úspěchy vládám navzdory | Aktuality | autoweek.cz

Úspěchy vládám navzdory

Úspěchy vládám navzdory

07.06.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výroční tisková konference Sdružení automobilového průmyslu byla věnována výsledkům automobilového průmyslu v ČR v roce 2016 v českém automobilovém průmyslu.
Zájem o naše nejúspěšnější průmyslové odvětví byl skutečně velký, takže se značná část z pozvaných hostí ani nevešla do sálu a musela poněkud nedůstojně poslouchat za dveřmi. I zde mohli vyslechnout už tradiční chválu pro mimořádně úspěšně se rozvíjející průmyslové odvětví, stejně jako opakované stesky na to, že jsou dosahovány v podstatě navzdory vládní politice, protože tato vláda se, stejně jako ty předchozí, k pilíři naší ekonomiky staví nevídaně macešsky.
 
Automobilový průmysl motorem české ekonomiky
Ve svém úvodním vystoupení president AutoSAP Bohdan Wojnar připomenul, že si 27. června si připomeneme 28. výročí založení Sdružení. „Věřím, že v osmadvaceti jsme na vrcholu sil a věřím ve slibnou budoucnost,“ řekl Bohdan Wojnar.
 
„Automobilový průmysl v České republice dává přímo práci 150 000 lidem a dalším 250 000 nepřímo. Oněch 150 000 lidí představuje pouhá 3 % zaměstnanců činných v české ekonomice, ale vytvářejí 9 % HDP. Více než 80 % našich výrobků vyvážíme do zahraničí. Objem exportu našich členů se v loňském roce zvýšil o téměř 11 %. Tento nárůst nebyl, díky měnové politice ČNB, ovlivňován výkyvy kurzu eura, protože euro je dominantní měnou pro naše obchodování a EU je pro nás největším trhem,“ zhodnotil Bohdan Wojnar.
 
Dodavatelé na plný plyn
Vedle finálních výrobců (jejich výsledkům jsme se již věnovali) představují významnou součást autoprůmyslu v České republice dodavatelské firmy. V členské základně AutoSAP mají podíl 65 %, což představuje zhruba 76 649 pracovníků, v celkovém tuzemském automobilovém průmyslu pracuje u dodavatelů 109 000 zaměstnanců. Zatímco finální výrobci navýšili své tržby meziročně o 10 %, dodavatelé poskočili v tržbách za prodej výrobků a služeb o 15 % a zvýšili tak svůj podíl na celkových tržbách členů AutoSAP na 44 %. Podobně v exportu podíl dodavatelů na exportu vzrostl na 41 %.
 
„Zatímco jinde se o tom jen mluví, tak automobilový průmysl v ČR je už dávno v éře Průmyslu 4.0, vše tu už dávno funguje on-line, nejde o žádné montovny, jak tvrdí někteří diletanti. Zvyšuje se i podíl investic do výzkumu. Ty v roce 2016 dosáhly 11,1 miliardy Kč, takže dodavatelé se na těchto investicích podílejí ze 65 % (celkově dosáhly 16,9 miliardy Kč). Naše dodavatelské firmy se díky tomu stále více prosazují v zahraničí, a to i v zámoří. Jenže s ohledem na situaci na trhu práce jsme už nuceni odmítat zakázky v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ uvedl Pavel Juříček.
 
Trh práce a rozvoj vzdělávání
Viceprezident AutoSAP Miroslav Dvořák vyzdvihl skutečnost, že počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP dosáhl 117 948 osob, což představuje to 9 % zaměstnanců pracujících v průmyslu ČR. Přitom vytvářejí 24 % průmyslové výroby ČR.
 
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2016 byla 34 820 Kč (průměrná mzda v ČR byla 27 589 Kč). Oproti roku 2015 to představuje meziroční zvýšení o 3,7 %. Růst mezd a mzdovou úroveň nad celostátním průměrem umožňuje vysoká produktivita práce a snaha firem o produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Nejvyšší dělnické mzdy v autoprůmyslu jsou na úrovni celostátního průměru mezd vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (38 000 Kč).
 
To, že automobilový průmysl je průmyslové odvětví, které vykazuje nejen vysokou produktivitu práce, ale i vyšší přidanou hodnotu u svých výrobků, je ovlivněno i tím, že roste počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. Zvýšené nároky ve výzkumu a vývoji, ale i v konstrukci, výrobě i logistice se odráží ve zvyšujícím se podílu zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.
 
Školství - šance na zlepšení za deset let?
Přestože jsme schopni nabízet dlouhodobou perspektivu, chybí nám zaměstnanci na všech úrovních, napříč obory, od operátorů až po konstruktéry a vývojáře. Problém ČR je struktura absolventů škol. V oblasti vzdělávání je naším primárním cílem zkvalitnit úroveň znalostí a dovedností žáků na všech úrovních a pomoci změnit vzdělávací systém tak, aby odpovídal průmyslovému zaměření tuzemské ekonomiky a reflektoval očekávanou situaci na trhu práce,“ uvedl Miroslav Dvořák.
 
„V současné době jsme nuceni přijímat i nekvalifikované pracovníky. Hodně se mluví o možném využití pracovníků ze zahraničí, především z Ukrajiny. Jenže tam je nedostatek úředníků a obrovská korupce, takže dohoda trvá strašně dlouho. Stát by nám měl pomoci, ale jeho role je naprosto nulová - v ničem nám nepomáhá a naše školství je k ničemu. Přitom na řešení problémů ve školství si prý máme počkat deset let!“ postěžoval si Miroslav Dvořák.
 
„Musíme si naše budoucí zaměstnance vychovávat sami, a to už od mateřských školek, a obcházet přitom státní systém! Žádná z vlád nic neudělala pro pozvednutí technického školství. Přitom mezi dětmi zájem o technické obory roste, což je naší zásluhou. Chybějící pracovníci nás stojí kvalitu i produktivitu, takže stále častěji už nestačíme realizovat všechny zakázky,“ uzavřel Miroslav Dvořák.
 
  • Úspěchy vládám navzdory
  • Úspěchy vládám navzdory
  • Úspěchy vládám navzdory
  • Úspěchy vládám navzdory