ultrakapacitor brání poklesům napětí ve škoda auto | Aktuality | autoweek.cz

Ultrakapacitor brání poklesům napětí ve Škoda Auto

Ultrakapacitor brání poklesům napětí ve Škoda Auto

04.11.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Unikátně nakonfigurované zařízení, vzešlé ze spolupráce společností Ško-Energo a E-On, v extrémně krátkém čase eliminuje poklesy napětí, a tím i výpadky výroby v lakovně automobilky Škoda Auto. Využití ultrakapacitoru UGS (Ultracapacitor Grid Stabiliser) tímto způsobem je první na světě.
Společnost Ško-Energo svými unikátními projekty dokazuje, že v komplexnosti energetických služeb dodávaných automobilce Škoda Auto dokáže hledat nová řešení. Nyní vyřešila problém se stále četnějšími poklesy napětí a krátkodobými výpadky v sítích vysokého napětí. Nové zařízení UGS (Ultracapacitor Grid Stabiliser) již v mladoboleslavském závodě prošlo zkušebním provozem a vykazuje stoprocentní účinnost. Tento projekt je z hlediska svého využití jako krátkodobého záložního zdroje pro tak velký výkon pohonů a spotřebičů v průmyslovém závodě vůbec prvním v Evropě.
 
Řešení narůstajících problémů robotických linek
V posledních letech přibývá poklesů napětí v distribuční síti vysokého napětí 110 kV i v přenosové soustavě 400 kV. Jednou z příčin jsou připojované obnovitelné energetické zdroje (OZ) do sítě a dalším důvodem jsou klimatické vlivy. Tyto poklesy, trvající po dobu v řádu desítek milisekund, způsobují ve výrobě výpadky řídicích systémů a s ohledem na automatizaci výroby také výpadky robotických linek. Jejich znovuuvedení do provozu trvá i několik hodin. To pro společnost Škoda Auto znamená zásadní problém, neboť tyto výpadky výroby v lakovně nelze snadno nahradit. Škoda Auto proto při řešení tohoto problému vybrala jako prioritní právě pracoviště lakovny v Mladé Boleslavi a v Kvasinách, kde se ztráty ve výrobě z kapacitních důvodů dohánějí nejobtížněji.
 
„Běžní spotřebitelé poklesy napětí nezaznamenají, avšak průmyslové provozy s robotizovanou technologií jsou velmi citlivé i na malé poklesy napětí, což způsobuje problémy s následným výpadkem výroby. S takovými výpadky se dlouhodobě potýkala také Škoda Auto na své automatizované lince v lakovně. V rámci společného projektu jsme pro ně našli a realizovali unikátní řešení v podobě ultrakapacitoru. Jde o vůbec první zařízení tohoto druhu v Evropě, které je v ostrém provozu u koncového zákazníka. Princip fungování je jednoduchý, ale stoprocentně funkční. Ultrakapacitor se dokáže v řádu desítek milisekund aktivovat do plného výkonu a překlenout krátkodobý pokles napětí. Efektivně tak omezuje finanční ztráty i negativní dopady na životní prostředí,“ vysvětluje generální ředitel skupiny E.on v ČR a člen dozorčí rady Ško-Energo Martin Záklasník.
 
„Poklesy napětí a zálohování výrobních zařízení automobilky se v posledních dvou letech staly důležitým tématem a úkolem, se kterým se Škoda Auto obrátila na naši společnost jako na partnera energetických dodávek a služeb. Naše know-how jsme propojili s návrhy expertů ze společnosti E.On ČR, konkrétně s její dceřinou firmou Local Energies jako dodavatelem a investorem zařízení. Výsledkem této spolupráce byl návrh unikátního záložního zdroje UGS na bázi superkondenzátorů. Toto zařízení je schopné dodat potřebnou energii v případě krátkodobého poklesu napětí a udržet hladinu napětí na nominální hodnotě,“ upřesňuje jednatel společnosti Ško-Energo Ing. Tomáš Kubín.
 
UGS má stoprocentní účinnost
Odborníci ze společnosti Local Energies ze skupiny E.on byli schopni reagovat na konkrétní potřeby a vyřešili je inovativním způsobem. Zvažovalo několik technických řešení, z nichž zařízení UGS bylo vyhodnoceno jako nejlepší z technologického i ekonomického hlediska. Zkušební provoz tohoto zařízení v lakovně M17 v Mladé Boleslavi začal v červenci 2018. Během pilotního provozu už unikátní energetický systém na robotických linkách v lakovnách v Mladé Boleslavi a Kvasinách pokrylo více než 60 krátkodobých poklesů napětí v dodávkách elektřiny v síti vysokého napětí 22 kV, přičemž ani jednou nedošlo na zálohovaných zařízeních lakovny k přerušení výroby.
 
Na základě zkušeností z minulých let a průměrného počtu poklesů napětí v síti se díky inovativním UGS jednotkám sníží roční ztráty výroby o 365 minut v lakovně v Mladé Boleslavi a o 222 minut v lakovně v Kvasinách. Tomu odpovídá odhadovaná úspora více než 740 nalakovaných karosérií, které by jinak byly nevyrobené a musely by být lakované v jiných lakovnách koncernu VW nebo v mimořádných směnách se značnými vícenáklady.
 
Blesková dodávka velkého výkonu
Zařízení rozpozná pokles napětí do 10 milisekund a do dalších 10 milisekund přepne zařízení na čerpání záložní elektrické energie z UGS. Při tom je schopno dodat výkon 1 MW až po dobu 1,5 sekundy. Další UGS jednotka byla v červenci 2019 instalována v lakovně v Kvasinách. Její účel je stejný, jen její výkon je poloviční, tedy 0,5 MW, a zařízení je schopno zálohovat po dobu 2 sekund.
 
„Řešení zaujalo i další průmyslové podniky, které se ve svých výrobních závodech s krátkodobými poklesy napětí potýkají. Zájem projevily i další značky Koncernu VW. Díky úspěšné realizaci ve Škoda Auto nyní řešíme dodávky technologie ultrakapacitoru i dalším zákazníkům,“ vysvětluje Robert Vinický, předseda představenstva společnosti Local Energies ze skupiny E.on, která ultrakapacitory zákazníkům jako jediná v ČR dodává.
 
  • Ultrakapacitor brání poklesům napětí ve Škoda Auto
  • Ultrakapacitor brání poklesům napětí ve Škoda Auto
  • Ultrakapacitor brání poklesům napětí ve Škoda Auto