vitesco technologies sází na rozvoj elektromobility | Aktuality | autoweek.cz

Vitesco Technologies sází na rozvoj elektromobility

Vitesco Technologies sází na rozvoj elektromobility

09.04.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Cílem Vitesco Technologies je, aby ve střednědobém horizontu tvořily výnosy z technologií souvisejících s elektrifikací více než 30 % tržeb.
Vitesco Technologies, obchodní divize, zaměřující se na hnací ústrojí, dosáhla další milník na cestě k oddělení (spin-offu) ze společnosti Continental, kótování na burze a následnému osamostatnění. Po schválení spin-offu dozorčí radou společnosti Continental AG představila společnost Vitesco Technologies svou strategii na prvním „Dni s informacemi pro kapitálové trhy“.
 
Společnost Vitesco Technologies se chce jako dodavatel elektrifikačních řešení a moderních technologií pro hnací ústrojí stát globálním lídrem v oblasti elektrifikace. „Své směřování jsme nastavili již v roce 2019 a jsme plně odhodláni ubírat se k elektromobilitě. Rok 2020 jsme využili k tomu, abychom probíhající transformaci cíleně posunuli kupředu. Nyní jsme připraveni na největší krok v historii naší společnosti,“ uvedl generální ředitel Andreas Wolf.
 
„Očekává se, že trh, na který se prostřednictvím našich řešení pro elektromobilitu zaměřujeme, bude v letech 2020 až 2025 procházet obdobím velice dynamického růstu ve výši přibližně 30 % ročně. Jelikož nabízíme inovativní řešení pro všechny typy elektrifikovaných hnacích ústrojí, očekáváme z tohoto vývoje mimořádný prospěch,“ uvedl Andreas Wolf.
 
Vitesco Technologies dodává komponenty nebo systémy pro většinu předních světových platforem elektromobilů s akumulátory. Je jedním z mála dodavatelů na světě, který dokáže nabídnout flexibilní řešení pro všechny scénáře elektrifikace a pokrýt celou škálu produktů a řešení - od elektroniky, mechatroniky a softwaru až po integrované systémy. To společnosti umožňuje dodávat vysoce kvalitní samostatné komponenty i promyšlené kompletované systémy - vše z jednoho zdroje.
 
Ziskovost hlavních podnikatelských činností umožňuje odvážně expandovat i do dalších oborů souvisejících s elektrifikací. V roce 2020 společnost Vitesco Technologies prokázala i přes dopad pandemie svoji odolnost a výrazně zvýšila tržby v oblasti elektrifikačních komponent a systémů. Získala i zakázku na dodávky 800 V výkonové elektroniky od skupiny Hyundai Motor. Na konci roku 2020 měla navíc v oblasti elektrifikace nasmlouvané zakázky v celkové hodnotě přes 13 miliard eur.
 
Ve střednědobém horizontu hodlá Vitesco Technologies získávat přes 30 % procent tržeb právě z elektrifikace. Budoucí odbytový potenciál pokládá za mnohem vyšší než potenciál spojený se spalovacími motory - odhaduje, že v roce 2025 bude u elektrických vozidel s akumulátory (BEV) ve srovnání s vozidly se spalovacími motory v roce 2018 pětinásobný.