech řádně neodvádí řádně daň.
 
Závěr
S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze podle kanceláře Urban & Hejduk přijmout následující závěr:
Přeprava osob řidiči bez příslušného živnostenského oprávnění (koncese) za úplatu na základě aplikace UberPop je v České republice protiprávní, když je v rozporu s několika dnes účinnými právními předpisy. Protiprávnost byla shledána a aplikace zakázána v několika dalších evropských zemích, včetně Německa, Francie, Španělska, Nizozemska či Belgie. Své stanovisko k této otázce bude formulovat Evropská Komise a Soudní dvůr Evropské unie. Názor těchto institucí bude jistě významně ovlivňovat postup orgánů v jednotlivých zemích.
 
Komentáře
„Firma Uber čelí podle všeho zcela oprávněné kritice, že se přepravou osob pomocí aplikace UberPop nelicencovanými řidiči snaží obcházet platné právní předpisy a získat neférovou výhodu proti ostatním poskytovatelům taxislužby“ uzavírá své hodnocení Marek Hejduk, advokát a společník advokátní kanceláře Urban & Hejduk.
 
 „Nejde nám o to, aby se něco paušálně zakazovalo. Chceme ale, aby všichni taxikáři, působící na trhu, měli pro své podnikání rovné podmínky. Ať stát rozhodne, jestli po nich bude vyžadovat licenci nebo ne, ale ať to platí opravdu pro všechny, stejně jako zákony z oblasti daní a sociálního pojištění,“ říká k výsledkům analýzy Patrik Altman, jednatel společnosti Taxi Praha.
  • UberPop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu
  • UberPop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu
  • UberPop porušuje zákon i rovné podmínky na trhu