velké přesuny na trhu práce | Aktuality | autoweek.cz

Velké přesuny na trhu práce

Velké přesuny na trhu práce

09.06.2020 | Rybecká Ivana | Aktuality

Mnoho firem plánuje obnovit nábory, ale více jich bude propouštět. Zaměstnavatelé jsou pesimističtější než na začátku krize 2009. Nejpostiženější region je Praha a nejvíce propouští malé podniky.
Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro třetí čtvrtletí roku 2020. V rámci průzkumu byla účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 556 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce září 2020 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
 
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro třetí čtvrtletí 2020 negativní náborové aktivity: 10 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 14 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 68 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro třetí čtvrtletí 2020 hodnotu -4 %. Po sezónním očištění je Čistý index trhu práce -8 %. Jedná se o nejnižší hodnotu v historii průzkumu v ČR od roku 2008.
 
„V důsledku epidemie se ekonomika na tři měsíce zmrazila. Začalo sice docházet k propouštění, což se projevilo na mírném nárůstu zaměstnanosti, ale většina firem spíše vyčkávala s využitím státních programů na zachování zaměstnanosti. Nyní se teprve ukáže, v jakém stavu budou jejich trhy výrobků a služeb po skončení nouzového stavu. Na trhu práce nyní začne docházet k velkým přesunům mezi firmami a jednotlivými sektory, a to se týká stálých zaměstnanců, freelancerů, agenturních zaměstnanců a cizinců. Část firem nabírá nové zaměstnance, aby nahradila zahraniční zdroje pracovníků. Některé firmy nenajdou v ČR za zahraniční specialisty, řemeslníky, techniky a mechaniky náhradu a musí posouvat dodací lhůty svých výrobků a služeb, jako se děje například ve stavebnictví. Jak ale ukazuje výhled ManpowerGroup index trhu práce, většina zaměstnavatelů je spíše pesimistická, co se týká nabírání nových zaměstnanců,“ konstatuje generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.
 
Porovnání organizací podle velikosti
Nabírat bude o 2 % více firem než před epidemií. Naproti tomu bude propouštět 5x víc zaměstnavatelů než před COVID-19. Zaměstnavatelé malých společností a mikropodniků hlásí nejslabší náborové plány s Čistým indexem trhu práce -5 %. Střední podniky vykazují Čistý index trhu práce -3 % a zaměstnavatelé ve velkých podnicích hlásí Index -2 %.
 
Porovnání dle odvětví
Nejslabší náborové plány hlásí odvětví Ubytování a stravování s pesimistickým Čistým indexem trhu práce -19 % (10 % nabírá a 29 % propouští). Slabé náborové aktivity dále hlásí Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s Indexem -8 % a Zpracovatelský průmysl s Indexem  6 %. Index v odvětví Ostatní služby má hodnotu Indexu -5 %. Utlumené náborové aktivity hlásí odvětví Velkoobchod a maloobchod -2 % a Stavebnictví 0 %. Zaměstnavatelé v odvětví Ostatní výroba hlásí jediný plusový Index +3 %.
 
Regionální srovnání v rámci ČR
Nejpesimističtější je region Praha s Indexem -15 %. Stagnující trh práce očekávají zaměstnavatelé v Čechách s Indexem -2 %. Morava hlásí Čistý index trhu práce +3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím všechny tři regiony hlásí zhoršení náborového prostředí. Největší propad vykazuje Praha o 22 %. Index v Čechách oslabil o 5 % a na Moravě o 3 %.
 
Globální pohled
Výsledky průzkumu pro třetí čtvrtletí 2020 ukazují, že zaměstnavatelé ve 35 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí snižovat počet pracovních sil. Aktivní náborové prostředí očekávají zaměstnavatelé v sedmi zemích (Japonsko, Indie, Čína, Tchaj-wan, USA, Chorvatsko a Německo) a stagnující trh práce v jedné (Hongkong).
 
V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity pro třetí čtvrtletí oslabily ve 42 ze 43 zemí a oblastí a v jedné zůstaly beze změny (Hongkong). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku jsou náborové plány slabší ve všech 43 zemích a oblastech. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé v Japonsku, Indii, Číně, Spojených státech a na Tchaj-wanu, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Singapur, Kostarika, Kolumbie, Peru a Jižní Afrika.
 

  • Velké přesuny na trhu práce
  • Velké přesuny na trhu práce