vytváření evropanů | Aktuality | autoweek.cz

Vytváření Evropanů

Vytváření Evropanů

13.10.2021 | | Aktuality

Sean Goulding Carroll na Euractiv přináší nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
„Vytvořili jsme Itálii. Teď musíme udělat Italy,“ tak zní citát od italského státníka Massima d’Azeglia, který se zamýšlí nad křehkým sjednocením národa hluboce spjatého s regionální identitou. Požádat populaci, aby přijala nový rozměr své identity, je složitý a delikátní úkol. Vyžaduje, aby lidé vnímali sami sebe novým způsobem, aby rozšířili své chápání své existence.
 
A i když lze italskou jednotu považovat za pozoruhodný úspěch (bez ohledu na spory sever - jih), pokud jde o evropskou jednotu v rámci EU, tak to tak docela neplatí. Tricolore dokáže rozbušit srdce, ale prsten hvězd na modrém pozadí nechává mnohé chladnými.
 
Být občanem EU bylo pro mnoho Britů považováno za urážku národní identity, a proto se rozhodli blok zcela opustit. V Polsku se brání stejnému mentálnímu skoku směrem ke stání se Evropanem (přinejmenším pro zvolené představitele - občané se zdají být s dvojí identitou více smířeni).
 
Důvody nedostatku nadšení jsou snadno pochopitelné - jazykové bariéry, všudypřítomné myšlení „my vs. oni“ v národní politice, potíže s identifikací se s těmi, jejichž kultura se liší od naší, vnímání Bruselu jako vzdáleného a přezíravého... Po půl století tohoto velkého experimentu tedy zůstává otázkou: jak vytvoříme Evropany?
 
Pokud jde o Komisi, pro kterou je prioritou spojit se s Evropanem na ulici (jak jí to jde můžete posoudit sami), odpověď spočívá v mladých lidech. Šéfka Evropské komise Ursula Von der Leyenová během svého projevu o stavu Unie oznámila, že rok 2022 bude „Evropským rokem mládeže“. V rámci toho Komise poskytne 60 000 mladým lidem bezplatnou jízdu prostřednictvím portálu DiscoverEU, což jim umožní příští rok cestovat po železnici po celém bloku po dobu 30 dnů. Žadatelům, kteří chtějí získat bezplatný průkaz, musí být mezi 18 a 20 lety. Přihlášky se otevřely 12. října a uzavřou se 26. října v poledne.
 
„V duchu toho, že Komise vyhlásila rok 2022 jako Evropský rok mládeže je DiscoverEU zpět, větší než kdy dřív, s novými příležitostmi pro mladé lidi jezdit vlakem, rozšířit si obzory, rozšířit učení, obohatit své zkušenosti a setkat se s ostatními Evropany od března 2022 prostřednictvím cestování po železnici,“ uvedla komisařka EU pro mládež Mariya Gabrielová.
 
Podpoří bezplatné cestování vlakem napříč kontinentem generaci mladých lidí, aby hvězdnou modrou vlajku považovali za svoji vlastní? Je příliš zjednodušující říci ano, ale tento pokus o vytvoření Evropanů je stejně záslužný jako cokoli jiného.
 
Chystá se hlavní město Německa zakázat auta?
Titulek může evokovat Betteridgeův zákon (tedy, že na každou otázku v titulku končící otazníkem lze odpovědět ne), ale je tu reálná možnost, že tento by mohl ono pravidlo porušit. Občanská iniciativa požadující zákaz soukromých aut v centru Berlína získala více než 50 000 podpisů, což ji připravilo cestu, aby se potenciálně mohla stát zákonem. Podle pravidel přímé demokracie nyní musí petice získat 170 000 podpisů a poté bude možné nechat o ní hlasovat veřejnost. Pokud by byla úspěšná, vytvořila by největší městskou oblast bez aut na světě.
 
Skupina Berlin Autofrei, stojící za peticí, uvedla, že přechod k zákazu automobilů je částečně z klimatických důvodů a částečně proto, že auta zabírají příliš mnoho místa a jsou ze své podstaty pro lidi nebezpečná. Podle jejího návrhu by bylo povoleno jezdit jen autům obchodníků, osob s potřebami mobility a vozidlům záchranné služby. Ostatním Berlíňanům by bylo povoleno pouze 12 jízd pronajatým autem za rok, což by jim umožnilo vozidla využít v době, kdy by je skutečně potřebovali, například při stěhování nábytku.
 
I když výsledek není zdaleka jistý, zdá se, že i automobilový průmysl si uvědomuje, že dny vozidel zaplavujících silnice se mohou chýlit ke konci. „V přeplněných městských centrech bude automobil, včetně bezemisního elektromobilu, v budoucnu přijat pouze tehdy, pokud v mixu mobility bude poskytnut dostatek prostoru pro jízdní kola,“ prohlásil generální ředitel společnosti Volkswagen Herbert Diess.
 
Connecting Europe Express se zastaví
Po 36 dnech cestování Connecting Europe Express minulý čtvrtek dojel do Paříže, svého konečného cíle. Speciální vlak, který byl jednou ze stěžejních propagačních akcí Evropského roku železnice, uskutečnil více než 120 zastávek ve 26 zemích aby poukázal na výhody cestování po železnici. Vlak však také ukázal, že pro přeshraničních spojení jsou zapotřebí další investice.
 
„Connecting Europe Express dnes dosáhl dva cíle. Nejen, že dosáhl svého konečného cíle v Paříži, ale co je důležitější, zdůraznil problémy v přeshraničních vlakových službách. Má-li uspět náš další důležitý cíl - Zelený úděl, tak musí být jízda vlaku po Evropě stejně snadná jako jízda nákladního aut,“ řekl generální ředitel rakouských spolkových drah Andreas Matthä.
 
Země EU kritizují nové plány trhu s uhlíkem, protože ceny energií prudce rostou
Ministři životního prostředí EU na svém zasedání široce kritizovali plán Evropské komise na zavedení samostatného trhu s uhlíkem pro silniční dopravu a stavebnictví vedle stávajícího systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).
 
Syntetická paliva mohou posílit energetickou bezpečnost v pobaltském regionu
„Navzdory tomu, že se Pobaltí vydalo dlouhou cestou k tomu, aby se stalo energeticky nezávislejším, stále se ve své vojenské i civilní poptávce po palivech silně spoléhá na dováženou ropu. To by mohlo být problémem v případě regionální krize, protože námořní dodávky ropy by mohly být narušeny,“ tvrdí Lukas Trakimavičius a Christophe Nave z Centra excelence energetické bezpečnosti NATO.
 
  • Vytváření Evropanů
  • Vytváření Evropanů