nový časopis český autoprůmysl | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Nový časopis Český autoprůmysl

Nový časopis Český autoprůmysl

14.02.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Sdružení automobilového průmyslu - AutoSAP připravilo první vydání nového časopisu s názvem Český autoprůmysl. Vycházet má pětkrát ročně a sdružení jej bude distribuovat zdarma.
Časopis Český autoprůmysl navazuje na Zpravodaj automobilového sdružení, dvouměsíčník, který vycházel 17 let a byl určen výhradně pro management a další čtenáře ve zhruba 150 firmách AutoSAP.
 
Změnu si vyžádala potřeba zprostředkovat témata současnosti a budoucnosti českého automobilového průmyslu širšímu publiku a poukázat na úspěchy jednotlivých firem, které spolu tvoří páteř české ekonomiky. „Je zde mnoho témat, kterými je potřeba se zabývat, protože automobilový průmysl se v příštích letech promění víc, než za desetiletí dosud. Nová témata se týkají jak použití vozidel, tak i toho, jak je vyrábět. V čase těchto změn je potřeba zajistit, aby si automobilový průmysl udržel své postavení v rámci průmyslu ČR. Česká republika musí přijmout opatření na pomoc výzkumu v oblastech, které se budou rozvíjet. Musí jít o systémová opatření - jak legislativní úpravy, tak i systém pobídek pro firmy v oblasti výzkumu a vývoje. Věřím, že náš nový časopis přispěje k diskuzi v této oblasti, aby Česká republika v této převratné době dokázala nasednout do tohoto vlaku, který se už rozjel,“ řekl nám výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.
 
Šéfredaktorem časopisu je někdejší rozhlasový zpravodaj a mluvčí několika ministrů Miroslav Konvalina: „Bývalý prezident AutoSAP Martin Jahn mě loni požádal, abych od základu změnil vnější a vnitřní komunikaci tohoto významného automobilového sdružení. Ve druhé polovině roku jsme nastavili nově komunikaci vnitřní, se členskými firmami, a nyní plynule přecházíme k cílenější vnější komunikaci. Časopis má za cíl věnovat se současným trendům, jakými jsou e-mobilita, digitalizace, konektivita a autonomní řízení. Nespouštět z očí takové výzvy Česka, jakými jsou nutnost omlazování vozového parku nebo elektromobilita. Firmy automotive si také chtějí vyměňovat informace o svých inovacích a výsledcích, které by jinak zůstaly nepovšimnuty.“
 
Kromě členů je časopis určen profesním odborníkům v dalších podnicích, státní a veřejné správě, partnerských svazech a v neposlední řadě také jako zdroj informací pro motoristické a ekonomické novináře.
 
„Naší snahou je představovat také významné osobnosti současného českého automobilového průmyslu,“ uvedl Miroslav Konvalina. Časopis věnuje také velkou pozornost inovacím a výsledkům členských firem, zejména z řad dodavatelů automobilového průmyslu. „O úspěších Škody nebo Tatry se píše poměrně hodně, ale je tu řada firem, která pracuje na vývoji špičkových součástek pro automobilový průmysl, které dodává do automobilů světových značek, ale moc se o nich neví,“ dodal Miroslav Konvalina.
 
První vydání Českého autoprůmyslu přináší rozhovor se zakladatelem 6D Academy a bývalým viceguvernérem ČNB Pavlem Kysilkou na téma připravenosti autoprůmyslu na digitální epochu. Podobné zaměření mají také tři články hlavního tématu čísla, které se věnují přípravě Evropy na budoucnost s auty bez řidičů, inovacím v chytrých autech ovládaných digitálními technologiemi a novým infotainmentovým systémům ve vozech vyráběných v České republice.
 
„Základem prosperity České republiky je exportně orientovaný průmysl a v jeho rámci zejména automobilový průmysl. Před 25 lety jsme záviděli Německu, které jsme si brali za svůj vzor, základní pilíř jeho prosperity, jímž byl silný automobilový průmysl. A dnes má náš automobilový průmysl rovněž významné, možná dokonce ještě významnější postavení,“ uvedl mj. ve svém vystoupení Pavel Kysilka.