vládní poradci: řízení aut musí být méně atraktivní | Aktuality | autoweek.cz

Vládní poradci: řízení aut musí být méně atraktivní

Vládní poradci: řízení aut musí být méně atraktivní

14.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Vedoucí poradci spolkové vlády v otázkách životního prostředí podávají svědectví o klimatické politice v Německu. Navrhují konkrétní kroky směřující k tomu, aby bylo řízení automobilu výrazně méně atraktivní.
Podle předních vládních poradců musí být řízení automobilu v Německu méně atraktivní. Vládní poradci proto doporučují zavedení mýtného a dražší poplatky za parkování ve městech aby podpořili cyklistiku a chodce, a tím zlepšili ochranu klimatu.

Kromě posílení použití ekologických dopravních prostředků jsou podle znaleckého posudku o otázkách životního prostředí „nezbytná opatření, která sníží atraktivitu používání soukromých automobilů.“ Podle nich je třeba zvýšit poplatky  za parkování a zavést mýtné pro osobní automobily s výší stanovenou na základě trasy, emisí znečišťujících látek, hluku a emisí CO2.

Mýtné, za vjezd a jízdu ve městech snižují počet vozidel vjíždějících do definovaných oblastí, a proto fungují pouze ve městech. „Další snížení počtu automobilů ve městě lze dosáhnout také zpřísněným stanovením poplatků za parkovací místa,“ tvrdí rada.

Sedmičlenné komise, složená z odborníků pro otázky životního prostředí, poskytuje spolkové vládě poradenství v otázkách životního prostředí už od roku 1972. Skládá se z profesorů z různých oborů.

Rada pro životní prostředí dává ve zpráva nazvané „Za rozhodnou environmentální politiku v Německu a Evropě“ německé klimatické politice velmi špatné vysvědčení. Národní cíle byly podle ní stanoveny příliš nízké a přesto opakovaně nebyly dosaženy. Kromě toho není jasné, „jaká cílová hodnota pro skleníkové plyny je základem německé politiky v oblasti klimatu pro naplňování Pařížské dohody o ochraně klimatu,“ uvádí se ve zprávě. Rada pro životní prostředí proto doporučuje, aby vláda sladila svoji klimatickou politiku s dlouhodobým rozpočtem na CO2.

Wolfgang Lucht z berlínské Humboldtovy univerzity tvrdí: „Při lineární redukci musí být Německo do roku 2038, ne až do roku 2050, neutrální s ohledem CO2. Protože politika, podnikání a společnost čelí ekologickým výzvám příliš pomalu, propast mezi tím, čeho bylo dosaženo, a tím, co je nutné, roste. Inovace a zvýšení účinnosti jsou důležité, ale již nestačí. Aby se dodržely ekologické limity, musí se změnit také náš hospodářský a životní styl," Být CO2 neutrální znamená, že výsledkem je, že se nevypouštějí žádné další skleníkové plyny a zbývající emise musejí být vyrovnány.