volkswagen představil plán klimaticky neutrální mobility | Aktuality | autoweek.cz

Volkswagen představil plán klimaticky neutrální mobility

Volkswagen představil plán klimaticky neutrální mobility

01.05.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Volkswagen představil komplexní plán opatření na podporu trvale udržitelné výroby a používání elektromobilů. Cílem je snížení emisí CO2 na vozidlo v Evropě o 40 %. Volkswagen jako první výrobce automobilů podpoří velkoplošnou výstavbu evropských větrných a solárních elektráren.
Volkswagen na konferenci Way to Zero upřesnil plány dekarbonizace společnosti a svých vozidel aby měl nejpozději do roku 2050 klimaticky neutrální bilanci. Cílem je kompletní elektrifikace nových vozů. Do roku 2030 se budou elektromobily podílet na celkovém počtu prodaných vozů Volkswagen v Evropě nejméně 70 %, což představuje víc než milion vozidel. Volkswagen by tak překonal cíle Zeleného údělu EU. V Severní Americe a Číně mají mít elektromobily podíl nejméně 50 %.
 
Kromě urychleného přechodu na elektromobilitu bude mít klimaticky neutrální bilanci také výroba, včetně dodavatelských řetězců, i samotný provoz elektromobilů. Celkový koncept završí důsledná recyklace vysokonapěťových akumulátorů z elektromobilů.
 
„Volkswagen je synonymem trvale udržitelné elektromobility pro všechny. Vydali jsme se na cestu k nulovým emisím Way to Zero a důsledně stavíme životní prostředí jako středobod našeho konání. Naše elektrická ofenziva přitom byla jen začátkem. K dekarbonizaci přistupujeme komplexně: od výroby přes používání až po recyklaci. Jako první výrobce automobilů podporujeme nyní i sami výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů v průmyslovém měřítku,“ řekl předseda představenstva značky Volkswagen Ralf Brandstätter.
 
Volkswagen podporuje výstavbu větrných a solárních elektráren
Zásadním faktorem pro elektromobilitu s neutrální bilancí emisí CO2 je nabíjení elektrickou energií vyráběnou ze 100 % z obnovitelných zdrojů. Volkswagen již svým zákazníkům nabízí „zelenou elektrickou energii“ pro domácí nabíjení (Volkswagen Naturstrom) i nabíjení na cestách v síti Ionity. Volkswagen jako první výrobce automobilů podporuje přímo výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Do roku 2025 v různých evropských regionech vzniknou nové větrné a solární elektrárny.
 
Smlouvy na první projekty již byly uzavřeny s energetickým koncernem RWE. Volkswagen v Německu podporuje výstavbu solární elektrárny s celkovou kapacitou 170 GWh ročně. Ta bude od konce roku 2021 v provozu v Tramm-Göthenu v Meklenbursku. Její realizace se obejde zcela bez státních subvencí. Jedná se o největší nezávislý projekt solární elektrárny v Německu. Do roku 2025 mají všechny projekty dohromady vyrábět 7 TWh ekologické elektrické energie navíc.
 
Zelená výroba
Volkswagen také urychluje dekarbonizaci výroby a dodavatelských řetězců. Již dnes všechny evropské závody značky pro výrobu vozidel odebírají 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Od roku 2030 budou všechny výrobní závody na celém světě, s výjimkou Číny, spotřebovávat elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Také v dodavatelských řetězcích budou identifikovány a minimalizovány všechny zdroje emisí CO2. Novým dílčím cílem je snížit emise CO2 na jeden vůz v Evropě o 40 % do roku 2030 a překonat tak koncernový cíl 30 % oproti výchozí situaci z roku 2018.
 
Další úspory emisí CO2 přinese recyklace akumulátorů, z níž se bude využívat více než 90 % surovin. Cílem je vytvořit pro akumulátory a potřebné suroviny uzavřený koloběh, který bude mít koncern Volkswagen pod svou kontrolou. Divize Volkswagen Group Components již spustila první recyklační provoz v Salzgitteru.
 
„Je však jasné, že samotný Volkswagen zajistit dekarbonizaci mobility nedokáže. K tomu je zapotřebí společné úsilí politické a hospodářské sféry i celé společnosti spolu s inovativními nápady a odvážnými investicemi,“ řekl Ralf Brandstätter.