v praze a brně budou jezdit autobusy na odpadní kaly | Aktuality | autoweek.cz

V Praze a Brně budou jezdit autobusy na odpadní kaly

V Praze a Brně budou jezdit autobusy na odpadní kaly

25.07.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Při čištění odpadních vod vzniká velké množství čistírenských kalů. Institut cirkulární ekonomiky v soutěži E.on Energy Globe představil komplexní technologický řetězec zpracování tohoto bioodpadu na biometan. Ten je pak možné využít jako palivo v dopravních prostředcích.
Ekologická soutěž E.on Energy Globe každoročně oceňuje zajímavé projekty, které přispívají k ochraně přírody. Letos v kategorii Firma odborná porota do užšího finále nominovala projekt technologie úpravy bioplynu z čistírenských kalů na biometan, jenž následně slouží jako palivo pro vozidla městské hromadné dopravy.
 
První testovací autobus městské hromadné dopravy poháněný biometanem z čističky odpadních vod vyjel do ulic v Brně. Linkový autobus, který pro pilotní testování zapůjčil Dopravní podnik města Brna, najezdil téměř 5000 km a spotřeboval 1660 kg biometanu z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích. Součástí projektu je i plnicí stanice s jednotkou na membránové čistění bioplynu od české inovační a výzkumné společnosti. Plnicí stanice díky tomu poskytuje biometan v kvalitě běžného zemního plynu.
 
Projekt předkládá návrh na efektivní zpracování bioodpadu, jenž se díky této technologii stává velmi cennou surovinou s širokými možnostmi dalšího využití. Zkušenosti z projektu pohonu autobusu biometanem využijí inovátoři nejen k dalšímu rozvíjení technologie přeměny bioodpadu na plynné palivo, ale mají i cenný vzdělávací potenciál pro další města a firmy.
 
 „Náš projekt lze snadno rozšiřovat, a pokud bychom využili všechny možnosti tohoto řešení, dokážeme dále zužitkovat velké množství bioodpadu z čistíren odpadních vod. Nejdříve můžeme očekávat nasazení autobusů městské hromadné dopravy na biometan do běžného provozu v Praze, kde aktuálně jednáme, a poté bychom mohli vyjet i v Brně,“ uvádí projektový manažer Institutu cirkulární ekonomiky Petr Novotný.