upozornění na klamavé značení ocelových kol | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Upozornění na klamavé značení ocelových kol

Upozornění na klamavé značení ocelových kol

20.08.2012 | | Tiskové zprávy

Společnost Alcar Bohemia zaznamenala zneužívání svých katalogových čísel ocelových kol.

 

Na českém a slovenském trhu se v poslední době objevilo více nabídek ocelových kol od různých (především asijských) výrobců. Bohužel jsme zaznamenali zneužívání našich katalogových čísel ocelových kol, a to k označení zboží jiných výrobců či k jejich nabízení. Katalogová čísla značky KFZ jsou tak neoprávněně používána jak pro tvorbu nabídek, tak i k fyzickému označení zboží jiných výrobců (na obalu i na vlastním zboží), které zdaleka ne vždy svou kvalitou odpovídá našim prvotřídním výrobkům. Toto značení může kupujícího vést k mylné domněnce, že kupuje výrobky značky KFZ.

Výrobce značky ocelových kol KFZ provedl několik fyzických testů takto označených kol jiných výrobců, a to dle metodiky TÜV, a některá ze zkoušených kol nedosáhla ani 40% z minimálně požadovaných pevnostních parametrů. A to i přesto, že byla na některých z testovaných kol vyražena homologační značka KBA! Kvalita výroby těchto kol je tak velice různá a často nevyhovuje požadavkům, které jsou na výrobu certifikovaných kol kladeny.

Naše ocelová kola značky KFZ jsou kvalitativně shodná s výrobky dodávanými do prvovýroby motorových vozidel a splňují tak maximální požadavky na svou kvalitu, což lze doložit i pravidelně prováděnými testy, a to nejen interními, ale i nezávislými zkušebnami. Ocelová kola KFZ jsou vždy označena 4místným číselným kódem.