vládní koncepce počítá s rozšířením mýta pro nákladní vozidla | Aktuality | autoweek.cz

Vládní koncepce počítá s rozšířením mýta pro nákladní vozidla

Vládní koncepce počítá s rozšířením mýta pro nákladní vozidla

11.11.2016 | | Aktuality

Vládní koncepce počítá s rozšířením mýta pro nákladní vozidla na vybrané komunikace. Na informaci Minosterstva dopravy ČR reaguje Sdružení ČESMAD Bohemia.
Tisková zpráva MD ČR
 
Vybrané úseky silnic první třídy mohou být v budoucnu zpoplatněny pro nákladní auta. Dojít by k tomu mělo po roce 2019, kdy mýto převezme provozovatel vzešlý z technologicky neutrální soutěže. V jakém rozsahu bude mýtný systém rozšířen bude předmětem dalších analýz. Počítá s tím koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v ČR, kterou dnes schválila vláda.
 
Materiál byl předem projednán dopravními experty koaličních stran. Podle dohody koaličních expertů dnes vláda vzala na vědomí rozšíření zpoplatnění sítě silnic I. třídy v předpokládaném rozmezí 850 km až 3000 km.
 
„Konkrétní podobu zpoplatnění silnic po roce 2019 ještě budeme analyzovat. Zpoplatníme jen ty silnice, kde to bude dávat smysl a které nám doporučí zpoplatnit projektový manažer pro realizaci projektu výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice po roce 2019,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.
 
Z úvah o zpoplatnění jsou vyjmuty všechny silnice III. třídy. U silnic II. třídy budou do zpoplatnění zahrnuty pouze ty, které jsou převoditelné do silnic I. třídy. V takových případech bude nezbytná změna vlastníka pozemní komunikace, soulad s technickými normami, dohoda na podmínkách převodu mezi vlastníky a navazující správní rozhodnutí.
 

Tisková zpráva Sdružení ČESMAD Bohemia

Požadujeme transparentní jednání o budoucnosti mýta
Vláda vzala 7. listopadu na vědomí, že bude rozšířeno výkonové zpoplatnění silnic v rozsahu 850 – 3000 km, přesné číslo bude stanoveno na základě následné analýzy. Rozsah zpoplatnění je zcela zásadní pro nákladovost systému. Tam, kde se nejezdí, se ani nic nevybere. Proto dopravce, kteří mýto platí, zajímá, jak experti koaličních stran dospěli k tak neurčitému rozsahu. Jde o tendr za desítky miliard. V minulosti zde bylo mnoho spekulací, proto je takové rozhodnutí bez podkladů zatím nesrozumitelné.
 
Generální tajemník Sdružení ČESMAD Bohemia Vojtěch Hromíř říká: „Proč byly stanoveny hranice rozsahu rozšíření ještě před provedením analýzy? Může se ukázat, že případné rozšíření dává smysl jen na 200 km silnic I. třídy. Ministerstvo pak nesplní usnesení vlády? Vypadá to tak, že se věnuje větší pozornost možným dodavatelům systému a jejich technologiím než plátcům. Je přece důležitější, aby mýtný systém byl levný, efektivní a uživatelsky přívětivý a je jedno, jestli jej zajistí firma Kapsch, SkyToll nebo někdo jiný, kdo podá nejvýhodnější nabídku. Vláda by měla o budoucnosti mýtného systému jednat transparentně a za účasti odborné veřejnosti, abychom se dočkali co nejvýhodnějšího řešení především z pohledu uživatelů a daňových poplatníků. Proto čekáme, jestli nás k diskuzi o konceptu mýta a jeho rozšiřování ministerstvo dopravy přizve.“
 
ČESMAD Bohemia sdružuje téměř 2200 českých autodopravců s více než 25 000 vozidly. Jeho členové platí České republice jednu šestinu z celkového objemu mýta, tj. zhruba 1,7 miliardy Kč ročně.
 
Martin Felix, ČESMAD Bohemia