tmc a bmw prohlubují vzájemnou spolupráci | Tiskové zprávy | autoweek.cz

TMC a BMW prohlubují vzájemnou spolupráci

TMC a BMW prohlubují vzájemnou spolupráci

25.01.2013 | | Tiskové zprávy

Zahájení spolupráce v oblasti soustavy palivových článků, vývoje sportovního vozu, technologie lehkých materiálů a akumulátorů typu lithium-air.

Společnosti Toyota Motor Corporation (TMC) a BMW Group pokračují v dlouhodobé úspěšné strategické spolupráci na poli trvale udržitelné mobility. Společně podepsaly závazné dohody upravující dlouhodobou spolupráci obou subjektů se zaměřením na společný vývoj soustavy palivových článků, společný vývoj architektury a komponent sportovního vozu a dále společný výzkum a vývoj technologií lehkých materiálů. Uvedené dohody navazují na memorandum o porozumění podepsané oběma společnostmi v červnu 2012.

Společnosti TMC a BMW Group kromě toho podepsaly závaznou dohodu o zahájení společného výzkumu akumulátorů typu lithium-air (Li-Air), tedy řešení, které by mělo nahradit koncepci dosavadních lithiových akumulátorů. Tato dohoda rovněž zahajuje druhou fázi společného výzkumu příští generace akumulátorových článků Li-Ion, jenž byl zahájen v březnu roku 2012.

Níže jsou uvedeny hlavní předměty zmiňovaných dohod:

1. Soustava palivových článků

- Obě společnosti jsou toho názoru, že technologie palivových článků jsou jedním z možných řešení k dosažení nulových emisí. Společnosti BMW Group a TMC budou společně sdílet své technologie a vyvinou základní soustavu pro vozidlo poháněné palivovými články, která bude zahrnovat nejen sadu palivových článků, ale i nádrž na vodík, elektromotor a akumulátor, s plánovaným dokončením v roce 2020.

- Obě firmy budou spolupracovat na hodnocení vývoje vodíkové infrastruktury a tvorbě systémů pravidel a standardů nezbytných k obecnému rozšíření vozidel poháněných palivovými články.

2. Sportovní vůz

Obě společnosti se dohodly, že do konce roku 2013 připraví studii proveditelnosti definující koncept společné platformy pro sportovní automobil střední třídy. Oba subjekty plánují vzájemně spojit své technologie a znalosti s cílem zajistit co nejvyšší spokojenost zákazníků. Uvedené firmy budou sdílet svoji vizi k další spolupráci v oblasti vývoje sportovních vozů.

3. Technologie lehkých materiálů

Společnosti budou ve vzájemné spolupráci vyvíjet technologie lehkých materiálů pro karoserie vozidel s využitím nejmodernějších řešení, jako jsou např. materiály vyztužené uhlíkovými vlákny, s úmyslem společně využít tyto technologie při vývoji společné platformy sportovního automobilu i dalších vozů vyráběných BMW a TMC.

4. Technologie lithiových akumulátorů nové generace

Firmy zahájí společný výzkum s cílem vyvinout akumulátor typu lithium-air, jehož energetická hustota významně překonává podobný parametr dnešních Li-Ion akumulátorů.

Norbert Reithofer, předseda představenstva společnosti BMW AG, řekl: „TMC a BMW Group sdílejí stejnou strategickou vizi budoucí trvale udržitelné mobility. Na pozadí budoucích technologických změn čekají celý automobilový průmysl ohromné výzvy, které ovšem chápeme i jako příležitost. Tato spolupráce je důležitým prvkem stavebnice pro to, aby obě společnosti vykročily do budoucna tím správným směrem.“

Prezident TMC Akio Toyoda uvedl: „Od podpisu našeho memoranda o porozumění uběhlo pouze něco přes rok a každým dnem posilování našich vztahů jasně cítíme, že postupujeme rychle vpřed. Nyní vstupujeme do fáze, která je příslibem plodných výsledků do budoucna. S důrazem na vše, co z tohoto společného vývoje vzejde, budeme usilovně spolupracovat na dosažení společného cíle, kterým je vyrábět stále lepší automobily.“

Společnosti BMW Group a TMC se v prosinci nejprve dohodly na středně- až dlouhodobé spolupráci v oblasti vývoje ekologických vozidel a technologií příští generace. Ve stejné době obě firmy rovněž podepsaly dohodu, v jejímž rámci bude BMW Group dodávat vysoce hospodárné vznětové motory společnosti Toyota Motor Europe. BMW Group a TMC – jako dlouhodobí strategičtí partneři – mezitím usilovně pracují na řešeních trvale udržitelné mobility pro budoucnost.