zachování principů římské smlouvy | Aktuality | autoweek.cz

Zachování principů Římské smlouvy

Zachování principů Římské smlouvy

03.04.2017 | | Aktuality

Zachování principů Římské smlouvy v digitálním věku automobilového průmyslu - tisková zpráva Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) podle dopisu koalice pojišťoven, dealerů, distributorů náhradních dílů pro automobily, leasingu a zákazníků.
Široká koalice zástupců celého odvětví a motoristů žádá EU, aby vytvořila robustní rámec pro interoperabilní automobilovou telematickou platformu založenou na klíčových principech vycházejících z Římské smlouvy: férová soutěž, nezávislé podnikání, inovace a spotřebitelský výběr.
 
Římské smlouvy, jež byly uzavřeny před 60 lety, znamenaly začátek toho, co dnes známe jako Evropskou unii. Od té doby jsme svědky radikálního posunu v oboru lidského, průmyslového a společenského chování i zvýšenou digitalizaci procesů. Vozidla, která před 60 lety přivážela Paula-Henriho Spaaka a další signatáře do prostor římského Palazzo dei Conservatori, ani vzdáleně nepřipomínala dnešní automobily. Dnes se součástí naší každodenní propojené mobility stává „propojený vůz“.
 
Naše odvětví čelí průlomovým změnám, jež vyžadují robustní, regulované prostředí pro férové digitalizační šance. Digitalizace evropského průmyslu klepe na dveře a doufáme, že vrcholní evropští představitelé zajistí, že bude přínosem pro všechny, především však pro malé a středí podnikatele, kteří tvoří páteř hospodářství EU a přinášejí kvalitní služby zákazníkům.
 
Jako široká koalice z celého odvětví zůstáváme jednotní ve víře, že konkurence, inovace, nezávislé podnikání a zájmy spotřebitelů představují základní pilíř Evropské unie dnes i v budoucnosti. V automobilovém sektoru začíná v digitální éře konkurence přímo ve vozidle, v němž kvalita a dostupnost dat generovaných vozidlem určují kvalitu služeb, které lze nabídnout a které si může zákazník vybírat. Nicméně, současný způsob uzavřených telematických automobilových systémů řídí tok dat z vozidla a do vozidla a závažným způsobem omezuje konkurenci a inovaci veškerých služeb a výrobků „kolem automobilu“.
 
Na vysoce konkurenčních trzích prodeje automobilů, servisu a oprav, pojištění, leasingu a pronájmů, povinných pravidelných inspekcí, náhradních dílů a diagnostických testovacích nástrojů je klíčem volný tok dat a interoperabilita. Pouze tyto faktory přinášejí skutečný výběr digitálních služeb a posilují právo majitele vozidla zvolit si s kým chtějí sdílet data a pro jaké účely.
 
Naše koalice vyzývá evropské instituce, aby vdechly život do digitální transformace - vytvořením robustního regulovaného prostředí pro interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a zajištěnou digitální automobilovou telematickou platformu. Budování Evropské unie 21. století začíná dodržováním základních principů férové soutěže, inovace, podnikání a svobodného spotřebitelského výběru. I když mají dnes tyto principy jinou podobu, měly by zůstat stejně silné, jako byly v posledních 60 letech.
 
Podepsané asociace:
ADPA - Evropská nezávislá asociace vydavatelů dat
CECRA - Evropská rada distributorů aut a servisů
CITA - Mezinárodní asociace organizací ve veřejném i soukromém sektoru, které aktivně provádějí povinné inspekce motorových vozidel a přívěsů nebo nesou zodpovědnost za pověřování a dohled nad inspekčními organizacemi
EGEA - Evropská asociace garáží a testovacího vybavení
FIA - Mezinárodní automobilová federace
FIGIEFA - Distributoři autodílů a autopříslušenství
Insurance Europe - Evropská federace pojišťoven
Leaseurope - Evropská federace asociací leasingových společností