velké firmy chtějí nabírat zaměstnance | Aktuality | autoweek.cz

Velké firmy chtějí nabírat zaměstnance

Velké firmy chtějí nabírat zaměstnance

27.09.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce ukazují, že zaměstnavatelé pokračují v optimismu i pro 4. čtvrtletí, přestože je to nejslabší období roku na trhu práce - 26 % procent velkých firem bude do konce roku nabírat nové zaměstnance.
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí roku 2016. V rámci průzkumu byla účastníkům reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2016 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2016 povzbudivé náborové plány: 9 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 2 % předpovídají snížení počtu pracovních sil a 86 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2016 hodnotu +7 %. Zatímco běžně bývá čtvrté čtvrtletí nejslabší v roce s poklesem vzhledem k úbytku sezonních prací a zaměstnanci se před koncem roku nepřijímají, letos je tomu jinak. Ukazuje se, že roste výroba a na trhu je nedostatek pracovních sil, takže se mnoha podnikům nepodařilo splnit své náborové plány ze 2. a 3. čtvrtletí.
 
„Během posledního roku se trh práce výrazně změnil ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Index trhu práce je jedním z nejsilnějších v historii průzkumu a jde o úplně nejsilnější 4. čtvrtletí, jaké jsme zaznamenali, protože toto období je z hlediska náboru nejslabší v roce. Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku. Ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek pracovníků. Nejsilnější je tato situace v automobilovém průmyslu, logistice a call centrech. Nedostatek talentů nutí zaměstnavatele využívat nové strategie v hledání, náboru a udržení si lidských zdrojů, což se projevuje zejména v systému odměňování, organizaci výroby, alternativních formách úvazků apod. Současně některé regiony nadále bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti,“ řekla generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.
 
Zaměstnavatelé velkých společností hlásí nejsilnější náborové plány s Čistým indexem trhu +21 %. Malé podniky předpovídají stabilní náborové plány s Indexem +9 %. Zaměstnavatelé ve středních podnicích a mikro podnicích hlásí Index +6 %.  Zajímavé je, že růstový trend přichází postupně od největších podniků k menším a nejnověji i k těm nejmenším.
 
Zaměstnavatelé ve všech regionech očekávají nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány s Čistým indexem trhu práce +9 % hlásí zaměstnavatelé v Praze, na Moravě má Index hodnotu +8 % a v Čechách +4 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím Index v Praze posílil o 5 %, na Moravě se snížil o 3 % a v Čechách o 1 %. Kritická situace je pro zaměstnavatele především v Plzni, kde je nedostatek zaměstnanců horší než v Praze. Na Moravě se projevuje příchod velkých investic, ale jsou zde i regiony s velkou nezaměstnaností, kde se neřeší možnost dojíždění za prací.
 
„Pražský region je jako hlavní centrum ekonomiky s téměř nulovou nezaměstnaností pravidelně nejoptimističtější částí republiky z hlediska náborových aktivit firem. Příjemným překvapením je, že optimismus na Moravě již tři roky v řadě předčívá situaci v Čechách a snad to dokládá rozvoj tohoto regionu, který v mnoha částech trpí vysokou nezaměstnaností,“ řekla Jaroslava Rezlerová.