unikátní systém výběru mýta | Aktuality | autoweek.cz

Unikátní systém výběru mýta

Unikátní systém výběru mýta

04.12.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Slovensko provozuje jeden z nejmodernějších elektronických mýtných systémů na světě. Pozoruhodné na něm je nejen jeho technická vyspělost, ale také to, že jej za podmínek velmi výhodných pro stát provozuje slovenská společnost SkyToll.

Před českou vládou stojí významné rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv pro dopravní společnosti, ale může se dotknout všech motoristů. Jde o způsob výběru mýta na dálnicích, případně i dalších komunikacích.

 

Na Slovensku tento problém už vyřešili velmi elegantním a moderním způsobem, který má potenciál dalšího rozvoje. Je proto samozřejmé, že provozovatelé tohoto systému mají zájem jej uplatnit i v zahraničí. Česká republika je logicky první, která se nabízí, ale společnosti SkyToll jsou mnohem vyšší.

 

Společnost SkyToll byla založena v roce 2008. Její činnost je zaměřena na oblast informačních dopravních systémů. SkyToll jako jediný dodavatel v rámci EU dokázal navrhnout, vybudovat a nakonec i uvést do provozu komplexní plně funkční elektronický systém výběru mýta za pouhých 11 měsíců.

 

Předností systému SkyToll je využití existujících otevřených komunikačních sítí. Jako první a dosud jediná na světě dokázala vytvořit řešení výběru mýta spojující přednosti několika technologií - satelitního určování polohy GNSS/GPS, mikrovlnné komunikace DSRC na krátké vzdálenosti a komunikace v rámci mobilních sítí GSM/GPRS.

 

Slovenská republika je tranzitní zemí, která nemá dobudovanou dálniční síť. Proto nemůže spoléhat na získání potřebných financí na budování a údržbu dopravní infrastruktury prostřednictvím mýta vybíraného za použití dálnic. Elektronický výběr mýta byl proto zvolen s cílem získat potřebné prostředky zpoplatněním dalších silnic a současně zabránit objíždění zpoplatněných úseků po silnicích I. třídy s průjezdy obcí. V současné době ale jsou silnice II. a III. třídy zatíženy nulovou sazbou mýta.

 

V systému SkyToll jsou vozidla vybavena palubní jednotkou. Údaje o vozidle jsou uloženy v centrálním systému a jsou kontrolovány při průjezdu kontrolními místy (prověřuje se např., zda souhlasí nahlášený počet náprav vozidla).

 

Součástí systému je on-line kontrola výběru mýta, identifikace vozidel, které se pohybují po zpoplatněné síti, ač nemají mýto zaplaceno, a následné vymáhání pokut. Systém dokáže okamžitě rozpoznat opakované přestupky. Systém SkyToll s unikátní přesností analyzuje mýtné situace, patřičným způsobem je zpoplatňuje a s maximální efektivitou zabezpečuje výběr příslušných poplatků.

 

Komplexní služba elektronického výběru mýta byla ve Slovenské republice spuštěna společností SkyToll od 1. ledna 2010. Zpoplatněno bylo necelých 2500 km dálnic, rychlostních silnic a malá část silnic I. třídy. Už během prvních šesti měsíců provozu systém SkyToll prokázal největší efektivitu výběru mýta v celé EU. Současně se podařilo dosáhnout nejvyšší rentabilitu investičních a provozních nákladů.

 

Tím se ale vývoj nezastavil. Ke konci roku 2013 společnost SkyToll na žádost slovenské vlády rozšířila elektronický mýtný systém ve Slovenské republice na 17 762 km. To zahrnuje dálnice, rychlostní silnice i silnice I., II. a III. třídy s odlišením průjezdu intravilány měst a obcí. Po tomto rozšíření má Slovensko nejdelší silniční síť pokrytou elektronickým mýtným systémem v rámci celé EU.

 

Dosažení takového rozšíření v tak krátkém čase je světově naprosto unikátní a nebylo by možné jej dosáhnout s využitím tradičních technologií, např. budováním sítě mýtných bran. Systém SkyToll kontroluje průjezd vozidla jednotlivými body zadanými do systému GPS, nesleduje tedy profil silnice. Jde o geografický model s virtuálními branami registrujícími vjezd a výjezd vozidla do zpoplatněného úseku. Zpoplatnění nastává vždy při opuštění zpoplatněného úseku.

 

Současný v systém založený jen na technologii DSRC s využitím mýtných bran, používaný v České republice, je pro silnice nižších kategorií nepoužitelný. Není také schopen řešit problém objíždění zpoplatněných úseků v případech, kdy jsou pro dopravce důležitější nižší náklady než rychlost.

 

V prosinci 2010 SkyToll vyzkoušel rozšíření zpoplatněné silniční sítě i o v současné době zpoplatněnou síť 252 km dálnic a rychlostních komunikací v České republice. V pilotním projektu bylo namodelováno zpoplatnění cesty z Bratislavy do Prahy po silnicích všech kategorií s využitím používané palubní jednotky. To vše trvalo 16 dnů.

  • Unikátní systém výběru mýta
  • Unikátní systém výběru mýta
  • Unikátní systém výběru mýta
  • Unikátní systém výběru mýta