úřady mají další šanci na pořízení eko-vozidel, a to i nákladních | Aktuality | autoweek.cz

Úřady mají další šanci na pořízení eko-vozidel, a to i nákladních

Úřady mají další šanci na pořízení eko-vozidel, a to i nákladních

12.02.2020 | Rybecký Vladimír | Doprava

Ministerstvo životního prostředí podpoří rozvoj ekologické dopravy ve veřejné správě a již počtvrté za sebou nabídne prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 100 milionů korun na pořízení vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi a přispěje i na dobíjecí stanice pro elektromobily.
O dotace z Národního programu Životní prostředí mohou od 17. února až do 31. října 2020 žádat samosprávy, příspěvkové organizace, výzkumné instituce a nově i veřejné vysoké školy. Podpora alternativních způsobů dopravy je součástí celkové koncepce Ministerstva životního prostředí v oblasti čisté mobility a zlepšování kvality ovzduší.
 
„Od roku 2016 jsme v Národním programu Životní prostředí vyhlásili již tři dotační výzvy, během nichž přijal Státní fond životního prostředí ČR 528 žádostí s požadavkem na 213 milionů korun.  Zatím je díky našim dotacím na českých silnicích o 768 víc vozidel na alternativní pohon, konkrétně 570 elektromobilů, 20 hybridů, 5 plug-in hybridů a 173 vozidel na CNG. Pro obce a města jsou jednoznačně přínosem a ekonomickou úsporou,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. Snahou rezortu je kompenzovat vyšší pořizovací náklady na eko-auta oproti vozidlům na motorovou naftu či benzin.
 
Od loňska díky dotaci rozšířila radnice v Chomutově svůj vozový park o dva elektromobily a do budoucna dokonce uvažuje o pořízení užitkových elektromobilů, které by mohla využít například při čištění městských komunikací, údržbě zeleně, během prací na městském hřbitově, ale také v rámci provozu Zooparku a Kamencového jezera. A v nejbližší době bude mít chomutovská radnice šanci.
 
V čerstvě vyhlášené dotační výzvě byla nově doplněna podpora pro kategorii nákladních vozidel od 3,5 t do 12 t na elektro pohon s dotací 1 milion korun. „U ostatních kategorií vozů a typů pohonů zůstává podpora stejná jako v minulé výzvě, pohybuje se od 30 000 do 1 milionu korun. Konkrétně na pořízení malého nákladního auta do 3,5 tuny přispějeme u elektropohonu půl milionu korun, na plug-in hybrid 200 000 a v případě CNG 100 000 korun. U osobního elektromobilu šplhá příspěvek na čtvrt milion korun, ve verzi plug-in hybridu se pohybuje ve výši 200 000, u hybridu či CNG shodně 50 000 korun. Zajímavou částku přispějeme také zájemcům o ekologické užitkové vozy, minibusy či motocykly,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že finanční podpora může dosáhnout až 40 % celkových výdajů.
 
Příspěvek lze získat na čtyři základní typy alternativních pohonů: vozidla na elektropohon, na stlačený zemní plyn (CNG), vozy s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem (hybridy) a plug-in hybridy, tedy vozy s více pohonnými jednotkami, které mají elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje. Dotace lze uplatnit jak na nákup nových vozidel, tak na pronájem vozidel formou operativního leasingu. Spolu s nákupem rezort podpoří i pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxy.
 
Prostředky rozdělované v dotační výzvě číslo 11/2019 z Národního programu Životní prostředí jsou primárně určeny pro potřeby územně samosprávných celků. O dotaci ale mohou požádat i státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné organizace a zcela nově i veřejné vysoké školy. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR v jednokolové nesoutěžní výzvě od 17. února do 31. října 2020 nebo do vyčerpání alokace. Vozidla pak musí být pořízena nejpozději do konce roku 2021.
 
„Naším hlavním cílem je snížit zdravotně rizikové emise z dopravy, tedy zejména prachové mikročástice, které představují vážné nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí,“ říká ministr Richard Brabec.

Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici (Kč)
Typ vozidla/dobíjecích stanic CNG elektromobil plug-in hybrid hybrid
M1 (osobní) 50 000 250 000 200 000 50 000
N1 (nákladní do 3,5 t včetně) 100 000 500 000 200 000 x
L7E (malá užitková) x 200 000 x x
L6E x 100 000 x x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 30 000 x x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) x 50 000 x x
M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus) 150 000 1 000 000 x x
N2 do 12 t včetně (nákladní střední) 250 000 1 000 000 x x
Dobíjecí stanice x 20 000 x x

 
Odkaz na výzvu 11/2019 zde