vyjádření axy ke škodám způsobeným vichřicí herwart | Aktuality | autoweek.cz

Vyjádření AXY ke škodám způsobeným vichřicí Herwart

Vyjádření AXY ke škodám způsobeným vichřicí Herwart

30.10.2017 | | Aktuality

V souvislosti s mimořádnými povětrnostními podmínkami, které zasáhly České republiku během neděle, přinášíme krátké vyjádření pojišťovny AXA k likvidaci škod způsobených silným větrem.
Likvidátoři AXA očekávají stovky škod v řádech miliónů korun. Mezi prvními nahlášenými škodami převládají nejen poškozené střechy, ale také rozbitá okna. Vzhledem k tomu, že vichřice Herwart byla na řadě míst doprovázena vydatným deštěm, nejsou výjimkou ani zatopené sklepy. Samostatnou kapitolou pak budou škody na automobilech, které poškodily polámané stromy.
 
Většinu škod na vozidlech (z havarijního pojištění či připojištění k povinnému ručení) bude možné likvidovat pomocí online aplikace – a to již během 24 hodin, což významně zkracuje běžnou dobu likvidace. S postupem klientům poradí operátoři AXA linky. Likvidátoři AXA doporučují při hlášení škody postupovat následujícím způsobem (tyto informace jsou dostupné také na internetových stránkách a sociálních sítí AXA):
- Provádějte počáteční i průběžnou fotodokumentaci škod;
- Vytvořte si seznam poškozených věcí a shromážděte potřebné doklady a dokumenty k nim (záruční listy, faktury, apod.). Pokud to bude možné, poškozené věci nelikvidujte;
- Pokuste se minimalizovat vznik dalších škod.
 
Při hlášení pojistné události je postup následující:
- Připravte si podklady
-- Číslo pojistné smlouvy/případně údaje o pojistníkovi
-- Pojistný produkt, ze kterého škodu uplatňujete (Nemovitost, Domácnost, Havarijní pojištění, Připojištění k povinnému ručení)
-- Telefonický kontakt a emailová kontakt na vás
-- Další informace (kdy škoda nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil, zachraňovací náklady, apod.)
- Pojistnou událost lze nahlásit telefonicky na AXA linku +420 292 292 292 nebo osobně na kontaktním místě AXA
 
Kalamitní škody bývají vždy hlášeny s několikadenním zpoždění - další upřesnění lze proto očekávat zhruba ve středu. Do celkového součtu mohou ještě promluvit škody na rekreačních objektech, řada z nich je totiž zazimována. Své může říci i další vývoj počasí, zejména déšť nebo sněžení ve vyšších polohách, kde byl také vítr nejsilnější.