výrobci automobilů kritizují zpřísněný klimatický cíl | Aktuality | autoweek.cz

Výrobci automobilů kritizují zpřísněný klimatický cíl

Výrobci automobilů kritizují zpřísněný klimatický cíl

17.09.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ambiciózní cíle stanovené v návrhu Evropské komise budou vyžadovat další obrovské investice ze strany automobilového průmyslu, a to v době, kdy je průmysl otřesen krizí vyvolanou pandemie koronaviru. Těmto cílům musí odpovídat i politika podpory ze strany EU, zdůrazňují automobilky.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen navrhla přísnější klimatické cíle. Žádá, aby se emise skleníkových plynů v Evropské unii do roku 2030 snížily nejméně o 55 % proti roku 1990. Až dosud byl velmi ambiciózní cíl snížení o 40 %. Evropská asociace výrobců automobilů ACEA tento „Cílový plán v oblasti klimatu do roku 2030“, který představila Evropská komise, vzala na vědomí. Podle ní evropská automobilový průmysl podporuje dlouhodobý cíl Evropské unie týkající se klimatické neutrality do roku 2050 a chce se podílet na tom, aby se Evropa stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem.
 
„Je zřejmé, že strategii EU je třeba pravidelně přezkoumávat a přizpůsobovat, aby bylo zajištěno, že všichni budou směřovat ke splnění jejích cílů. Tvůrci této politické strategie ovšem musí nejen stanovovat cíle, ale také vytvářet potřebné podmínky, bez nichž tyto cíle jednoduše nebude možné naplnit,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema.
 
Mezi tyto podmínky patří hustá celoevropská síť dobíjecích a čerpacích stanic se závaznými cíli pro všechny členské státy spojená s ekonomicky udržitelnými pobídkovými programy, aby se mobilita s nulovými emisemi stala přístupnou a dostupnou volbou pro všechny občany EU. Kromě toho by na podporu přechodu k mobilitě s nulovými emisemi měly být všechny zdroje energie součástí systému EU pro obchodování s emisemi ETS, který uplatní takovou cenu uhlíku, která podpoří skutečné změny. „Čím vyšší jsou klimatické cíle, tím vyšší musí být také úroveň faktorů, které je umožní naplnit“ zdůraznil Huitema.
 
Pokud jde o cíle pro emise CO2 z nových osobních a dodávkových automobilů, měla by Komise nejprve zajistit, aby byly skutečně splněny a posíleny nezbytné podpůrné faktory, a teprve poté se vrátit ke stanovování zvýšených cílů proti těm, které stanovila jen v loňském roce.
 
Huitema dodal: „Uznáváme touhu stát se globálním průkopníkem pokud jde o opatření v oblasti klimatu, ale budeme potřebovat bezprecedentní regulační posun, abychom zajistili všechny potřebné faktory, které to umožní. Dokud nebudeme mít jasnější vizi souvisejícího politického rámce a posouzení dopadů je těžké předpovědět, jaký je realistický scénář budoucích cílů v oblasti CO2.“
 
Automobilový průmysl EU věnuje ze svého ročního rozpočtu na výzkum a vývoj 60,9 miliard eur na dekarbonizaci. Díky těmto investicím se prodej elektricky poháněných automobilů v EU zvýšil o 110 % z 218 083 v roce 2017 na 458 915 v loňském roce. Investice do infrastruktury však za tímto růstem zaostávají. Ve stejném období vzrostl počet nabíjecích stanic pro elektromobily pouze o 58 %.
 
Německé automobilky na plánované zpřísnění klimatického cíle EU zareagovaly skepticky. „Ambiciózní ochrana klimatu je správná věc. Než však Evropská komise předloží takový návrh, musí rovněž zvážit příslušné náklady a sociální důsledky. Je zřejmé, že nové cíle v oblasti klimatu budou mít dopad na konkurenceschopnost našich společností, a tedy na zaměstnanost a ekonomickou prosperitu,“ uvedla prezidentka Asociace německého automobilového průmyslu VDA Hildegard Müllerová.
 
Šéfka sdružení Hildegarda Müllerová dodala: „Klimatické cíle jsou „extrémně dirigistické“. Chybí jasně stanovený plán zvýšeného rozšiřování nabíjecí infrastruktury a také cíle pro náběh alternativních paliv. Komisí připravený program, plánující jeden milion nabíjecích stanic, zdaleka nestačí.“