výstražné zvuky jsou u elektromobilů povinné | Aktuality | autoweek.cz

Výstražné zvuky jsou u elektromobilů povinné

Výstražné zvuky jsou u elektromobilů povinné

23.07.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Hlas pro elektrifikovaný Mercedes-Benz plní nařízení EU o výstražném akustickém systému AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System).
Od 1. července 2019 musí být elektromobily podle nového nařízení EU vybaveny zdrojem výstražného zvuku. Nová legislativa stanovuje, že v nově homologovaných vozidlech s hybridním či elektrickým pohonem, včetně automobilů s palivovými články, ale také nákladních vozidel a autobusů s tímto druhem pohonu, musí být součástí výbavy výstražný akustický systém AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) pro ochranu ostatních účastníků silničního provozu.
 
V EU musí elektricky poháněná vozidla vydávat výstražný zvuk do rychlosti jízdy 20 km/h. Nařízení definuje velmi podrobné rámcové podmínky, jak smí zvuk, vydávaný zařízením AVAS, znít, a jak ne. Stanovuje například minimální a maximální hlasitost, ale také hodnoty frekvencí zvuku a jejich podíly.
 
Odborníci na akustiku v akustické zkušebně technického centra MTC (Mercedes-Benz Technologie Center) v Sindelfingenu pracují na úkolu vytvořit hlas pro elektrifikované Mercedesy. Ve zkušebnách pro měření vnějšího hluku je pomocí speciálních mikrofonů vyvíjen pro každý elektricky poháněný model individuální zvukový projev. Technici na následující zkušební jízdy berou s sebou akustickou hlavu zaznamenávající zvuky způsobem blížícím se lidskému sluchu.
 
Zvuk systému Mercedes-Benz AVAS se jen nepatrně liší pro EU, Japonsko a Čínu. Pro USA platí jiné požadavky, například na hlasitost. Vozidlo kromě toho musí již v klidu při aktivovaném pohonu vytvářet zvuk, jehož hlasitost se až do 30 km/h zvyšuje.
 
Možnost deaktivace systému AVAS zákazníkem je v téměř všech zemích zakázána.