volkswagen chce rychlou dohodu o odškodnění | Aktuality | autoweek.cz

Volkswagen chce rychlou dohodu o odškodnění

Volkswagen chce rychlou dohodu o odškodnění

26.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Volkswagen chce po vynesení rozsudku Spolkového nejvyššího soudu v Karlsruhe rychlé odškodnění pro majitele jeho turbodieselů. Předloží jim proto výhodné nabídky. Advokátní kanceláře přesto připravují další žaloby a očekávají vlnu soudních sporů i proti Daimleru, BMW, Volvu a dalším.
Po oznámení rozsudku německého Spolkového nejvyššího soudu (BGH) o oprávněnosti nároku na náhradu škody pro majitele Volkswagenu Sharan s turbodieselem, vybaveného softwarem umožňujícím podvádění při měření emisí NOX, společnost VW oznámila, že neprodleně odškodní mnoho stěžujících si zákazníků. Jednorázové platby se budou nabízet jako pragmatické a jednoduché řešení.
 
Rychlé řešení
„Považujeme jednorázové platby za nejlepší řešení abychom zabránili zbytečnému prodlužování problému,“ uvedl Volkswagen. Výše odškodnění bude záležet na každém individuálním případě. Automobilka chce rychle žalujícím předložit příslušné návrhy. Ty se ale nebudou týkat všech ze 60 000 potenciálních žalob.
 
Spolkový nejvyšší soud ve svém prvním verdiktu týkajícím se skandálu s emisemi vozů VW uvedl, že stěžující si kupující může vrátit své auto a požadovat za něj peníze. Kupní cenu ale musí snížit o náklady spojené s ujetými kilometry. Volkswagen uvedl, že rozsudek lze považovat za „konečné rozhodnutí“. Dříve některé soudy rozhodoly ve prospěch společnosti VW, jiné ve prospěch zákazníků.
 
Rozsudek se vztahuje pouze na už známý podvod s motorem VW EA189, u něhož v Německu došlo k povinně realizovaným úpravám. Rozsudek nemusí mít nutně vliv na jiné varianty motorů ani na jiné značky automobilů, stejně tak jako na případy, kdy byl vůz zakoupen až poté, co v září 2015 propukl skandál Dieselgate, nebo pokud se jednalo o vozidla na leasing.
 
Odvětví vymahačů
V souvislosti s aférou vzniklo celé odvětví sporů generující miliony eur na poplatcích a provizích. Advokátní kancelář Goldenstein & Partner, která podala rozsudek projednávaný soudem, počítá s novou vlnou soudních sporů, stejně jako řada dalších právníků a poskytovatelů právních služeb, jako je MyRight. MyRight již oslovil zákazníky, aby nabídku Volkswagenu opět nepřijali.
 
„V budoucnu budou všechny německé okresní, státní a vyšší krajské soudy odkazovat na toto rozhodnutí Spolkového soudního dvora ve svých rozsudcích o skandálech se vznětovými motory. V důsledku toho jejich vlastníci přesně vědí, na jakou náhradu mají nárok. Skandál se vznětovými motory nyní teprve začíná! Má také signální efekt pro zmanipulovaná vozidla jiných výrobců, protože téměř všichni do nich integrovali nelegální vypínací zařízení,“ uvádí podle magazínu Focus téměř euforicky Goldenstein & Partner.
 
Riziko promlčení
Majitelé aut by ale měli pečlivě zvážit sliby, které jim dávají. Toto první soudní rozhodnutí nelze automaticky přenést na jiné případy. VW očekává, že mnoho nároků již bylo promlčeno. „Spotřebitelé, kteří poté, co odmítnou finanční vyrovnání ve vzorové akci a zvažují individuální žalobu, mohou být tímto rozsudkem povzbuzeni. Je zde ale zvýšené riziko dlouhého soudního sporu, při němž vyprší promlčecí lhůta,“ upozorňuje právní odborník profesor Marco Rogert.
 
Ještě jedno důležité rozhodnutí soudu
Zda může být rozhodnutí soudu proti společnosti Volkswagen přeneseno i na jiné vznětové motory kromě řady EA189 nebo dokonce na jiné výrobce bude záviset na individuálních případech. Především u Daimleru se lae musejí obávat, protože Mercedes-Benz již byl nucen pro své turbodiesely vyhlásit svolávací akce. Obecně platí, že vyhlášení povinných svolávacích akcí Spolkovým úřadem pro motorovou dopravu KBA jsou náznakem toho, zda je šance na úspěch v soudním řízení.
 
Advokátní kancelář Goldenstein & Partner spoléhá na další důležitý rozsudek. „Na konci dubna generální advokát Evropského soudního dvora (ESD) oznámil, že všechny funkce ve vozidlech budou považovány za nelegální vypínací zařízení pokud v reálném provozu způsobí zvýšení emisí. Emise ve výfukových plynech se měří na zkušebním zařízení v laboratoři. Četní výrobci automobilů - včetně BMW, Mercedesu-Benz a Volva - mají nainstalovaná vypínací zařízení,“ tvrdí Goldenstein & Partner.
 
Soud nyní musí rozhodnout, zda jsou vypínací zařízení systémů čištění výfukových plynů vznětových motorů, včetně známého „tepelného okna“, slučitelná se zákonem. Zpráva ESD jasně uvedla, že motor nesmí mít dva provozní režimy s různým složením emisí a vypnutí systémů čištění výfukových plynů z důvodu tepelné ochrany motoru je povoleno pouze pokud vozidlu bezprostředně hrozí poškození.
 
Nemusí jít jen o Volkswagen
To by mohlo znamenat, že kromě podvodů s motory typu EA189 nemají stovky tisíc dalších automobilů se vznětovými motory, a to nejen od Volkswagenu, Audi, Škody a Seatu, ale také od jiných výrobců, jako jsou Mercedes-Benz, BMW a mnoha dalších, odpovídající regulaci čisticích systémů výfukových plynů. Jak upozorňuje magazín Focus, navrhovatel by v soudním řízení musel prokázat, že je tato funkce skutečně využívaná. Taková plošná interpretace na základě rozhodnutí ESD ovšem je možná. Dokonce i u motorů po dodatečných úpravách, vyžádaných KBA, existují taková tepelná okna.
 
Úřady pro homologaci vozidel v rámci EU postupovaly tak, že vypínací zařízení na ochranu motoru bylo schváleno pokud to výrobce automobilů odůvodnil jako technicky nezbytné. Pokud bylo schváleno výrobci v těchto případech úmyslně nepodváděli, jako tomu bylo v případě speciálního softwaru pro měření emisí u VW. Právníci hovoří o „chybě zákazu“, jenže to výrobce nezbavuje odpovědnosti. Turbodiesely s „tepelným oknem“ by stále byly nezákonné a výrobci by odpovídali za vzniklé škody. Očekávaný rozsudek ESD by v zásadě mohl dostat mnoho výrobců automobilů do velkých potíží. Navrhovatelé by však ve všech případech museli prokázat, že případný podvod je podobný podvodům prokázaným společnosti Volkswagen.