volvo omezí rychlost svých aut | Aktuality | autoweek.cz

Volvo omezí rychlost svých aut

Volvo omezí rychlost svých aut

13.03.2019 | | Aktuality

Automobilka Volvo Cars u všech svých vozů od roku 2020 zavede omezení maximální rychlosti na 180 km/h, čímž chce upozornit na rizika spojená s rychlou jízdou.
Vize 2020, na jejímž základě by počínaje rokem 2020 neměl v žádném novém voze Volvo nikdo utrpět smrtelné ani jinak vážné zranění, představuje jednu z nejambicióznějších vizí bezpečnosti v automobilovém průmyslu. Protože si však automobilka Volvo Cars uvědomuje, že jen s pomocí technologií se k nulové hodnotě nedostane, rozšiřuje své pole působnosti i na ovlivnění chování řidiče.
 
Na základě výzkumu společnosti Volvo Cars byly identifikovány tři zbývající problematické oblasti bezpečnosti představující tzv. mezery bránící automobilce v dosažení jejího cíle, přičemž na předním místě stojí vysoká rychlost.
 
„Díky našemu výzkumu víme, jaké oblasti jsou problémové a kdy končí dopravní nehody v našich vozech vážným, či dokonce smrtelným zraněním. Ačkoli není omezení maximální rychlosti léčbou na vše, určitě má smysl, i kdybychom prostřednictvím tohoto kroku měli zachránit jen jediný lidský život,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Håkan Samuelsson.
 
Kromě obecného omezení rychlosti automobilka dále hledá možnosti, jak spojit chytrou technologii pro omezení rychlosti s technologií monitorování prostoru, v němž se vůz pohybuje, aby její vozidla mohla v budoucnu automaticky omezovat rychlost v blízkosti škol a nemocnic.
 
„Chceme zahájit diskuzi na téma, zda mají výrobci automobilů právo, nebo dokonce povinnost instalovat do svých vozů technologie, které budou měnit chování jejich řidičů s ohledem na rychlost jízdy, opilost nebo nepozornost. Zatím nemáme na tuto otázku jasnou odpověď, ale věříme, že bychom mohli stát v čele této debaty a stát se v této oblasti průkopníky,“ řekl Samuelsson.
 
Problém s vysokou rychlostí spočívá v tom, že po překročení určité rychlosti bezpečnostní technologie ve voze a systém chytré infrastruktury ztrácejí možnost předcházet dopravním nehodám končícím vážnými a smrtelnými zraněními. Z toho důvodu je ve většině západních zemí omezení maximální rychlosti na místě, protože ta zůstává všudypřítomným a jedním z nejčastějších důvodů úmrtí na silnicích.
 
Z údajů amerického úřadu pro bezpečnost silničního provozu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vyplývá, že 25 % z celkového počtu dopravních nehod s následkem smrtelného zranění bylo v roce 2017 způsobeno vysokou rychlostí.
 
Podle slov Jana Ivarssona, který je ve společnosti Volvo Cars jedním z předních expertů na bezpečnost, lidé jednoduše podceňují nebezpečí plynoucí z jízdy vysokou rychlostí: „Lidé moc dobře chápou nebezpečí spojená s hady, pavouky a výškami. Nicméně u rychlosti tomu tak úplně není. Často jezdí příliš rychle, přičemž nerespektují danou dopravní situaci a mají problém přizpůsobit rychlost okolnostem a svým vlastním řidičským schopnostem. Proto potřebujeme podporovat lepší jízdní chování a pomoci lidem uvědomit si, jak moc nebezpečná může vysoká rychlost být.“
 
Kromě vysoké rychlosti má Volvo na své cestě k nule ještě další dvě mezery. Je zřejmé, že stejně závažný problém, který je také těžké vymýtit, představuje opilost a užívání jiných návykových látek. Přestože je řízení pod vlivem alkoholu nebo drog ve většině zemí nelegální, stále se jedná o jeden z hlavních důvodů, proč dnes dochází ke smrtelným dopravním nehodám.
 
Dalším problémem je nepozornost. Řidič, který je rozptylován mobilním telefonem nebo jiným způsobem, se plně nesoustředí na řízení, což je další příčina smrtelných dopravních nehod. V mnoha ohledech jsou tito řidiči stejně nebezpeční jako opilci za volantem.