spojené státy produkují dvakrát více emisí | Aktuality | autoweek.cz

Spojené státy produkují dvakrát více emisí

Spojené státy produkují dvakrát více emisí

18.06.2010 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Americký automobilový trh stále znečisťuje životní prostředí dvakrát více než Evropa a Japonsko.

Přední světová agentura JATO, poskytující údaje o automobilovém odvětví, uvádí, že americký trh je z hlediska snižování emisí CO2 stále daleko za Evropou a Japonskem.

Studie agentury JATO o trhu lehkých amerických automobilů ukazuje, že průměrné emise CO2 za první čtvrtletí roku 2010 byly 268,5 g/km. Po vyloučení pick-upů, velkých dodávek a malých komerčních vozidel je tato hodnota 255,6 g/km. Srovnání s Japonskem (130,8 g/km) a pěti největšími evropskými trhy, kde jsou emise v průměru 140,3 g/km, vyznívá v neprospěch USA. U všech trhů došlo v porovnání s průměrem za celý rok 2009 ke zlepšení. V meziročním srovnání v Japonsku emise CO2 klesly o 0,4 g/km, v USA o 1,0 g/km a v Evropě se snížily nejvíce, o 4,3 g/km.

„Je stále zřejmé, že američtí spotřebitelé by měli od základu změnit uvažování o výběru svých vozů. Zdá se však, že při nedávném období ekonomické nestability dostaly u spotřebitelů prioritu jiné domácí problémy,“ říká president JATO pro Ameriku David Mitchell. „Vina však neleží pouze na zákaznících. Automobilky ve své nabídce v USA stále dostatečně nepropagují alternativy k vozům k velkoobjemovým zážehovým motorům, které trhu stále dominují.“

Jedním z klíčových vlivů, které působí na jiných globálních trzích, je cena pohonných hmot. Jenže cena benzinu je v USA nadále poměrně nízká. Chybí tak zásadní motivace vedoucí ke změně uvažování řidičů. Z automobilů prodávaných v USA má 33,9 % stále spotřebu kolem 11-15 l/100 km, zatímco v Evropě je to jen 0,28 % a v Japonsku 0,63 %.

Průměrné emise CO2 se v Evropě podstatně snížily zásluhou rostoucí popularity vznětových motorů. V Evropě diesely zaujímají 48,9 % trhu, v Japonsku jen 0,11%, avšak tam jsou vzhledem k hustotě provozu ve velké oblibě velmi malé a hospodárné vozy s maloobjemovými zážehovými motory. V USA zážehové motory tvoří 81,9 % trhu, zatímco jen 1,7 %  vozů má vznětový motor.

„Je zajímavé, že američtí zákazníci mnohem více tíhnou k přijetí hybridní technologie,“ říká Mitchell. „Hybridy mají na trhu v USA podíl 2,3 %, zatímco v Evropě jen 0,5 %. Není překvapující, že na čele je Japonsko, kde hybridy mají 10,1 % trhu.“

Tyto regionální rozdíly mohou být způsobeny různým typem zdanění z hlediska emisí CO2, které oceňuje nebo penalizuje určité technologie. Japonská společnost, založená na špičkových technologiích, je přirozeně vstřícná vůči novým systémům pohonu, jako jsou hybridy a elektrické automobily. V Evropě se do provozu dostalo mnoho malých, efektivních automobilů s nízkými emisemi zásluhou podpůrných programů šrotovného.