vozy škoda si nejdéle udrží svou cenu na trhu | Aktuality | autoweek.cz

Vozy Škoda si nejdéle udrží svou cenu na trhu

Vozy Škoda si nejdéle udrží svou cenu na trhu

27.05.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Modely vozidel Škoda Citigo, Fabia a Octavia se umístily na předních pozicích v prognóze cen vozidel zpracované společností IBS automotive.
Společnost IBS automotive je předním poskytovatelem dat pro oceňování vozidel v ČR a SR. Od února 2015, kdy se připojila ke společnosti Audatex Systems, je součástí skupiny Solera Holdings, významného hráče na poli IT řešení pro oblast automobilového průmyslu a pojišťovnictví.
 
IBS v květnu 2015 uskutečnila kvalifikovaný odhad vývoje cen ojetých vozů významných představitelů tří nejoblíbenějších obchodních tříd - mini, malá a nižší střední. Z výsledků těchto prognóz vyplynulo, že ve všech třech obchodních třídách se na čele umístila vozidla značky Škoda, a to modely Citigo, Fabia a Octavia. Majitelé vozů Škoda tak mají jistotu, že jejich vozy, ve srovnání s konkurenty, vykazují na českém trhu nejmenší ztrátu své hodnoty.
 
Uvažujme roční proběh 20 000 km. V případě modelu Škoda Citigo je po prvním roce provozu zůstatková cena vozidla 74 % jeho nákupní ceny. Po druhém roce provozu 65 % a po třech letech 55 %. U modelu Škoda Fabia III bude zůstatková cena vozidla po prvním roce provozu 77 % jeho nákupní ceny, po druhém roce 66 % a po třech letech provozu 55 %. Škoda Octavia III má po prvním roce provozu hodnotu 75 %, po druhém 66 % a po třetím 58 % své nákupní ceny.
 
„Tento stav je do jisté míry očekávatelný, neboť se jedná o domácí značku s dlouholetou tradicí, kvalitním zpracováním, rozsáhlým servisním zázemím a zákaznickou oblibou,“ komentuje výsledky kvalifikovaného odhadu budoucích cen Ladislav Smrčka, datový analytik ze společnosti IBS automotive.

V obchodní třídě mini se na dalších předních místech umístila vozidla Opel Adam a Renault Twingo IV.
 
Ve třídě malá to byly vozy Volkswagen Polo, Mazda2, Hyundai i20, Ford Fiesta a Dacia Sandero.
 
Ve třídě nižší střední se jednalo o vozy Volkswagen Golf, Audi A3, Honda Civic, Ford Focus a Hyundai i30.
 
V každé z uvedených tříd byla vozidla vnitřně rozčleněna do skupin, a to podle typu karosérie, motorizace a rozsahu sériových výbav. Cílem tohoto kroku bylo co nejvíce eliminovat rozdíly mezi vozidly. Hlavními vstupními parametry prognóz byla délka provozu vozidla 3 roky a roční proběh 20 000 km. Výstupem prognóz cen vozidel je kvalifikovaný odhad budoucích cen na trhu v ČR, vyjádřený procentním zůstatkem vstupních cen předmětných vozidel.
 
Vymezení pojmu prognóza cen vozidel:
Prognózy cen vozidel slouží k predikci budoucích cen vozidel za předpokládaných a předem stanovených podmínek. Jedná se o kvalifikovaný odhad budoucí obvyklé ceny vozidla v závislosti na jeho předpokládané době provozu, předpokládaném proběhu kilometrů a ostatních faktorech majících přímý, či nepřímý vliv na tvorbu této ceny.
 
Prognózy cen vozidel jsou kalkulované prostřednictvím multifunkčního systému TAXexpert, a to na základě komplexní metodiky, zpracované ve společnosti IBS automotive pro tuto oblast.
 
Pro vlastní prognózu se využívají prognostické křivky, které mají ve své výchozí podobě tvar a průběh příslušné časové amortizační křivky vozidla, používané pro aktuální oceňování vozidel.
 
Výchozí prognostické křivky je dále nutné redukovat, a to v závislosti na očekávaných a předpokládaných vlivech, které vstupují do procesu kalkulace ve formě koeficientů. Dále je nutné vzít v úvahu též předpokládaný proběh kilometrů, způsob užívání vozidla a v neposlední řadě i požadavek na definování takové ceny, za kterou bude vozidlo spolehlivě prodejné. Všechny faktory ovlivňující budoucí cenu vozidla jsou vztaženy k situaci na daném trhu.
 
Hlavními faktory ovlivňující prognózované ceny, které vstupují do procesu kalkulací, jsou:
Ve vazbě na vozidlo:
- obliba značky a modelu na trhu s vozidly
- podíl značky na prodejích nových a ojetých vozidel
- stabilita značky na trhu, četnost generačních obměn, motorizací a faceliftů
- poruchovost a spolehlivost, výsledky crash testů
- užitné vlastnosti a rozměrové parametry
-pohledové vlastnosti exteriéru a interiéru (design)
- motorizace a výkonové parametry včetně druhu použitého paliva
- servisní síť, hodinové sazby prací a ceny ND
- výbavy (rozsah a srovnání).
Ve vazbě na ekonomiku a právní prostředí:
- stav ekonomiky dané národní lokality a předpokládaný vývoj včetně inflace
- právní prostředí: úprava emisních limitů, dovozní limity atd.
 
Příklad výsledků kalkulací u vozidel značky Škoda 
      1. rok 2. rok 3. rok
Škoda CITIGO 1,0 MPI Elegance 74 % 65 % 55 %
Škoda FABIA III 1,0 MPI Active 77 % 66 % 55 %
Škoda OCTAVIA III 1,2 TSI Active 75 % 66 % 58 %