vývoj insolvencí v české republice | Aktuality | autoweek.cz

Vývoj insolvencí v České republice

Vývoj insolvencí v České republice

14.07.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Přestože celkový počet insolvencí opět klesal, ocitla se v insolvenci ve druhém čtvrtletí 2016 řada velkých a významných společností.
Oživení ekonomiky se příznivě projevuje v poklesu insolvenčních návrhů. V pololetí 2016 bylo o 8,6 % insolvenčních návrhů méně než v pololetí roku 2015. V pololetí 2015 bylo proti pololetí 2014 o 4,2 % insolvenčních návrhů méně. Výrazný podíl na tomto vývoji má pokles insolvenčních návrhů u firem, kde se počet insolvencí snížil proti pololetí 2015 o 21,6 %. U spotřebitelů a nepodnikajících živnostníků je pokles mírnější a dosahuje 8,48 %.
 
Insolvenční návrhy v ČR – celkem
Měsíc Celkem Firmy Fyzické osoby Celkem Firmy Fyzické osoby Celkem Firmy Fyzické osoby
1 2486 259 2227 2353 264 2095 2119 219 1900
2 3004 292 2712 2831 261 2570 2707 225 2482
3 3329 340 2989 3282 332 2950 2680 226 2454
4 3311 346 2965 2918 280  2644 2706 208 2498
5 2804 291 2513 2679 244 2435 2827 225 2602
6 2898 290 2608 3025 272 2753 2575 193 2382
celkem 17832 1818 16014 17088 1653 12803 15614 1296 14318
* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat
Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík
 
Dne 3. 5. 2016 podala insolvenční návrh sama na sebe společnost OKD a.s. Jedná se o firmu s obratem 17 miliard Kč a s 9700 zaměstnanci. Její hlavní činností je těžba uhlí. Již 9. 5. 2016 vydal soud usnesení o úpadku.
Další významnou firmou v insolvenci je společnost Vítkovice Power Engineering a.s. a její sesterská společnost Vítkovice Mechanika a. s. Společnost Vítkovice Power Engineering a.s. je ve fázi před rozhodnutím o úpadku. Je to firma s tržbami kolem 6 miliard Kč a s 1600 zaměstnanci. U firmy Vítkovice Mechanika a. s. soud insolvenční návrh odmítl, neboť z něj neměl osvědčen úpadek dlužníka.

Před rozhodnutím o úpadku je i společnost ČKD Praha DIZ, a.s. (obrat za rok 2015 2,5 miliardy Kč a 285 zaměstnanců), Aircraft Industries, a. s. a Autotrans Petrol s.r.o.. Insolvenční návrh na stavební společnost Zlínstav a.s. byl soudem odmítnut, protože neosvědčuje úpadek dlužníka. Společnostem Poldi s. r. o. a Motorpal, a.s. byla soudem povolena reorganizace.
 
Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkurzů bylo v červnu 2016 prohlášeno 219, z toho počet konkurzů živnostníků činil 106. Pokles počtu konkurzů zahájený již začátkem roku 2015 pokračoval i letos. Celkový pokles počtu konkurzů činí proti pololetí 2015 10,69 %. Pokles v roce 2015 byl proti roku 2014 poloviční, jen 5,66 %. I přes červnový nárůst klesají zejména počty právnických osob v konkurzu (pokles 13,8 % proti pololetí 2015). Snížení počtu živnostníků v konkurzu k 30. 6. 2016 proti pololetí 2015 činí 7,8 %.
 
 
Konkurzy právnických osob a živnostníků
Konkurzy podnikatelů
měsíc 2013 2014 2015 2016
firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci firmy z toho živnostníci
1 200 55 193 76 163 73 170 96
2 180 59 227 100 180 89 172 96
3 180 71 193 94 203 102 146 74
4 190 61 206 94 209 110 157 85
5 181 62 185 85 191 106 164 89
6 167 52 216 91 205 112 219 106
celkem 1098 360 1220 540 1151 592 1028 546
zdroj: Creditreform
 
Firmy v konkurzu dle obratu (pololetí 2016)
Název Činnost Počet zaměstnanců Poslední obrat
Tabák Plus, spol. s r.o. Velkoobchod s tabák. výrobky, potravinami a cukrovinkami 85 2 542 818 000
Clear conception s.r.o. Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky 6 1 848 520 000
Bruto a.s. velkoobchod s palivy a mazivy 0 1 128 141 000
Statschchia spol. s r.o. silniční nákladní doprava 382 1 122 600 000
Kamion Transport s.r.o. silniční nákladní doprava 252 872 583 000
Kratolia Trade a.s. výroba bionafty 32 754 053 000
Frigoprima spol. s r.o. Výroba a velkoobchodní prodej mražených polotovarů 55 343 456 000
Interma, a.s. stavební činnost 116 260 090 000
Pixmania s.r.o. IT služby 108 29 269 199
zdroj: Creditreform
 
Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v lednu 2008 do pololetí 2016 soudem povoleno 138 reorganizací. Aktivních reorganizací je k 30. 6. 2016 42. Restartovat byznys se pokouší např. společnost Poldi s. r. o., OSA - Invest s.r.o. a Motorpal, a.s..
 
I počty insolvenčních návrhů fyzických osob - spotřebitelů pokračují v poklesu, který byl zahájen v roce 2015. V pololetí 2016 je počet insolvenčních návrhů spotřebitelů nižší proti stejnému období roku 2015 o 8,48 %.
 
Optimistická očekávání společnosti Creditreform pro rok 2016 se potvrzují
Segment firem se v minulých letech prostřednictvím insolvencí a konkurzů výrazně pročistil. Optimismus na trhu a rostoucí zakázky firem umožňují predikovat klesající počty insolvenčních návrhů v segmentu firem i pro druhé pololetí roku 2016.

Situaci u spotřebitelů však nelze odhodnout tak jednoznačně. Vzhledem k ekonomickému vývoji očekáváme také spíš klesající tendence v počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů. Paradoxně situaci v této skupině může negativně ovlivnit rostoucí poptávka domácností. Vyšší důvěra spotřebitelů v ekonomiku a trh práce může opět roztočit úvěrovou spirálu, kterou část spotřebitelů nemusí ustát. Permanentní zadlužování potvrzují i data ČNB.