výzva automobilového průmyslu v4 | Aktuality | autoweek.cz

Výzva automobilového průmyslu V4

Výzva automobilového průmyslu V4

14.05.2020 | | Aktuality

Automobilový průmysl V4 žádá zástupce členských států a institucí EU o podporu průmyslu zasaženého krizí COVID-19.
Automobilový průmysl České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska adresoval zástupcům členských zemí a institucí EU společnou výzvu ke koordinaci podpory restartu automobilové výroby a trhu v Evropské unii. Vzhledem k úzké provázanosti dodavatelských řetězců napříč celou Evropou a silné závislosti odvětví na funkčním vnitřním trhu je koordinace na evropské úrovni a zavedení efektivních opatření doplňujících podpory v jednotlivých zemí nezbytná.
 
I když zdraví občanů zůstává nezpochybnitelnou prioritou, Evropská unie by měla usilovat o strategii postupného uvolňování omezení vnitřního trhu, jehož fungování je základním předpokladem pro obnovení ekonomického života v celé Evropě. Vzhledem k provázanosti dodavatelských řetězců napříč zeměmi je proto pro restart výroby nutné obnovit volný pohyb zboží a osob jak uvnitř EU, tak i mimo její hranice.
 
Současně s tím je pro oživení ekonomiky nutné, zajistit finanční pomoc prostřednictvím fondů EU i národních rozpočtů. Jejich cílem by měla být podpora likvidity firem a zachování pracovních míst i v dalších měsících tohoto roku. Klíčovou součástí pomoci je pak vzhledem k dramatickému poklesu odbytu nastartování poptávky po nových vozidlech ve všech segmentech.
 
Programy na podporu obnovy vozového parku je nezbytné koordinovat na evropské úrovni, aby se předešlo „přelévání“ emisí v podobě přesouvání starých či vyřazených vozidel mezi jednotlivými členskými státy. V souvislosti s transformací autoprůmyslu je rovněž potřebné, aby státy i díky podpoře ze strany EU pokračovaly v investicích do vědy a výzkumu a i nadále budovaly infrastrukturu pro nízkoemisní mobilitu a rozvoj digitalizace.
 
Jednou z nejdůležitějších součástí řešení dopadů pandemie je analýza dopadů pandemie na schopnost výrobců naplnit regulatorní požadavky, které v letošním roce vstupují v platnost. Podle zástupců autoprůmyslu zemí V4 je třeba některé z nich revidovat a odsunout alespoň o půl roku až jeden rok. To se týká především testování a homologací nových vozidel a technických požadavků jako např. nařízení typového schvalování (2018/858) či nová norma EURO 6/VI platná pro osobní i komerční vozy včetně autobusů. V případě emisí CO2 pro osobní vozy je stejně jako v ostatních případech především provést analýzu dopadů na trhy a ekonomiky a následně učinit kroky, které by zabránily ještě většímu prohloubení současné krize a jejího vlivu na evropský průmysl.