využitím lng v dopravě lze snížit emise skleníkových plynů | Aktuality | autoweek.cz

Využitím LNG v dopravě lze snížit emise skleníkových plynů

Využitím LNG v dopravě lze snížit emise skleníkových plynů

20.02.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Podle studie, která byla zveřejněna v Berlíně, může zkapalněný zemní plyn (LNG) významně přispět k diverzifikaci paliv používaných v dopravě a snížit emise skleníkových plynů u lodí a těžkých nákladních vozidel.
Studie s názvem „LNG – nový zdroj energie pro lodě a nákladní automobily? Fakta, trendy, výhledy“ byla zpracována společností Shell ve spolupráci s Německým střediskem pro letectví a kosmonautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR) a Technickou univerzitou v Hamburku (TUHH) v rámci širší diskuse o ekologičtějších druzích paliv.
 
Vzhledem k předpokladu, že do roku 2040 bude celosvětově v provozu 6000 velkých lodí poháněných LNG a v EU bude do té doby jezdit 480 000 nákladních vozidel na LNG by se emise skleníkových plynů v lodní dopravě mohly snížit o 132 milionů tun a až o 4,5 milionu tun v těžké nákladní silniční dopravě v závislosti na technologii motoru. V případě 30% podílu Bio-LNG u nákladních vozidel by se emise snížily o dalších 20 %. Celé odvětví dopravy v Německu v současné době vytváří přibližně 166 milionů tun skleníkových plynů.
 
„V komerční silniční dopravě je LNG palivo obzvláště vhodné pro těžká nákladní vozidla jako náhrada motorové nafty. Aby však bylo možno dosáhnout výraznějšího snížení emisí, potřebujeme LNG získávat z obnovitelných zdrojů, jako např. Bio-LNG,“ vysvětluje odborník na dopravu Ing. Andreas Lischke z DLR.
 
Mezinárodní agentura pro energii IEA odhaduje, že mezinárodní obchod s plynem do roku 2040 vzroste o 2/3, přičemž z více než 80 % se na tomto nárůstu bude podílet právě LNG. V současné době se LNG na spotřebě zemního plynu podílí 8 až 9 %, ale do roku 2040 by tento podíl mohl činit přibližně 14 %.
 
V dopravě jsou hlavním zdrojem látek znečišťujících ovzduší lodě. Mezinárodní lodní doprava je navíc zdrojem zhruba 3 % celosvětových emisí CO2. LNG se v současné době považuje za jedinou rozumnou a komerčně vyspělou alternativu k lodním palivům na bázi ropy. Studie na základě této skutečnosti předpokládá, že v období do roku 2040 poroste flotila plavidel poháněných LNG výrazně rychleji než celkový celosvětový počet plavidel. K nejdynamičtějšímu růstu dochází u kontejnerových lodí, zatímco lodě pro osobní přepravu včetně výletních lodí a trajektů budou v tomto ohledu sehrávat průkopnickou roli.
 
V silniční dopravě je LNG palivo primárně vhodné pro použití v těžkých nákladních vozidlech. Pokud provedeme projekci současných trendů až do roku 2040 lze očekávat, že do této doby vzroste v rámci EU celkový počet těžkých nákladních vozidel jezdících na LNG o 307 000 na 2,76 milionu. Zhruba 480 000 (17 %) z těchto těžkých nákladních vozidel bude používat k pohonu motor na LNG, který nahradí spotřebu celkem 11,5 miliardy litrů nafty. Dnes po silnicích jezdí přibližně 4000 nákladních vozů na LNG.
 
„Pro zavedení a udržení používání nízkoemisního LNG je nutné zajistit technologicky otevřenou podporu pro využití obnovitelných zdrojů v rámci dodavatelského řetězce LNG a podporovat budování potřebné infrastruktury. Je nutné přesvědčit uživatele o výhodách LNG jednoznačnými ekonomickými výhodami - například prostřednictvím regulačních a finančních nástrojů,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Shell v Německu Dr. Jörg Adolf.
 
Konvenční zemní plyn se, stejně jako bioplyn, čistí ve speciálních zařízeních. Následně se ve zkapalňovacích stanicích ochlazením na teplotu -162 °C zkapalňuje na kryogenní LNG. Speciální tankery LNG přepravují na velké vzdálenosti do místa určení, kde se opět převádí do plynného skupenství a je dodáván do rozvodné plynovodné sítě nebo dopraven potrubím přímo k průmyslovým uživatelům. LNG lze také ukládat ve formě kapaliny do kryogenních zásobníků, v nichž kterých může být k dispozici jako palivo pro lodě a nákladní automobily.
 
Ve srovnání s naftou se při spalování LNG uvolňuje až o 25 % méně CO2, až o 90 % méně oxidu dusíku (NOx) a téměř nulové množství oxidů síry a pevných částic. S ohledem na energetickou hustotu odpovídá 0,72 kg LNG paliva 1 l nafty.
 
Konsorcium BioLNG EuroNet v čele se společností Shell oznámilo plány ve střednědobém výhledu vybudovat celkem 39 čerpacích stanic na LNG podél hlavních dopravních tahů od Španělska až po východní Polsko. V současné době Shell provozuje devět čerpacích stanic na LNG v Nizozemsku, Belgii a Německu. Během následujících 12 měsíců se plánuje otevření dalších čtyř stanic v Německu.