vývoj povinného ručení v roce 2019 | Aktuality | autoweek.cz

Vývoj povinného ručení v roce 2019

Vývoj povinného ručení v roce 2019

28.10.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Motoristé za povinné ručení zaplatí průměrně 2969 Kč. To je o 4,1 % více než loni, i když průměrná cena za opravu vozidel vzrostla o 7 %.
V souvislosti s narůstajícím počtem škod i jejich finanční náročností dochází už od loňského roku k růstu poplatků za pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Řidiči za tzv. „povinné ručení“ (POV) v letošním roce zaplatí průměrně o 100 Kč víc. Růst o 4,1 % ale nestačí, protože náhrady za škody na zdraví rostou meziročně o 7 % a na majetku o 8 %.
 
Nejvíce nárůst pocítí rizikoví klienti, kteří již v minulosti opakovaně způsobili škody. U osobních automobilů způsobí ročně škodu průměrně 36 klientů na 1000 pojištěných vozidel, škodní frekvence je tedy 3,6 %. Ovšem u rizikových klientů je výrazně vyšší - enormní je zejména rizikovost u mladých řidičů - každý pátý motorista ve věku 18 let způsobí nehodu. Průměrná škoda na majetku nyní dosahuje 45 033 Kč, zatímco v roce 2015 to bylo 33 779 Kč, a průměrná újma na zdraví se šplhá na 420 000 Kč.
 
Náklady na opravy vozidel rostou dramaticky od roku 2015, protože rychle rostou ceny za práci, ceny náhradních dílů ale i technologická náročnost oprav. Moderní auta jsou vybavena mnoha snadno zranitelnými a přitom drahými senzory.
 
Nejvíc roste cena POV pro tahače, ale škody jimi způsobené jsou enormní. V průměru každý třetí tahač způsobí škodní událost!
 
Počet a objem řešených škod
Vývoj povinného ručení za poslední období se nese ve znamení růstu počtu škod řešených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. V letošním roce se podle průběžného stavu předpokládá, že jejich počet dosáhne téměř 285 000 případů a objem škod z POV dosáhne 15,9 miliardy Kč.
 
Pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička k tomu říká: „Počet řešených škod z povinného ručení má už od roku 2014 vzestupnou tendenci. Letos v období od ledna do srpna vzniklo zatím historicky nejvíce škod. Pojišťovny vedle majetkových škod řeší i újmy na zdraví, u kterých 88,5 % jejich počtu připadá na případy s lehkými zraněními, 11,5 % na těžká zranění a 3 % bohužel končí úmrtím obětí nehod. Finanční objem škod z povinného ručení dosahuje v letošním roce za období od počátku ledna do konce srpna historicky nejvyššího objemu 10,32 miliardy Kč, oproti 6,94 miliardy Kč v roce 2014 se tedy jedná o nárůst o 49 %!“
 
Ceny povinného ručení
Ceny povinného ručení na českém trhu až do roku 2017 dlouhodobě stagnovaly. Od roku 2018 začaly mírně stoupat, protože technická ztráta v rizikových segmentech dosahuje 700 milionů Kč za rok
 
Petr Jedlička vývoj povinného ručení komentuje takto: „Za rok 2019 se na celém kmeni povinného ručení odhaduje navyšování ceny pojistného o 4,1 % na průměrné pojistné 2969 Kč. Svou roli ve zvyšování ceny hraje především navyšování finanční náročnosti škod, kdy průměrná škoda na majetku narůstá o 6,9 % a růst nároků újmy na zdraví při indexaci průměrnou mzdou představuje téměř 8 %. Růst pojistného proto stále není tak intenzivní jako růst škod.“
 
Nepojištěná vozidla
Růst počtu pojištěných vozidel zůstává na stabilní úrovni a navyšuje se meziročně o 3 - 4 %. Absolutní počet pojištěných vozidel všech druhů a kategorií dosahuje nyní 8,4 milionu. Z toho je pojištěno přibližně 5,6 milionu osobních aut. Vedle toho je 140 000 vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vodidla.
 
Nejvíce nepojištěných škod těmito vozy způsobí majitelé z Karlovarského a Ústeckého kraje, naopak relativně málo nepojištěných škod vzniká na jihu Čech, v Pardubickém kraji a ve všech moravských krajích. Počet nepojištěných škod do roku 2018 významně rostl. Podle průběžného vývoje v roce 2019 se nyní tento trend začíná zastavovat.
 
Nepojištěné újmy na zdraví a škody na majetku vyřizuje Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu. Pomáhá také vyřídit škody způsobené na území ČR cizozemským vozidlem a škody českých řidičů v zahraničí.
 
Nejrizikovější skupiny pojištěnců
Tři skupiny majitelů vozidel působí pojišťovnám ztrátu ve výši 11 %, protože výše jejich pojistného nepokryje škody, které způsobí. Pojistné ze tří nejrizikovějších segmentů dosahuje 6,26 miliardy Kč, ale s nimi spojené závazky vycházejí na 6,95 miliardy Kč, takže technická ztráta je 700 milionů Kč.

1) Soukromí majitelé osobních automobilů, kteří opakovaně působí škody a neplatiči POV, jedná se o asi půl milionu vozidel
2) Firemní osobní automobily ve velkých flotilách a vozidla leasingových společností, jde o 580 000 vozidel
3) Nákladní automobily ve velkých flotilách, především tahače s intenzivním provozem v zahraničí působící opakovaně škody v zahraničí, jedná se o 120 000 kamionů.
 
  • Vývoj povinného ručení v roce 2019
  • Vývoj povinného ručení v roce 2019
  • Vývoj povinného ručení v roce 2019