výzva k zavedení faktoru korekce uhlíku | Aktuality | autoweek.cz

Výzva k zavedení faktoru korekce uhlíku

Výzva k zavedení faktoru korekce uhlíku

23.10.2018 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropský energetický a dopravní průmysl vyzývají k zavedení faktoru korekce uhlíku CCF (Carbon Correction Factor) při hlasování Evropského parlamentu o emisních normách CO2 pro nové osobní a lehké užitkové automobily.
S ohledem na hlasování Evropského parlamentu Evropská asociace pro bioplyn (EBA), Eurogas, Evropská plynárenská infrastruktura (GIE) a Evropská asociace vozidel na zemní plyn a biometan (NGVA Europe) společně zdůrazňují význam zemního plynu a obnovitelného biometanu jako pragmatického řešení pro rychlé zahájení procesu dekarbonizace a řešení problémů s kvalitou ovzduší spojenou s provozem vozidel v městských aglomeracích. Uvedená sdružení zveřejnila a poslala společný dopis orgánům EU.
 
Na základě Pařížské dohody je třeba aktualizovat pravidla regulace emisí CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. K tomu, aby bylo možné řádně posoudit emise skleníkových plynů u nových technologií vozidel v kombinaci s pohonnými hmotami je třeba důsledně uplatňovat přístup „Well-to-Wheel“.
 
„Nové technologie řešíme špatným nástrojem: měření emisí CO2 ve výfuku (tailpipe CO2 emissions) nevyjadřuje ani efektivnost vozidel s hybridním pohonem ani odraz využívání paliv z obnovitelných zdrojů na změně klimatu,“ uvedl generální sekretář NGVA Europe Andrea Gerini.
 
Z tohoto důvodu je nezbytné změnit stávající nařízení tak, aby zohledňovalo přínosy používání OZE a obecněji přínosy paliv z obnovitelných zdrojů používaných v silničních vozidlech. Navrhovaná změna, tedy implementace faktoru korekce uhlíku CCF, je pragmatická a zohledňuje zcela transparentní a objektivní přístup vyhodnocování v rámci celého řetězce Well-to-Wheel.
 
Faktor korekce uhlíku nepřináší žádné „dvojí započítání“, ale odstraňuje nedokonalost současné metodiky měření emisí ve výfuku, která nerozlišuje původ paliva. Navrhovaná změna nehledá nějaké skryté cíle nebo způsob podvádění ve snaze zkreslovat emise CO2, ale jednoduše přenáší reálný stav do právních předpisů.
 
„Musíme uvažovat všechna efektivní řešení pokud chceme výrazně omezovat emise CO2 z dopravy a současně zachovávat technologicky neutrální přístup k dekarbonizaci celého systému,“ uvedl Andrea Gerini.