souboj o stratosy | Auto archív | autoweek.cz

Souboj o Stratosy

Souboj o Stratosy

30.06.2015 | Rybecká Ivana | Aktuality

Ve Velké Británii probíhá soudní pře mezi otcem a synem Hrabalkovými o vlastnictví unikátní sbírky vozů Lancia Stratos. 
Rozepře mezi Ernstem Hrabalkem a jeho synem Chrisem o vlastnictví sbírky čtyř vozů Lancia Stratos se dostala k londýnskému soudu a Nejvyšší soud vydal rozhodnutí. Ernst Hrabalek ve sporu tvrdil, že pouze svolil k opakovanému půjčování vozů po dobu 15 let, zatímco Chris Hrabalek byl přesvědčen, že otec mu vozy v roce 2000 daroval při příležitosti získání titulu bakaláře.

Soud uznal, že Ernst Hrabalek nechal lidi uvěřit, že Chrisovi vozy daroval, nicméně usoudil, že Ernst tyto lidi uvedl v omyl. Soud pak rozhodl ve prospěch Ernsta Hrabalka, že ve skutečnosti se o dar jeho synovi se Chrisovi nejednalo.

Vyjádření Chrise Hrabalka: „Soudní pře vás vždy znepokojí, ale desetkrát více, když se jedná o blízké rodinné příslušníky. Jsem z výsledku soudní pře velmi zklamán. Tento rozpor mezi mnou a mým otcem trvá více než čtyři roky a probíhá ve třech zemích. Vzhledem k tomu, že v Rakousku a Německu pře skončila v můj prospěch, je toto usnesení Nejvyššího soudu v Anglii obzvlášť těžké. Zatímco můj převládající pocit je hluboký, osobní smutek nad roztržkou s  otcem, k němuž kvůli tomu došlo, jsem stále přesvědčen, že jsem oprávněným vlastníkem těchto vozů a budu pokračovat ve vymáhání svého práva na ně. Začnu nejprve pokusem o povolení odvolat se k rozhodnutí Nejvyššího soudu a pak zvážím případné opravné prostředky v zahraničí.“

Právní zástupce z kanceláře Goodman Derrick Nigel Adams, kterého si Chris Hrabalek vybral, aby jej při soudním jednání zastupoval, dodal, „Vždy to byl velmi vyrovnaný případ - takový, jenž se obrací na svědectví svědků. V případě, jako je tento, kdy otec a syn odlišně pochopili, zda se jedná o dar nebo půjčku, je to pro prohrávající stranu obzvlášť těžké. Kromě emocionální bolesti je zde také skutečnost, že Chris během let vynaložil značné množství času, úsilí a peněz - nejprve aby sbírku shromáždil a později, když byl přesvědčen, že mu otec sbírku daroval, při jejich zhodnocování prostřednictvím jejich propagace a vystavováním na četných výstavách veteránů.“

Obhájce Carl Troman z 4 New Square, zastupující Chrise Hrabalka, poznamenal, že spory o vlastnictví veteránů jsou velmi časté: „S tím, jak se v poslední době vzrostla cena veteránů a historických vozů sledujeme spolu s Nigelem Adamsem nárůst sporů, k nimž jsme požádáni o vyjádření. Jsme svědky řady kauz, které zahrnují otázky vlastnictví, sporů o identitu nebo původ vozu anebo ještě mnohem častěji požadavky vznikající v důsledku nehod při závodech, kdy dochází k poškození velmi cenných historických závodních automobilů.“
  • Souboj o Stratosy
  • Souboj o Stratosy
  • Souboj o Stratosy
  • Souboj o Stratosy