rok 2017 společnosti zetor tractors | Aktuality | autoweek.cz

Rok 2017 společnosti Zetor Tractors

Rok 2017 společnosti Zetor Tractors

14.12.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Rok 2017 byl pro společnost Zetor Tractors ve znamení vstupu na nové trhy a představování novinek.
Společnost Zetor Tractors má za sebou další náročný rok, kdy v silné konkurenci výrobců zemědělské techniky hájila své pozice. Podařilo se jí naplňovat dílčí cíle. Vstoupila např. na nové trhy, jako jsou Zambie, Keňa, Filipíny, Uzbekistán a další. Díky partnerovi KEMP se Zetoru daří pronikat na ruský trh. V letech 2018–2022 má do Ruska dodat až 6000 sad traktorů modelové řady Forterra.  Na veletrhu Agritechnica Zetor zaujal nejen odbornou veřejnost i novináře, když zde představil novinky svého produktového portfolia - nový design modelové řady Major HS a nové modely Hortus a Utilix.
 
Náročným, ale velice úspěšným, projektem byl veletrh Agritechnica 2017, který se koná jednou za dva roky v německém Hannoveru. Značka zde prezentovala pět svých nejnovějších traktorů - Major HS v novém designu, zájem sklidily také nové traktory Hortus, Utilix a modernizované Forterra a Proxima. Zájem o Zetor projevila řada potenciálních distributorů ze zemí Afriky, Jižní Ameriky a Asie, se kterými zástupci společnosti jednali o možnosti navázat spolupráci. Na stánku Zetor System si zájemci mohli prohlédnout motory a převodovky, které Zetor pro svou produkci traktorů sám vyvíjí a vyrábí. I zde probíhala jednání se zájemci a odběrateli komponentů.
 
Už počátkem října byla podepsána na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně první dohoda mezi Zetorem a ruským partnerem KEMP na dodávku 450 sad traktorů do Ruska v roce 2018. Podpisem nového dokumentu při příležitosti listopadové podnikatelské mise prezidenta Zemana a zástupců českých firem v Rusku se vzájemná spolupráce ještě prohloubila, jak v délce trvání kontraktu, tak i v objemech dodávek komponentů. Ruský partner odebere v následujících čtyřech letech až 6000 sad modelových řad traktorů a motorů Zetor. Finanční objem spolupráce je odhadován do výše 550 milionů eur.
 
„Od vstupu na ruský trh si slibujeme posílení pozic značky v oblasti Ruska. Těší nás, že ruský partner je s našimi produkty a službami spokojen a vzájemně nacházíme i nadále prostor pro prohlubování spolupráce,“ vyjádřil se ke spolupráci David Kollhammer, ředitel Úseku strategie Zetor Tractors.
 
Z pohledu obchodní strategie se Zetoru podařilo vstoupit na řadu nových trhů, mezi které patří Zambie, Keňa, Filipíny, Uzbekistán a další. Aktuálně Zetor působí v 57 zemí světa. I v budoucích letech bude pokračovat expanze na nové trhy. Pozornost nyní Zetor upírá zejména na Austrálii a Nový Zéland, východní Afriku, Blízký východ a další.
 
I v příštích letech Zetor plánuje další rozvoj, především v oblasti rozšiřování výroby a exportu. Z toho důvodu byl zvolen novým výkonným ředitelem Zetor Tractors Marián Lipovský, dlouholetý ředitel Provozního úseku ve společnosti. Martin Blaškovič zůstává i nadále předsedou představenstva Zetor Tractors.
 
„Jmenování do funkce výkonného ředitele vnímám jako velikou čest a příležitost. Jsem si plně vědom rozsahu a zodpovědnosti svěřeného úkolu a věřím, že v nové pozici obstojím a Zetor povedu správným směrem. Dlouhodobým cílem společnosti je posílení pozic na domácím trhu i v zahraničí, rozvoj produktové nabídky a zkvalitňování nabízených služeb. V tomto směru budeme i nadále pokračovat,“ říká o svém zvolení Marián Lipovský, výkonný ředitel Zetor Tractors a.s. 
 
  • Rok 2017 společnosti Zetor Tractors
  • Rok 2017 společnosti Zetor Tractors
  • Rok 2017 společnosti Zetor Tractors
  • Rok 2017 společnosti Zetor Tractors
  • Rok 2017 společnosti Zetor Tractors