v malých a středních firmách zpomalují nábor | Aktuality | autoweek.cz

V malých a středních firmách zpomalují nábor

V malých a středních firmách zpomalují nábor

14.06.2017 | Rybecká Ivana | Aktuality

Ač 31 % velkých zaměstnavatelů nadále zvyšuje počet zaměstnanců, zpomaluje nábor v malých a středních firmách. Ukazují to výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2017.
V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2017 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice jsou v průměru v náborových plánech pro třetí čtvrtletí 2017 opatrní: 5 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 3 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 90 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2017 hodnotu + 2 %.
 
Celkové snížení Čistého indexu trhu práce je důsledkem výrazného zpomalení náboru nových zaměstnanců u mikro, malých a středních podniků. Jejich očekávání jsou sice optimistická, nicméně již ne tolik jako v posledním roce a půl. Nicméně velké organizace nad 250 zaměstnanců nadále překypují poptávkou po nových lidech: 31 % bude nabírat, 4 % propouštět.
 
Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a stravování s Čistým indexem trhu práce +16 %. Další nárůst počtu pracovních sil očekávají zaměstnavatelé v odvětví Stavebnictví s hodnotou Indexu +8 %. Oproti tomu největší pokles očekávají zaměstnavatelé v odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov s Indexem ‑11 % a Těžba nerostných surovin s Indexem -8 %. Mírný pokles pozorujeme v sektoru Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura s Čistým indexem -3 %.
 
„Nezaměstnanost láme historické rekordy, nicméně se zdá, že 4 % v České republice je limit, pod který se může ekonomika jen velmi těžko dostat. Poslední čísla ManpowerGroup index trhu práce ukazují, že 3. čtvrtletí, které bývá nejoptimističtějším obdobím roku z hlediska zaměstnanosti, již nebude představovat další zrychlování náborových aktivit. Velké firmy sice nadále nabírají nové zaměstnance vysokým tempem, ovšem organizace pod 250 zaměstnanců nábory nových zaměstnanců zpomalují. Většina firem již naráží na akutní nedostatek vhodných uchazečů na volná místa. To vede ke stále rychlejšímu nárůstu mzdové úrovně, investic do rekvalifikací a rozvoje zaměstnanců, náboru v zahraničí, velkému důrazu na personální marketing a investice do budování značky zaměstnavatele.“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.