věděla komise a členské státy o podvodech s emisemi? | Aktuality | autoweek.cz

Věděla Komise a členské státy o podvodech s emisemi?

Věděla Komise a členské státy o podvodech s emisemi?

22.01.2016 | | Aktuality

Schválení členů a kompetencí vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu pro emise automobilů.
Následující text byl bez úprav převzat z oficiálních materiálů Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR.

Evropský parlament jmenoval 45 členů vyšetřovacího výboru, který se bude zabývat porušováním pravidel EU výrobci automobilů při emisních testech. Výbor bude vyšetřovat pochybení domnělá členskými státy EU a Evropskou komisí za účelem prosazovat standardy EU. Průběžnou zprávu předloží do 6 měsiců, závěrečnou do 12 měsíců od začátku svého působení.

Poslanci schválili složení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu („EMIS“), jehož první schůze se bude konat v únoru a dojde při ní ke jmenování předsedy a místopředsedů výboru.

Výbor bude vyšetřovat:
- pochybení domnělá Komisí, aby zkušební cykly byly pod dohledem
- pochybení domnělá Komisí a orgány členských států, aby došlo k náležitým a efektivním činům k prosazení a dohledu na prosazování výslovného zákazu "podvodných zařízení" 
- pochybení domnělá Komisí, pro zavedení testů, které odrážejí podmínky skutečného provozu
- pochybení domnělá členskými státy, aby došlo ke stanovení opatření efektivních, přiměřených a odrazujicích sankcí pro výrobce, kteří pravidla porušují
- zda-li Komise a členské státy mají důkaz o použití „podvodných mechanismů“ před propuknutím skandálu z 18. září 2015.

Žádost následuje objev z USA o tom, že skupina Volkswagen používá software, který při testech kosmeticky snižuje emise NOx. V říjnu 2015 Evropský parlament odhlasoval usnesení, ve kterém vyzývá k důkladnému vyšetření role a odpovědnosti Komise a členských států a naléhá, aby prozradili, co o těchto porušeních věděli a jaké byly jejich akce.