v davosu byly pootevřeny dveře k vodíkové budoucnosti | Aktuality | autoweek.cz

V Davosu byly pootevřeny dveře k vodíkové budoucnosti

V Davosu byly pootevřeny dveře k vodíkové budoucnosti

19.01.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Třináct předních společností z oblasti energetiky, dopravy a průmyslu spojilo své síly k podpoře využití vodíku v dopravě.
Cílem globální iniciativy „Vodíková rada“ je prosadit vodík mezi klíčová řešení energetické transformace. Vodík je všestranný nositel energie se zajímavými vlastnostmi. Jako čisté palivo nebo zdroj energie neuvolňuje v místě použití žádný CO2.
 
Vodík může hrát důležitou roli v přechodu na čistý nízkouhlíkový energetický systém. Vodíkové technologie a produkty v posledních letech zažily rozvoj a dostávají se na trh. Rada bude dávat doporučení například zákonodárcům, podnikatelům v oblasti vodíku, mezinárodním agenturám a občanské společnosti.
 
Členové iniciativy potvrdili svoji ochotu zvyšovat investice do vývoje a komercionalizace vodíku a palivových článků. Celková hodnota těchto investic se odhaduje na 1,4 miliardy eur ročně. Toto zvyšování investic bude možné, pokud klíčové zainteresované strany zvýší svoji podporu vodíku jako součásti budoucí nabídky zdrojů energie formou příslušné legislativy a podpůrných plánů.
 
Iniciativa 13 průkopníků
„Vodíkovou radu“, jejíž první zasedání se konalo v úterý v Davosu, v současné době tvoří 13 generálních ředitelů a členů správních rad z různých průmyslových a energetických společností. Tyto společnosti se zavázaly přispět k naplnění smělého plánu: snížení teploty o 2 °C, které bylo dohodnuto v rámci pařížské smlouvy z roku 2015.
 
Mezi současné členy rady patří společnosti: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW Group, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total a Toyota. Společný roční obrat členů vodíkové rady představuje 1,07 biliónu eur a zaměstnávají celkem 1,72 milionu osob na celém světě.
 
„Vodíková rada spojuje některé přední průmyslové, automobilové a energetické společnosti světa s jasným cílem: přesvědčit o výhodnosti vodíku jako klíčového řešení energetické transformace v oblasti dopravy a také energetiky, průmyslu a občanské vybavenosti. Na podporu tohoto záměru je třeba rozvíjet nové strategie. Je třeba, aby vlády přispívaly k podpoře vodíku vlastními iniciativami, například plány investic do infrastruktury ve velkém měřítku. Vyzýváme tímto světové špičky k podpoře vodíku,“ uvedl generální ředitel L`Air Liquide Benoît Potier.
 
Iniciativy v Německu ale i v ČR
Vodík by mohl být ideálním řešením pro rozvoj elektromobility, protože pomocí palivových článků, v nichž reaguje vodík s kyslíkem z ovzduší, lze přímo ve voze vyrábět elektrickou energii k napájení trakčních elektromotorů. Pro jeho rozvoj je potřeba začít budovat potřebnou infrastrukturu - síť čerpacích stanic na vodík. Jako základ pro to je nezbytné vytvořit potřebné celosvětově platné standardy. V tomto ohledu je nejdále Spolková republika s iniciativou H2 Mobility, do níž jsou zapojeny společnosti Daimler, Air Liquide, Linde Group, ale také koncerny OMV, Shell a Total. V Německu už je v provozu 30 čerpacích stanic a do roku 2023 by jich mělo být 400 - pro porovnání: tradičních čerpacích stanic je v zemi 14 000.
 
Využití vodíku v dopravě by mělo být nosným tématem pro Olympijské hry v Tokiu v roce 2020. Do té doby by měly své vozy s pohonem pomocí palivových článků představit automobilky Audi, BMW, Daimler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Toyota a Volkswagen.
 
Společnost Linde Gas už v roce 2009 uvedla do provozu čerpací stanici na vodík i v Neratovicích. Byla určena k plnění zkušebního autobusu TriHyBus v rámci projektu konsorcia Fuel Cell Czech H2 Bus.