bosch vyrobil miliontý radarový senzor | Trendy | autoweek.cz

Bosch vyrobil miliontý radarový senzor

Bosch vyrobil miliontý radarový senzor

25.07.2013 | Rybecký Vladimír | Trendy

Radarové senzory nejnovější generace mají výrazně vyšší výkon a nižší výrobní náklady. Bosch u radaru sází na výkonné frekvenční pásmo 77 GHz.

Odstup a rychlost jízdy vpředu jedoucího vozidla řidič dokáže odhadovat jen přibližně, zatímco radarové senzory změří tyto veličiny s maximální přesností až 20krát za sekundu. Díky tomu jsou základem mnoha výkonných asistenčních systémů, které automaticky udržují požadovaný odstup od vpředu jedoucího vozidla, v kritických situacích upozorňují řidiče a samočinně brzdí.

Bosch v Reutlingenu u Stuttgartu už vyrobil milion radarových senzorů používajících výkonné frekvenční pásmo 77 GHz. Po zahájení sériové výroby v roce 2000 byly počty vyráběných kusů dlouho malé. V současnosti už ale rychle rostou. Prvního milionu bylo dosaženo po 13 letech, druhý milion sjede z výrobních linek během pouhého jednoho roku.

„Asistenční systémy v následujících letech zažijí skutečný boom,“ přibližuje dynamiku vývoje člen představenstva společnosti Bosch Wolf-Henning Scheider. „V roce 2016 dodá Bosch již desetimiliontý radarový senzor.“

Bosch od zahájení sériové výroby první generace intenzivně zdokonaluje techniku radarových senzorů. U druhé generace se zdvojnásobil jejich dosah a úhel snímání. V současnosti sériově vyráběná třetí generace, radarový senzor LRR3 s dlouhým dosahem, nabízí ještě větší úhel snímání 30° a je schopen měřit až do vzdálenosti 250 m. Bosch v tomto případě poprvé používá pro vysokofrekvenční modul radarového senzoru technologii založenou na kombinaci křemíku a germania, což výrazně snižuje výrobní náklady.

„U každé generace jsme dokázali snížit náklady na polovinu a zdvojnásobit výkon,“ říká Bernhard Lucas, vedoucí oddělení pro vývoj radarových senzorů.

V současnosti vstupuje do sériové výroby nový radarový senzor se středním dosahem. Při téměř shodném výkonu je v porovnání s předchůdcem kompaktnější a výrazně levnější. V nabídce jsou varianty pro uložení na přídi a zádi. Radarový senzor se středním dosahem má úhel snímání 45° a „vidí“ do vzdálenosti až 160 m. Díky tomu lze realizovat veškeré funkce nouzového brzdění a adaptivního tempomatu až do rychlosti 150 km/h, což je postačující pro téměř všechny země na světě.

Varianta senzoru pro uložení na zádi se začne vyrábět v roce 2014. Tento senzor včas rozpoznává například rychle se přibližující vozidla zezadu, a může tak při změně jízdního pruhu upozornit řidiče na hrozící kolizi. S úhlem snímání 150° pokrývá mimořádně široké pole.

Bosch sází u všech radarových senzorů na frekvenční pásmo 77 GHz. V porovnání s variantami 24 GHz je senzor s frekvencí 77 GHz ve všech bodech výkonnější. Má až třikrát vyšší schopnost rozlišování objektů a dokáže měřit rychlost a odstup třikrát až pětkrát přesněji. Protože je toto vyšší frekvenční pásmo na celém světě trvale vyhrazeno pro automobilové aplikace, je mimořádně vhodný pro globální platformy vozidel.