už bylo vyrobeno přes milion motorových vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Už bylo vyrobeno přes milion motorových vozidel

Už bylo vyrobeno přes milion motorových vozidel

25.10.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP zveřejňuje výsledky výroby vozidel za leden-září 2017. Za tři čtvrtletí bylo v ČR vyrobeno 1 059 010 motorových vozidel. Mimořádný meziroční nárůst zaznamenala výroba nákladních automobilů, roste i výroba osobních automobilů a autobusů.
Produkce vozidel za prvních devět měsíců letošního roku překonala loňskou výrobu o 4,2 %, což bylo podpořeno mimo jiné velmi dobrým tuzemským prodejem. České ekonomice se i nadále velmi daří, což se pozitivně projevuje i na příjmech domácností a ochotě lidí utrácet, a to jednak díky dostatku pracovních příležitostí a rovněž díky silnému mzdovému růstu. Do obnovy vozového parku intenzivně investují i podnikatelské subjekty.
 
Také vývoz automobilů překonává loňské výsledky. Evropským ekonomikám, kam směřuje většina exportovaných automobilů z ČR, se totiž obdobně daří. Soukromá spotřeba a stále více se oživující investiční aktivita firem tak zvedá poptávku po produkci českého autoprůmyslu.
 
Rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík k tomu říká: „Výroba motorových vozidel za první tři čtvrtletí roku 2017 dosáhla 1 059 010 kusů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 o 42 407 kusů čili o téměř 4,2 % více. Na tomto růstu se přirozeně nejvýrazněji vzhledem ke své váze podílela výroba osobních vozů s meziročním nárůstem o 42 113 kusů. Rostla ale i výroba autobusů a nákladních automobilů. Dynamika automobilového průmyslu zůstává nadále vysoká, zároveň ovšem pozorujeme odlišný vývoj u jednotlivých výrobců, což souvisí především s dynamikou exportních trhů jednotlivých výrobců. Zpracovatelský průmysl v letošním roce dosahuje v průměru meziročního tempa růstu kolem 5,8 %, přičemž v posledních měsících mírně zpomaluje. Podobný jev pozorujeme za poslední měsíce i v automobilovém průmyslu.“
 
Osobní automobily
Ještě dříve než loni bylo letos, za 1. - 9. měsíc roku 2017 vyrobeno 1 053 489 ks osobních automobilů (+4,2 %), přičemž ve Škoda Auto bylo vyrobeno 639 529 vozidel, v Hyundai Nošovice 267 800 vozidel a v TPCA Kolín 146 160 aut. Více než 90 % tuzemské produkce osobních vozidel směřuje na export, který meziročně vzrostl o 3,8 %.
 
Nákladní automobily
Tatra Trucks se může opět pochlubit výraznými přírůstky ve všech sledovaných ukazatelích. Nákladních vozidel Tatra všech provedení bylo vyrobeno za prvních 9 měsíců roku 2017 celkem 1144 kusů. Tatra Trucks tak v letošním roce pokračuje v růstovém trendu, když zaznamenala nárůst výroby o 268 vozidel (+30,6 %).
 
Autobusy
Za leden až září 2017 bylo vyrobeno celkem 3308 autobusů, tj. proti stejnému období loňského roku o 121 více (+3,8 %). Největší výrobce Iveco ČR vyrobil 2940 autobusů, a tím zaznamenal meziročně růst výroby o 4,0 %. Druhý výrobce SOR Libchavy vyrobil za leden až září 327 autobusů (+1,9 %). Oběma tuzemským značkám se daří zejména v exportu, který vzrostl o 482 autobusů (+16,3 %).
 
Motocykly
Motocyklů značky Jawa bylo za leden až září letošního roku vyrobeno 1069 kusů, což je o 8,2 % méně proti srovnatelnému období 2016.
 
Přípojná vozidla
Za tři čtvrtletí 2017 bylo vyrobeno celkem 20 424 přípojných vozidel (přívěsů a návěsů). Výroba všech přípojných vozidel oproti stejnému období loňského roku klesla o 400 kusů (-1,9 %). V kategorii O1 a O2, která představuje z hlediska počtu kusů nejvyšší podíl výroby přípojných vozidel v ČR, vyrobila společnost Agados 18 778 kusů. V kategorii O3 a O4 - přívěsy se na výrobě podílely společnosti Panav se 237 kusy a Schwarzmüller se 317 kusy. V kategorii O3 a O4 - návěsy, se na výrobě také podílely společnosti Panav s 118 kusy a Schwarzmüller se 974 kusy. V této kategorii jsme zaznamenali výrazně vyšší výrobu o 25 % (o 217 kusů) a vysoký růst exportu o 44 % (o 272 kusů).