v německu jezdí třetina elektromobilů na uhlí | Aktuality | autoweek.cz

V Německu jezdí třetina elektromobilů na uhlí

V Německu jezdí třetina elektromobilů na uhlí

21.03.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Německo se stalo vedoucí evropskou zemí v zavádění elektromobility. Jenže navzdory všem proklamacím to s rozvojem tzv. obnovitelných zdrojů elektrické energie nezatěžujících životní prostředí není žádná sláva.
Výroba elektrické energie z konvenčních zdrojů se v loňském roce v Německu ve srovnání s rokem 2020 zvýšila o 11,7 %, takže představovala 57,6 % celkové výroby elektřiny (v roce 2020 to bylo 52,9 %). Naopak dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů klesly o 7,6 % na 42,4 % (2020: 47,1 %). Celkem bylo v roce 2021 do sítě dodáno o 2,6 % víc elektrické energie než v předchozím roce, ale o 3,1 % méně než v „předcoronavirovém“ roce 2019. Uvádí to Spolkový statistický úřad Destatis.
 
V roce 2021 bylo nejdůležitějším zdrojem energie pro výrobu elektřiny uhlí. Uhelná energetika zaznamenala se zvýšením o 24,9 % také nejvyšší nárůst ve srovnání s předchozím rokem. Podíl uhelné elektřiny na celkovém množství elektřiny dodávané do sítě činil 30,2 %, zatímco v předchozím roce to bylo jen 24,8 %. Přibližně 60 % uhelné energie v Německu pochází z hnědého uhlí a 40 % z černého . Zatímco potřebu hnědého uhlí kryje z velké části domácí těžba, poptávku po černém uhlí pokrývá dovoz, přičemž 50 % podle Destatis přichází z Ruska (!).
 
Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny klesl ze 47,1 % v roce 2020 na 42,4 % v roce 2021. Dodávka elektřiny z větrných elektráren se výrazně snížila o 13,3 %, což bylo způsobeno méně větrným jarem. V důsledku toho elektřina z větrné energie tvořila pouze 21,5 % z celkového množství dodávaného do sítě. Přitom v roce 2020 byla větrná energie s podílem 25,2 % poprvé nejvýznamnějším energetickým zdrojem při výrobě elektřiny. Naproti tomu dodávky elektřiny z fotovoltaiky klesly v roce 2021 jen mírně o 0,5 % na podíl 8,7 % (2020: 9,0 %).
 
Podíl zemního plynu na výrobě elektřiny byl v roce 2021 12,6 % po 13,7 % v předchozím roce. Za celý rok 2021 byly dodávka elektřiny ze zemního plynu o 5,8 % nižší než v předchozím roce. Za poklesem stojí především třetí čtvrtletí roku 2021, kdy dodávky elektřiny ze zemního plynu dramaticky klesly v meziročním srovnání o 38,9 % kvůli výraznému zdražení zemního plynu.
 
Dodávka elektřiny z jaderných elektráren se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 zvýšila o 7,4 % na podíl 12,6 % z celkového množství dodané elektřiny (2020: 12,1 %). Na konci roku 2021 však byly v rámci vyřazování jaderné energetiky odstaveny tři ze šesti provozovaných jaderných elektráren, takže celkové množství elektřiny vyrobené z jaderné energie i její podíl na množství energie dodávané do sítě se sníží.
 
Množství elektrické energie dovezené do Německa se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 zvýšilo o 7,7 % přesně na desetinu spotřeby. Stejně jako v předchozích letech byla nejvýznamnějším dodavatelem elektřiny pro Německo Francie, i když dovoz odtud klesl ve srovnání s rokem 2020 o 24,7 %. Množství elektřiny vyvezené z Německa se ve srovnání s předchozím rokem zvýšilo o 5,0 % na podíl 13,6 % elektřiny dodávané do domácí sítě, takže Německo vyváželo víc elektřiny než dováželo.