z odpadkového koše do palivové nádrže | Aktuality | autoweek.cz

Z odpadkového koše do palivové nádrže

Z odpadkového koše do palivové nádrže

12.04.2019 | | Aktuality

Projekt podporovaný značkou Seat přeměňuje organický odpad na biopalivo. Biometan lze používat v jakémkoli vozidle s pohonem na zemní plyn.
Automobily mohou mít pohon na benzinu či naftu, elektrickou energii, zemní plyn, LPG, etanol nebo dokonce vodík. Existují však i další paliva z různých zdrojů, která by mohla být k pohonu automobilů využívána. Seat pracuje na tom, aby se mezi automobilová paliva zařadil i biometan vyráběný z organického dopadu. To je cílem projektu Life Methamorphosis. Přeměna organického odpadu na plyn z obnovitelných zdrojů začíná v odpadkovém koši a zahrnuje následujících 5 kroků:
 
1. Recyklace
Každý obyvatel Barcelony vytváří 1,5 kg odpadu denně. To znamená, že každý den vzniká 2,5 milionu kg odpadu. A z toho je jen 40 % recyklováno.
„Z veškerého organického odpadu dokážeme vyrobit biometan v množství, které umožní řidičům 10 000 vozů ujet 15 000 kilometrů za rok,“ zdůrazňuje Andrew Shepherd, inženýr značky Seat, který vede projekt Methamorphosis.
Biometan se vyrábí z organického odpadu z hnědých popelnic a z dalšího využitelného materiálu z šedých popelnic. Závod na třídění a likvidaci odpadu Ecoparc 2 v Barceloně přeměňuje všechny uvedené suroviny na biopalivo.
 
2. Přeměna
Proces přeměny začíná jakmile je v areálu Ecoparcu vytříděn veškerý organický odpad a umístěn do obrovských nádob pro anaerobní digesci.  Každá z těchto nádob má objem 4500 m3 a s výškou 26 m je stejně vysoká jako osmiposchoďová budova. Díky nepřítomnosti kyslíku se v nádobách spustí rozkladné procesy, mezi jejichž produkty patří plyny. O 30 dnů později je výsledkem bioplyn s 65% podílem metanu.
„Tento bioplyn stále ještě nemá dostatečnou kvalitu k tomu, aby mohl pohánět motory vozidel Seat, takže musí být rafinován,“ vysvětluje Shepherd.
Organické zbytky, které nebyly přeměněny na bioplyn, naleznou uplatnění jako hnojiva. Všechno tak má své další využití.
 
3. Rafinace a stlačení
V tomto kroku obsahuje směs plynů metan a oxid uhličitý. Směs plynných látek je však nutné dále rafinovat aby dosáhla dostatečnou kvalitu pro pohon automobilů. Inženýr Seatu zdůrazňuje, že jednou z největších snah v našem projektu je zajištění nejvyšší kvality plynu.
„Praktickými testy čtyř vozidel na konci projektu zjistíme, jaký bude mít vliv na jejich motory výhradní používání našeho biometanu.“
Po fázi rafinace se plyn stlačí a skladuje.
 
4. Plnění paliva
 Biometan je nyní připravený k použití v jakémkoli vozidle s pohonem na zemní plyn. Doplnění paliva na plnicí stanici projektu trvá méně než 3 minuty.
„Tento biometan lze dodávat do sítě pro distribuci zemního plynu. Biometan má stejné chemické složení, takže může být používán přímo nebo ve směsi s konvenčním zemním plynem,“ říká Shepherd.
 
5. Rozjezd
Pilotní projekt Methamorphosis vytváří dostatek biometanu pro testovací provoz čtyř vozidel. Ecoparc 2 však má potenciál vyrábět mnohem větší množství plynu. Pokud by byl veškerý bioplyn získávaný v areálu Ecoparc 2 rafinován na biometan, mohlo by 3750 vozů Seat Leon objet každý rok zeměkouli.
„Tímto plynem z obnovitelných zdrojů hodláme bojovat proti mnoha vážným problémům současnosti, protože tím přispíváme k realizaci cirkulární ekonomiky a snižování množství odpadu a skleníkových plynů. V porovnání s benzinem je s výrobou a používáním biometanu spojeno o 80 % méně emisí CO2,“ dodává nakonec Shepherd.
V současnosti jezdí na biometan tři vozy Seat Leon a jeden vůz Arona. Vliv ekologického paliva na jejich motory bude zkoumán po ujetí minimálně 30 000 km s každým vozem.